Významná stavba, která si vyžádá více než 17 milionů korun, byla zahájena v areálu čistírny odpadních vod ve Frenštátě pod Radhoštěm. Díky této investici bude možné nakládat s kaly, které jsou prod...

Zákazníci SmVaK Ostrava získali nový nástroj, jak v přehledné a uživatelsky komfortní podobě sledovat informace o kvalitě vody v místě jejich bydliště, nebo v lokalitě, která je pro ně v tomto ohle...

Vodu do 435 bazénů loni navezly cisterny společnosti SmVaK Ostrava. Zájem obyvatel regionu o tuto službu meziročně výrazně vzrostl, téměř se zdvojnásobil. Důvodem je skutečnost, že vodárenská spole...

Zbavují odpadní vody větších nečistot a usazenin. Na českobudějovické čistírně začala kompletní rekonstrukce lapáku písku, usazovací nádrže splaškové linky a souvisejícího vybavení. Práce potrvají ...

SmVaK Ostrava zveřejnily výroční zprávu za rok 2023, která komplexně popisuje činnost a fungování společnosti v daném období. 

Ta vyrobila 56 595 tisíc metrů krychlových pitné vody, což představuje...

Hrozí, že voda z kohoutku bude dražší? Vodohospodáři bijí na poplach! Plán vlády zařadit vodárenskou infrastrukturu do kategorie kritické infrastruktury vzbuzuje rozruch. Zatímco posílení kyberneti...

Předáním staveniště byla na začátku dubna zahájena rekonstrukce vodojemu v části Bílovce – Bravinné na Novojičínsku. De facto se jedná o nahrazení stávajícího vodojemu s objemem 100 metrů krychlový...

Představte si svět, ve kterém má každý občan přístup k čisté a kvalitní pitné vodě za spravedlivou cenu. To je cíl, o který usilují vodárenské společnosti po celém světě. Ale jaký model provozování...

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní novelu čeká již jen formální schválení Radou EU a...

Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírně Klokoty. S čistírenským kalem si poradí unikátní...

Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. To by mělo pokrýt zhruba 35 % spotřeby elektrické e...

V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a kanalizací společnost ČEVAK a.s. již po dvaadvacát...

Konference, která je zaměřená na představení technických či technologických novinek a zajímavých produktu a řešení z celého oboru vodovodu a kanalizací se nazadržitelně blíží!

Témate, která se budo...

Přijďte se podívat v neděli 17. 3. 2024 od 10 do 14 hodin na Čistírnu odpadních vod v Třebši v Hradci Králové.

Hradecké vodárny i v letošním roce připravují Den otevřených dveří u příležitosti Svět...

Propadlou kanalizační šachtu opravují vodohospodáři ze společnosti ČEVAK ve spolupráci se stavební firmou u železniční trati v Kamenném Újezdě. Práce budou trvat zhruba měsíc.

Došlo k poškození hla...

Žádost o připojení rodinného domu na vodovodní či kanalizační síť, změna velikosti vodoměru nebo vyjádření k existenci a umístění sítí. Na vyjadřovací portál vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. ...

Díky investici 30 milionů korun byla vybudována nová úpravna vody s novým vrtem. Umožní další rozvoj města a napojování dalších odběratelů. Po ukončení stavebních prací a instalaci potřebné technol...

Nejvýznamnější investicí na Novojičínsku v páteřním systému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravském oblastním vodovodu – bude sanace stavební části a modernizace ...

Nové webové stránky „Kariéra“ představuje vodohospodářská společnost ČEVAK a.s. Na stránkách zájemci nejen aktuální nabídku volných pracovních míst, ale mohou se také přesvědčit, že práce u vodáren...

Valná hromada akcionářů společnosti VAK Beroun uzavřela uplynulý hospodářský rok. Akcionáři rozhodovali o rozdělení téměř 44 miliónů zisku. Výsledek jednání potvrdil návrh představenstva a hlavních...

Vodu často bereme jako samozřejmost. Na rozdíl od řady jiných míst světa si užíváme “vodní blahobyt”. Jenže za pitnou vodou v našem kohoutku i čistěním odpadních vod stojí spousta práce, technologi...

Ve světle nedávných výzkumů se zdá, že litr balené vody obsahuje stokrát více částic plastu, než se původně předpokládalo, což vyvolává znepokojení ohledně jejího vlivu na zdraví. Mnozí spotřebitel...

V Lipně nad Vltavou skončila po patnácti měsících modernizace čistírny odpadních vod. Výsledkem prací na zařízení, kam proudí veškeré odpadní vody z tohoto turisty vyhledávaného místa, je významné ...

Ceny vodného a stočného se zpravidla upravují jednou ročně, proto se do nich plně promítá roční inflace a výhled na příští období. Regionální cenu vody na Berounsku pro příští rok ale více ovlivní ...

Převážná část příspěvků, které zazněly během letošní konference Provoz vodovodů a kanalizací, byla věnována aktuálním i připravovaným změnám v legislativě. „Naší cílovou skupinou jsou manažeři...

Uskutečnil se 21. ročník odborné konference Provoz vodovodů a kanalizací. Tradičně největšího setkání v rámci oboru vodního hospodářství se v libereckém Wellness hotelu Babylon zúčastnilo téměř 600...

Po úspěšných akcích v uplynulých obdobích startuje v poslední listopadové dekádě v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny na veře...

Konference se zaměří především na novou evropskou i českou legislativu. Zájem o největší setkání v rámci oboru vodní hospodářství je ve dvacetileté historii akce rekordní. Do We...

Obyvatelé Bezděčína, místní části Želče na Táborsku, jsou již napojeni na kanalizaci. Umožnila to výstavba 183,1 metru dlouhého kanalizačního potrubí, kterým bude odpadní voda odtékat na novou čist...

Skončila možnost přihlašování na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, která proběhne ve dnech 1.–2. 11. 2023 ve Wellness Hotelu Babylon v Liberci. Kapacita je k radosti organizátorů zcela napln...

Vodojem Puntík, který je zásadní pro zásobování Nového Jičína pitnou vodou ze systému Ostravského oblastního vodovodu, prošel komplexní sanací

Ostrava 21. 9. 2023 – Zemní vodojem pod stejnojmenným ...

Společně do hor na Prašivou u Vyšních Lhot na Frýdecko-Místecku vyrazilo v sobotu 16. září 45 zaměstnanců vodárenské společnosti, aby kilometry, které od startu v Komorní Lhotce urazili, přepočetli...

Nový geografický informační systém (GIS) je postaven na technologii ArcGIS Enterprise, která data zpřístupňuje formou webových služeb a aplikací.

Systém už více než rok využívají vodohospodáři ve s...

Vědci, odborníci z provozů, dodavatelé technologií i studenti z oboru vodního hospodářství se po dvou letech opět setkají na největší domácí odborné konferenci o vodě. CzWA svoji bienální konferenc...

Nový systém provzdušňování má čistírna odpadních vod v Lišově. Ve dvou etapách tady technici vyměnili 160 kusů aeračních elementů. Ty vhánějí do vody vzduch a napomáhají tak životu bakterií, které ...

Kapacita ubytování ve WELLNESS HOTEL BABYLON v Liberci, kde proběhne ve dnech 1.–2. 11. 2023 konference Provoz vodovodů a kanalizací včetně společenského večera se blíží k úplnému vyčerpání.

SOVAK ...

Sportovci ze státního podniku Povodí Labe zvítězili v celkovém hodnocení patnácti výprav, které se zúčastnily poslední srpnový víkend letošních Vodohospodářských sportovních her. Jednalo se o 43. r...

Osvěžení v každé kapce vody nabízí návštěvníkům odpočinkové zóny u Malého jezu v krajském městě nové mlžítko a mlhopítko. Ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice je zde nainstaloval sp...

OVAK ČR zahajuje přihlašování na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, která proběhne ve dnech 1.–2. 11. 2023 ve Wellness Hotelu Babylon v Liberci.

Konference se koná pod záštitou ministra zeměd...

Týdenní stolní kalendář dodavatelů výrobků a služeb pro obor vodovodů a kanalizací, který vydává SOVAK ČR, má dlouholetou tradici, vychází již podvacáté. Stolní kalendář pro rok 2024 bude nově obsa...

Elektronický podpis smluv nabízí nově svým zákazníkům vodohospodářská společnost ČEVAK a.s. Tuto možnost mohou využít všichni, kteří mají zřízenou bankovní identitu. Vyřízení podpisu odběratelské s...

Hned dva nové vodojemy uvedlo do provozu v letošním létě město Prachatice. Nový vodojem Fefry posílí sousedící zásobárnu pitné vody z roku 1894, jejíž kapacita potřebám obyvatel už nedostačuje. Měs...

V Zemědělském týdeníku č. 27–28/2023 byl zveřejněn článek o kulatém stolu, který se konal ve Vodním domě v Hulicích 15. 6. Diskusní stůl pořádaly CropLife Česká republika, Sdružení oboru vodovodů a...

Letošní šesté číslo časopisu SOVAK se zaměřuje napřínosy dlouhodobého využívání chytrých vodoměrů ve středně velké vodárenské společnosti shrnuje článek autorů Michal Žahour, Filip Wanner, Filip Mí...

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotační výzvy. SOVAK upozorňuje své členy na soupis aktuálně vyhlášených výzev. Více v našem článku s odkazy.

Členové SOVAK ČR naleznou v kategorii Dotace ...

SOVAK ČR pořádá ve dnech 1.–2. 11. 2023 ve Wellness Hotelu Babylon v Liberci tradiční konferenci Provoz vodovodů a kanalizací. 21. ročník dvoudenní konference nabídne prostor k přednáškám a diskuzí...

Projektovým dnem pro školy v areálu českobudějovické Vodárenské věže, znovu zpřístupněním hry Kachna na prameni v krajském města a Dnem otevřených dveří na Čistírně odpadních vod Soběslav, si vodoh...

Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Svatopluk Březík slavnostně zahájil jménem všech zlínských vodařů 26. ročník mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2...

16. března 2023 15:00

Vodojemy II

Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do designu vodojemů?

Jaké bude ohlédnutí za úspěšnou k...

Letošní Světový den vody (SDV) připadá na 22. března a proběhne pod mottem „Zrychlení změny“. Zjišťovali jsme u členů SOVAK ČR, jaké akce k SDV pořádají.

1. SčV, a.s., pořádají Dny otevřených dveří...

Evropská komise v říjnu loňského roku zveřejnila dlouho očekávaný návrh revize směrnice Evropské rady z roku 1991 o čištění městských odpadních vod (Urban Waste Water Treatment Directive – UWWTD, 2...

Ve dnech 25. až 26. dubna se bude konat již 27. ročník konference Nové metody a postupy při provozování ČOV. Loňská změna místa konání konference měla velmi kladný ohlas, a proto konference i letos...

Ostrava patří kvalitou vody a úrovní poskytovaných vodohospodářských služeb ke špičce mezi velkými městy v České republice. Udržování vysoké úrovně služeb vyžaduje nemalé investice do nákupu modern...

V Okříškách na Třebíčsku před půldruhým rokem zrekonstruovali čistírnu odpadních vod. Obnova byla potřebná po pětadvaceti letech a obec přidala i rekonstrukci části kanalizace. Náklady na tyto akce...

Čištění jednoho ze třech hlavních vodojemů, Hosín, začalo právě dnes. Z tohoto vodojemu teče pitná voda nejen obyvatelům krajského města, ale i Borku.

Vodojem Hosín je dvoukomorový, každá z komor p...

Částkou 2,5 milionu korun podpoří Středočeský kraj pětiletý projekt zaměřený na zvýšení odolnosti krajiny vůči klimatickým rizikům. Jde o projekt LIFE WILL – Water in Landscape and Soil, se kterým ...

V letošním roce přesáhnou investice do vodárenské infrastruktury v Ústeckém a Libereckém kraji 2,1 miliardy korun. Z toho 1,73 miliardy představují náklady na strategické investice a obnovu majetku...

Rekordní částku, více než 290 milionů korun, chystá letos vložit do investic a oprav svého vodohospodářského majetku Jihočeský vodárenský svaz (JVS). Z toho na investice připadá téměř 237 milionů a...

Obec Herálec se brzy dočká lepší ochrany před povodněmi. Povodí Moravy v obci staví protipovodňová opatření, v rámci kterých dojde k rozvolnění koryta Svratky pod obcí a kompletní rekonstrukci prot...

Jihlavští radní schválili nákup a instalaci 99 moderních vodoměrů a 178 snímačů pulsů, díky kterým bude možné na dálku sledovat případné úniky vody. Instalace tzv. Smart Meteringu také sníží náklad...

Další tři vodní nádrže pro vyprahlou Drahanskou vrchovinu, k tomu čtveřice tůní a další nádrž ve výstavbě, hlásí Vojenské lesy a statky (VLS) z moravského vojenského újezdu Březina. Trojice vodních...

Již 20. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací 2022 uspořádalo Sdružení vodovodů a kanalizací ČR, z. s., (SOVAK ČR) ve dnech 2.–3. listopadu 2022 v prostorách TOP Hotelu Praha. Nad akcí pře...

Zdražování energií a pohonných hmot, dražší nákup vyrobené vody a vyšší ceny materiálů na opravy. To jsou hlavní faktory, které ovlivní cenu vodného a stočného i v Jihlavě.

Také obyvatelům Jihlavy ...

Ceny energií, pohonných hmot, potravin ani výše inflace neklesají. I když mnohé z těchto faktorů vstupují do kalkulace ceny vodného a stočného, neporoste od nového roku tato cena tak, jak by se dal...

Nastupující mrazivé počasí může kromě jiného způsobit i nepříjemnosti v podobě zamrzlého vodoměru. Postarat se o něj, a to nejen při mrazech, přitom musí majitel nemovitosti. Za loňskou zimní sezon...

Rybník Lužný je součástí vodárenské soustavy, která v Jihlavě funguje přes 120 let. Díky rekonstrukci udrží stoletou vodu a zpomalí vodu tisíciletou.

Oprava největšího rybníku vodárenské soustavy P...

Ostrava je, jako každé velké město, závislá na mnoha systémech, které jsou nutné pro jeho existenci a bezproblémový život obyvatel. Jednou z nezbytností je i funkční kanalizace. Ta ostravská je dlo...

S blížícím se koncem stavební sezóny byla dokončena první část modernizace přivaděče Záhumenice – Bělá. Vodojem Stará Bělá je důležitým bodem pro zásobování Ostravy – jih, z vodojemu Záhumenice je ...

Dnes ráno začali vodohospodáři s opravou prasklého potrubí v ulici Průběžná, které v minulým týdnu způsobilo krátkodobý výpadek v dodávce pitné vody pro některé části krajského města. Po lokalizaci...

Sdružení CZECH TOP 100 předalo společnosti VaK Zlín cenu CZECH TOP STAR za dokončení rozsáhlého projektu, díky kterému se na Zlínsku, vrátila kontrola nad úpravou a distribucí vody zpět do rukou mě...

V čistírně odpadních vod společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s. zahájila plánovanou rekonstrukci dosazovacích nádrží. Tyto nádrže v rámci celého systému ČOV slouží k usazování a separaci aktivova...

Pražská vodohospodářská společnost, a.s., (PVS) ukončila stavební práce na Vodojemu Flora a souvisejících rozvodných řadech za téměř 435 mil. Kč.

Na obnovu klíčové infrastruktury pro bezpečné a pl...

Středočeský kraj uzavře další memorandum v souvislosti s přípravou stavby přivaděče vody v koridoru dálnice D3. Jde o stavbu vodárenské soustavy zajišťující zásobování vodou pro potřeby objektů dál...

Více než osm kilometrů vodovodního přivaděče s průměrem 2 450 milimetrů, který je ražený ve skále, aby překonal masiv Oderských vrchů, z portálu v blízkosti Úpravny vody Podhradí do Dolejších Kunči...

Unikátní expozice v Hradci Králové nabízí interaktivní expozici o vodárenství. Celá expozice je hravým prostorem, který přibližuje a představuje dětem i veřejnosti vodu v mnoha jejich formách a pod...

Pražské vodovody a kanalizace přichystaly pro fanoušky vodárenské historie den otevřených dveří v Muzeu pražského vodárenství v Podolské vodárně.

Podzimní akce proběhne v sobotu 15. října. „V nabíd...

V čistírně odpadních vod ve Vrapicích probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Pokračuje oprava takzvaných dosazovacích nádrží, což umožní budoucí zvýšení kapacity, a to ze současných 72.000 obyvatel na 99.0...

Do očisty a údržby 310 metrů hlubokého vrtu se pustili vodohospodáři Čevaku. Podzemní vrt se nachází se nedaleko Opatovic a je jedním ze dvou, které zásobují surovou vodou Úpravnu vody České Budějo...

SOVAK ČR vás srdečně zve na 20. ročník tradiční konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá ve dnech 2.–3. 11. 2022 v TOP Hotelu Praha. Nad akcí převzal záštitu ministr zemědělství Zdeně...

S deštěm a srážkami je v době výkyvů teplot a nestálého počasí třeba velmi cíleně hospodařit. Na jedné straně chránit životy a majetek před ničivými přívaly deště, na druhé straně srážkovou vodu ma...

Jednou z cest, jak dlouhodobě snížit náklady na provoz firem a současně i dopady jejich podnikání na životní prostředí, je využívání tzv. zelených energií a vozidel na alternativní pohon. Mimo vozi...

„V srpnu 2021 schválila Rada Kraje Vysočina souhrn aktivit a opatření podle dokumentu s názvem Voda v Kraji Vysočina. Problematika klimatické změny, jejímž jedním z významných projevů je dlouhodobé...

Po roční pauze způsobené pandemií vyráží do terénu Kohoutkoví inspektoři SmVaK, aby zjistili, nakolik jsou podniky v gastrooboru vstřícné při servírování kohoutkové vody. Certifikát Kohoutkového in...

V těchto dnech si připomínáme 20. výročí katastrofální povodně, která si v roce 2002 vyžádala životy 17 našich spoluobčanů a napáchala materiální škody přesahující sumu 70 miliard Kč. Klíčovou roli...

Zákaznické centrum Pražských vodovodů a kanalizací se vrací do svého domova. Od pondělí 8. srpna bude opět fungovat v Dykově ulici na pražských Vinohradech.

„Zákazníky přivítáme v nových zrekonstru...

Komplexní modernizace zemního vodojemu s objemem 650 metrů krychlových, která začala loni na podzim, se blíží ke konci. Kontinuálně na ni naváže neméně zásadní sanace sousedního věžového vodojemu s...

ČR potřebuje lépe hospodařit se zdroji energie. Energetické úspory u veřejných budov, efektivní hospodaření s dešťovou vodou nebo fotovoltaika na střechy – na to se zaměřují projekty, které se už b...

Mezilaboratorního mezinárodního porovnávání zkoušek organizovaného v rámci francouzské skupiny SUEZ se účastnilo 81 laboratoří z 24 států. Jen 17 laboratoří, které byly schopny stanovit minimálně 9...

Kvůli extrémně nízkým průtokům v řece Moravě není možné v plné míře zajistit stanovenou plavební hladinu na Baťově kanálu. Státní plavební správa proto vydala opatření obecné povahy o omezení plavb...

Model českobudějovické Vodárenské věže z lega je novinkou, kterou si letos mohou prohlédnout návštěvníci této technické památky. Zájemci se mohou zúčastnit komentovaných prohlídek každou sobotu a n...

Zajistit důkladné vyčištění odpadní vody a následně její bezproblémový návrat do přírody je výhradně prací vodohospodářů. V Českém Krumlově jim ale jednou za čas přijedou na pomoc profesionální pot...

Mléčná dráha, detaily jednotlivých planet, a dokonce i astronaut, který právě vystoupil z vesmírné rakety. Streetartové malby nově zdobí zdi vodovodní čerpací stanice na sídlišti Hvězdárna v Jindři...

Vodárenský areál Holotovec na pomezí Petřvaldu u Karviné a orlovské části Lazy začal sloužit svému účelu již v roce 1912, kdy byl zahájen provoz místních zdrojů podzemní vody v podobě čtyř studní, ...

Kachna na prameni, to je název napínavé šifrovací hry, kterou si nově můžete zahrát v Českých Budějovicích. Ve spolupráci se společností Cryptomania ji vytvořila vodohospodářská společnost ČEVAK a....

V úterý 21. června 2022 podepsaly společnost Vodovody a kanalizace Zlín a. s., společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. a města Otrokovice a Fryšták poslední sérii smluv a dohod, které zakončují proce...

Technologie, která umožňuje efektivnější úpravu povrchové surové vody na pitnou, byla instalována na úpravně vody ve Vyšším Brodu. V měsících, kdy je pitné vody dostatek, pokrývají potřebuje dodáve...

Po kontrole prací a přejímce části díla před zatopením umožnil investor státní podnik Povodí Vltavy stavbařům z Metrostavu odstranit ochranné jímky a nad druhou z pěti rekonstruovaných částí Starom...

Městské stromy, které ohrožuje dlouhodobé sucho, v Hradci zachraňují za pomoci speciálních zavlažovacích vaků. Díky nim voda odtéká pomalu ke kořenům až devět hodin. Při výsadbě nových stromů je na...

Dispečink vodohospodářské společnosti Královéhradecká provozní zaznamenal 36 minut po půlnoci ze čtvrtka na pátek 3. 6. 2022 rozsáhlý únik vody. Velkou havárii vodovodního řadu v místě křížení ulic...

Malá sportovní plavidla můžou nyní snadněji překonávat hráz Orlické přehrady na řece Vltavě. Umožní jim to modernizovaný lodní výtah, který dnes uvedl do provozu ministr dopravy Martin Kupka spolu ...

Dostatek pitné vody pro Vysočinu a Jižní Moravu v budoucnu by měla zajistit studie k propojování vodárenských soustav Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Bude stát osm milionů korun a oba kraje ...

Ne vždy na poruchu vodovodního potrubí upozorní voda vyvěrající ze země. Mnohdy je jeho poškození nenápadné a odhalení problému tak pro vodohospodáře znamená takřka detektivní práci. Jeden z takový...

O pokračování jednoho z nejúčinnějších nástrojů strategického zabezpečení obyvatel pitnou vodou i v případě déletrvajícího sucha hovoří náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík a předseda představ...

Vodovody a kanalizace Hradec Králové zahájily obnovu přívodního řadu z úpravny vody Orlice do novohradeckých vodojemů a zvýšení akumulace vodojemu v Bohuslavicích.

Tyto dvě významné investiční akce...

Potřeba je citlivý přístroj, sluchátka a zkušené uši vodohospodářů. Společnost ČEVAK a.s., která provozuje vodohospodářský majetek ve více než 300 městech a obcích na jihu, západě Čech a kraji Vyso...

Letní sezonu už netrpělivě vyhlížejí i českobudějovické kašny a pítka. Zaměstnanci vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. v těchto dnech postupně spouštějí všech jedenáct kašen, nově jedno mlžítko ...

31. 5. 2022 – 1. 6. 2022
Hotel Zámek Valeč

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) pořádá konferenci VODA FÓRUM 2022, která je zaměřena na představení technických či technologických novi...

Dodávky pitné vody a odvádění a čištění vody splaškové patří mimo jakoukoliv pochybnost do skupiny takzvané kritické infrastruktury. Obor obstál v nedávné výzvě, kterou před vodohospodáře postavila...

Nezastupitelnost vody v lidském životě si i letos připomene celý svět. Úterý 22. března patří Světovému dni vody, tentokrát pod heslem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všu...

Prioritou vodního hospodářství do následujících let je zajistit dostatečné a kvalitní zdroje vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou, pro energetiku, průmysl i zemědělství. V praxi to znamená, mi...

Letošní Světový den vody (SDV) připadá na 22. března a proběhne pod mottem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“. Zjišťovali jsme u členů SOVAK ČR, jaké akce k SDV pořád...

26. ročník vodohospodářské konference „Nové metody a postupy při provozování ČOV“ otevřel řadu důležitých témat z vodohospodářského oboru. Za některými z nich se ohlédneme s účastníky této akce.

26. ročník vodohospodářské konference „Nové metody a postupy při provozování ČOV“ otevřel řadu důležitých témat z vodohospodářského oboru. Za některými z nich se ohlédneme s účastníky této akce.

Na konci února začala u Drásova druhá etapa rekonstrukce Vírského oblastního vodovodu. Tento vodárenský systém je spolu s Březovským vodovodem páteřním systémem dodávek vody pro Brno a okolí. Do pr...

Povodí Moravy zahajuje rekonstrukci Jiřínského přivaděče. Cílem prací je zajištění potřebného množství dostatečně kvalitní vody pro vodárenskou nádrž Hubenov, která je hlavním zdrojem pitné vody pr...

26. ročník konference VHOS, a. s. „Nové metody a postupy při provozování ČOV“ se uskuteční 8. – 9. 3. 2022 v kongresovém hotelu Jezerka (Chrudimsko, přehrada Seč).

Jeden největších vodojemů, který zásobuje pitnou vodou České Budějovice, vodojem Hosín, čistí v těchto dnech pracovníci vodohospodářské společnosti ČEVAK. Vodu z něj pijí i obyvatelé Borku a Hrdějo...

Středočeský kraj chce poskytnout dotaci 10 milionů korun na rekonstrukci vodovodní přípojky v blízkosti obce Obříství. Ta je součástí páteřního řadu Hostín – Dolany, který je jedním ze základních p...

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK Chrudim třístranná smlouva, která mimo zajistí do...

Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní metodu reaktivace náplně granulovaného aktivního ...

Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci dodavatelské firmy v místě od Zátavského mostu.

„...

Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s informacemi o cenách vodného a stočného na rok 2022, kt...

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investují v příštím roce do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod nejvíce prostředků v histori...

Největší lapač písku v Českých Budějovicích čistí pracovníci vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. Dvoukomorový lapač se nachází v parku Háječek, před místem, kde kanalizace klesá pod dno řeky Vlt...

Společnost DHI a.s. působí v oborech vodního hospodářství a životního prostředí na českém trhu od roku 1990. Generální ředitel Karel Pryl nám poskytl rozhovor o tom, jak se potýká české vodárenství...

Národní hodnotitelská komise České manažerské asociace ČR („ČMA“) udělila čestný titul Finalista soutěže Manažer roku 2019 v kategorii Služby předsedovi představenstva společnosti Vodovody a kanali...

Asociace pro vodu ČR (CzWA) představila na své konferenci VODA 2021 v Litomyšli dokument určený pro širokou veřejnost s názvem Vodní manifest. Člen výboru CzWA Martin Srb přijal pozvání do studia, ...

Tajemství světa pod hladinou ukazuje veřejnosti armaturní stanice na levém břehu řeky Vltavy nedaleko sídliště Vltava v Českých Budějovicích. Její zdi ožily desítkami vodních živočichů v jejich při...

Dne 5. 11. 2021 proběhla závěrečná část webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, Odpadní vody, a to za moderace Mgr. Michaely Vojtěchovské Šrámkové, Ph.D., odborné asiste...

Směrnice EU pro pitnou vodu 2020/2184/ES, význam lesa pro klima, zpracování rizikové analýzy vodovodu, či smartmetering byly tématem dalšího dne webkonference.

Dne 3. 11. 2021 proběhla druhá část w...

19. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací pod záštitou ministra zemědělství pořádaný online ve dnech 2., 3. a 5. listopadu nabídl v prvním vysílacím dni zajímavý vhled do aktuální problema...

Pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářsk...

Letošní boj proti potkanům v rámci celoplošné deratizace v podání Pražských vodovodů a kanalizací byl úspěšný. Žádná městská část totiž nebyla zasažena mimořádným množstvím hlodavců.

Zvýšený výsky...

Stavba začala loni na jaře, v současnosti je investice stavebně dokončena a technologie najíždí do zkušebního provozu. Zlepší se efektivita provozu i parametry vyčištěné vody. V čistírně odpadních ...

Obce v Moravskoslezském kraji si budou moci zažádat o příspěvek na drobné vodohospodářské akce. Kraj bude stejně jako v předchozích letech přispívat i na studie, které menším obcím navrhnou nejvhod...

Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil na svých internetových stránkách přehled sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS ...

Nová fasáda, vnitřní nátěry i opravené stropy. Vodojem Včelná – benzina na Českobudějovicku se před zimou převléká do nového kabátu. Práce jsou součástí druhé etapy jeho rekonstrukce, která by měla...

Ministerstvo životního prostředí rozdělí 500 milionů korun na protipovodňová opatření. Jedná se o jednu z posledních výzev z dobíhajícího Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Obcím i da...

Před tím, než se Kašna Amfitrité na spodním Masarykově náměstí a Neptupova kašna na horním náměstí zazimují a zakryjí dřevěnými deskami, projdou opravami a biosanací.

Na základě uzavřené smlouvy o ...

Nových omítek, střechy, systému odvětrání a oprav dalších stavebních částí se dočkají vodojemy Boubská a Zámek ve Vimperku. Rekonstrukce obou budov, které pochází ze 60. let minulého století, začal...

Ve dnech 2. 11., 3. 11. a 5. 11. 2021 proběhne online Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021. Pořadatel zveřejnil nové aktuality, týkající se programu, který nabízí vystoupení osobností a vod...

Upravovat pitnou vodu bude náročnější. Českobudějovičtí hydrobiologové chystají předpovědi pro úpravny vod do budoucích let. Z dlouhodobého sledování kvality povrchové vody je patrné, že ve vodě vz...

Bezvýkopová rekonstrukce strategického vodovodního přivaděče Vodárenské soustavy Východní Čechy je po necelém roce u konce. Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (VAK Chrudim) v loňském ro...

Zahajovací den konference Provoz vodovodů a kanalizací, která proběhne pod záštitou ministra zemědělství, přinese v úterý 2. 11. mimo jiné vystoupení zástupce EurEau Bertranda Valleta.

Nadnesena bu...

Situace na potoce ve svahu pod jihlavskými základními školami Demlova a Březinova se zlepší. Nerozpustné odpadky jako plastové sáčky, vlhčené ubrousky, hygienické potřeby a další lidmi často splach...

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) řeší komplexně dodávky pitné vody pro Zlínsko a nově využívá i dotací od Ministerstva zemědělství ČR, při rekonstrukci celé západní větve v...

Po úspěšných akcích v uplynulých obdobích startuje v říjnu v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a čist...

Kraj Vysočina dlouhodobě sleduje cíl zadržování vody v krajině. Tomu mimo jiné napomáhá realizace opatření, tzv. meliorací a hrazení bystřin v lesích podle lesního zákona.

Krajský úřad ve spoluprác...

Muzeum pražského vodárenství v budově podolské vodárny opět otevírá své brány široké veřejnosti.

Na sobotu 16. října jsme připravili tolik populární den otevřených dveří. Vstup bude samozřejmě zda...

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) dne 5. 10. 2021 obdržel pro oblast bezpečnosti ocenění pod názvem Bezpečná organizace. Ocenění je určeno nejen pro významné oborové organiz...

Návrh programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 dnes schválila vláda. Do měst a obcí na zkvalitňování životního prostředí tak poputuje v následujících letech zhruba 61 ...

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) pořádá ve dnech  2. 11., 3. 11. a 5. 11. Konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2021 online.

 

 

Webová konference bude mít tři části vysí...

Díky investici dojde k napojení lokality na vodovodní síť vedlejších Větřkovic. Zvýší se tak stabilita a spolehlivost zásobování stejně jako kvalita dodávané pitné vody.

Na Opavsku byla zahájena vý...

V roce 2020 bylo v České republice postaveno s pomocí Ministerstva zemědělství (MZe) 64 nových čistíren odpadních vod, 121 kilometrů vodovodů a 531 kilometrů kanalizací. Na vodní hospodářství posky...

Závěrem roku se dokončí výstavba nové komory vodojemu Hřbitovní, která zajistí pro celé území města K. Vary na pravém břehu Teplé (kde se nachází mimo jiné i Karlovarská krajská nemocnice) dostateč...

Práce vodohospodářů umí být skutečně rozmanitá. Přesvědčili se o tom i zaměstnanci společnosti ČEVAK. Pomocí čistící kanalizační techniky, která se, jak již název napovídá, běžně používá k úplně ji...

Jedenáct českobudějovických kašen, šest pítek a v horkých letních dnech tolik oblíbená mlžítka začali zaměstnanci společnosti ČEVAK a.s. chystat na zimu.

Do dnešního dne se k půlročnímu odpočinku u...

Postupná obnova vodohospodářských sítí a následná oprava povrchů bude v úterý 21. září zahájena v Obecnické ulici v Příbrami.

Mezi lokality, kde v letošním roce začne potřebná výměna vodohospodářs...

Nejde jen o rychlejší a pohodlnější přepravu. Součástí stavby dálnice D3 v okolí Českých Budějovic jsou i výjimečné vodohospodářské stavby. Jednou z nich je obří trubní odlehčovací komora, která by...

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) v minulých dnech zprovoznila a vyhradila pro klienty zákaznického centra a návštěvy 5 parkovacích míst u svého sídla ve Zlíně – Loukách.

Od...

Na 330 kilogramů nástrah položí v nadcházejících dnech a týdnech na předem vytipovaná místa v Českých Budějovicích pracovníci odborné firmy. Pravidelnou deratizaci, díky níž se daří udržovat výskyt...

Vodohospodáři na Šumpersku mají připravenou obnovu sedmadvacetikilometrového přivaděče pitné vody. Potrubí z roku 1976 již nějakou dobu není v dobrém stavu, je napadeno korozí. „Už jsme byli nuceni...

Stále je možné se přihlásit k účasti na 14. bienální konferenci CzWA VODA 2021, kterou pořádá Asociace pro vodu ČR z.s. ve dnech 22. – 24. září 2021 v Litomyšli.

Přihlásit se můžete pomocí přihlášk...

Z Prahy na Berounsko a Hořovicko přivádí pitnou vodu 44 km dlouhý ocelový přivaděč. Byl stavěn v sedmdesátých letech minulého století, a tak jej jeho vlastník VAK Beroun začal postupně obnovovat. P...

Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina uzavřely Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné...

Bienální konference VODA je vlajkovou konferencí Asociace pro vodu ČR a fórem pro setkávání širokého spektra účastníků z oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí, jejichž cílem je...

Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 a Praha – Lysolaje budou od začátku školního roku monitorovat odpadní vody na možný výskyt viru SARS-CoV- 2 u základních škol.

C...

Únik vody, prasklinu na přívodním vodovodním řadu o průměru DN 1 000 mm museli v průběhu posledních 24 hodin řešit vodohospodáři ze společnosti ČEVAK a.s.

Jde o výjimečnou záležitost, protože opra...

V Záhoří na Písecku mají novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Vyřešili tak odkanalizování dvou částí obce se zhruba 550 obyvateli. Největší investiční akce za mnoho let pomůže rozvoji obce a ...

Důvodem není její stáří, ale nestálé počasí, prudké bouřky, krupobití a vítr. Na začátku léta se nevyhnuly ani čistírně odpadních vod Kolence na Jindřichohradecku. V průběhu letní bouře a silného v...

V rámci festivalu Open House Praha, který si klade za cíl popularizovat architekturu, se otevřou veřejnosti i dvě vodárenské věže.

7 a 8. srpna se tak můžete podívat na Letnou a do Michle.

Vodárens...

Středočechům teče z kohoutků špičková pitná voda. A co víc – každý z nich si může on-line ověřit, jak kvalitní vodu pije. Umožňuje to mapová aplikace na webu Středočeských vodáren, a.s. (SVAS).

SVA...

Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se v souvislosti se způsobem distribuce a už...

Pod českobudějovickou vodárenskou věží v prostoru bývalého vodojemu se toto léto konala prezentace modelů parních strojů. A proč? Kapalná voda a pára jsou přece nedílná skupenství a svého času se p...

Téměř 30 milionů korun jen na dvou investičních akcích ušetří Jihočeský vodárenský svaz (JVS) potom, co pro neakceptovatelné ceny původní soutěže zrušil a vyhlásil nové.

„Jdeme trochu proti proudu ...

V současné době úpravna vody Želivka zásobuje přibližně 1,3 milionů obyvatel v Praze, ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina (tj. zásobuje přibližně každého sedmého obyvatele České republiky). Její...

Po covidové odmlce budou opět zahájeny pravidelné exkurze v mini vodárenském muzeu Babylon v samotném srdci Ostravy.

Expozice „Historie ostravského vodárenství – Babylon“ v areálu Úpravny vody Ostr...

V neděli 18. července v ranních hodinách postihl čistírnu odpadních vod Beroun požár v budově, kde se nacházel i hlavní elektrický rozvaděč. Od rána se pracovníci provozu snažili čistírnu zprovozni...

Již šestým rokem přivítá návštěvníky Vodárenská věž na Mánesově ulici v Českých Budějovicích.

Letní sezona pravidelných komentovaných prohlídek začíná v sobotu 3. července. Také letos se hosté podí...

Ulice Jiřího z Poděbrad v Jihlavě, komunikace spojující Sokolovskou a Havlíčkovu ulici, je kvůli vodohospodářskému sporu zavřená již od roku 2018, kdy se zjistilo, že je v místě špatná kanalizace.

...

Sto milionů korun z rozpočtu na pozemkové úpravy uvolnil Státní pozemkový úřad (SPÚ) na rychlou pomoc lidem a obcím poničeným bouří s tornádem na jižní Moravě. Lidem pomohou také Lesy České republi...

Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s hlavním městem okamžitě zareagovaly na katastrofu na Břeclavsku a Hodonínsku. Do tamních postižených obcí posílají kontejnery s balenou vodou.

Krátce ...

Za účasti nejvyšších představitelů zlínského kraje a města Slavičína se v sobotu 19. 6. 2021 uskutečnilo slavnostní zahájení provozu nového pítka, které vybudovala společnost Vodovody a kanalizace ...

Nový vodojem, jehož dvě komory pojmou celkem 600 m³ pitné vody, zásobuje Lipno nad Vltavou. Zásobárna, která se nachází na kramolínském kopci poblíž sjezdovek, tak zajistí bezproblémové dodávky i v...

Úpravna vody Želivka zásobuje Českou republiku pitnou vodou už téměř 50 let. Patří mezi největší středoevropské úpravny vod a je suverénně největší českou úpravnou vody.

 

Hlavním důvodem vzniku ú...

Do veřejné vodovodní sítě začala dodávat pitnou vodu Podolská vodárna. A tak Pražané opět pijí vodu z Vltavy. Je to poprvé od roku 2002, provoz vodárny tehdy totiž ukončily ničivé povodně. Od té do...

V Jihočeském kraji se denní odběr pitné vody v domácnostech meziročně nepatrně zvýšil na 82,6 litrů na osobu a den. Meziročně došlo k rozšíření vodovodní i kanalizační sítě a vzrostl počet úpraven ...

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na červnovém zasedání schválilo rozdělení téměř 170 milionů korun mezi 107 adaptačních projektů pražských městských částí. Jde o součást širší strategie naplňování cílů ...

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém červnovém jednání schválilo Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabez...

Sdružení Vírský oblastní vodovod obnovilo přivaděč, který je součástí komplexu brněnské vodárenské soustavy. Ta zásobuje vodou více jak 550 tisíc obyvatel. Obnovu se podařilo realizovat za pouhý ro...

Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS), tedy 458 měst a obcí v severočeském regionu, se sešli v Teplicích na řádné valné hromadě. Rozhodli o tom, že zisk společnosti bude opět inv...

Dne 10. 5. proběhlo jednání zástupců SOVAK ČR, MZe, UNMZ, ČMI a spol. XYLEM ve věci ověřovacích lhůt vodoměrů. Iniciací tohoto jednání byl ztížený stav provádění revizních výměn vodoměrů vzhledem k...

Hradecké i středočeské vodárny se dlouhodobě podílejí na podpoře vzdělávání veřejnosti. Doba „koronavirová“ přinesla další možnosti a příležitosti, tentokrát se zaměřením na vysokoškolské studenty....

Ojedinělou soustavu domácích čistíren odpadních vod mají ve čtyřech místních částech Albrechtic nad Vltavou na jihu Čech. Celkem tady realizovali 73 takových zařízení.

 

 

Dotace se přenesla na o...

Komplexní modernizací prochází odkyselovací stanice v Jakubčovicích nad Odrou. Nové odkyselovací filtry zvýší účinnost úpravy pH pitné vody. Sanací projde také stavební část objektu, nové budou tak...

V příštích letech dostanou obce na pitnou vodu od státu až půl miliardy korun. Pro iVodárenství to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec s tím, že dotační program navazuje na dosavadní ús...

Od jara příštího roku bude mít zhruba půl milionu Východočechů vodu z výkonnější a modernější úpravny na řece Orlici. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK) dokončí práce na zvyšování ...

Developeři, kteří chtějí stavět západně od hlavního města, řeší už nějakou dobu problémy s připojením k vodovodní síti. V roce 2019 přestala společnost Vodovody a kanalizace Beroun vydávat souhlasy...

Množství kyslíku ve sladkovodních jezerech mírného pásu po celém světě rychle klesá – rychleji než v oceánech. Tento trend, který je z velké části způsoben změnou klimatu, ohrožuje sladkovodní orga...

Až do výšky 15 metrů stříká voda z plovoucí fontány, která už třetím rokem ozvláštňuje zátoku lipenské přehrady ve Frymburku.

Na počátku fontána tryskala do výšky maximálně deset metrů, to nám ale...

Báňští záchranáři provedli revizi ražené vodárenské štoly o délce 5663 metrů a profilu 2100 milimetrů mezi Úpravnou vody Podhradí a Domoradovicemi.

Po opakovaných nezbytných odkladech způsobených p...

V hlavním městě je doposud několik oblastí, kde se občané nemají možnost připojit na kanalizační síť z důvodu plné kapacity stávajících pobočných čistíren. Změna však nyní čeká obyvatele v oblasti ...

SOVAK ČR rozšiřuje svým řádným a přidruženým členským organizacím novou možnost online vzdělávání a školení pro zaměstnance v rámci e-learningového vzdělávacího portálu eSOVAK. V rámci pilotní část...

Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se v souvislosti se způsobem distribuce a už...

13 milionů korun stála komplexní sanace historického vodojemu nad obcí, na dalších 17 milionů vyjde modernizace infrastruktury pro dodávky pitné vody

Důvodem pro výměnu rozváděcího litinového vodov...

Další dotaci do vodohospodářské infrastruktury schválili zastupitelé města Jihlavy na svém jednání 18. května.

Do obnovy vodohospodářské infrastruktury ve městě půjde dalších milion. Z částky se bu...

Záhony na pěstování kukuřice a různých druhů zeleniny vyrostly na českobudějovické čistírně odpadních vod. Vodohospodáři tím nechtějí obohatit svůj jídelníček o důležité vitamíny, ale podpořit výzk...

Nový kalolis bude mít na konci května čistírna odpadních vod ve Vodňanech. Nahradí tak původní kalolisy z roku 1997, které jsou už za hranicí své životnosti.

Nový kalolis neboli filtrační lis odvod...

Vodárenský svaz odkládá valnou hromadu. Přes 260 vlastníků by se v covidové době těžko scházelo.
Na úterý 25. května plánovaná valná hromada Jihočeského vodárenského svazu (JVS) se konat nebude. Us...

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. službu dovozu vody do bazénů cisternou z technických důvodů již neprovozuje. Při napouštění bazénu z vodovodní přípojky je důležité napouštět pomalu a nejlépe m...

Do ulic hlavního města se vracejí mlžící zařízení, která ve svém nejbližším okolí dokáží pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a snížit prašnost.

Od začátku května jsme naistalovali již ...

Vodovodní síť v krajském městě připomíná nové umělecké graffiti, které vzniklo pod rukama streetartového výtvarníka Jakuba Šandy na Plzeňské ulici v Českých Budějovicích. Malba pokrývá stěny nadzem...

Nové česle, které slouží k zachycení velkých nečistot, dostane čistírna odpadních vod v Českých Budějovicích.

Výměna zařízení, kde se zachycují nejrůznější předměty, jako jsou vlhčené ubrousky, kuc...

Přípravek na bázi nanočástic železa určený zejména pro likvidaci ekologických havárií, kdy je potřeba vyčistit kontaminované vody, vyvinuli vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technolog...

Pět a půl milionu korun stála komplexní sanace vodojemu, který zároveň získal podobu odpovídající novému konceptu modernizovaných staveb ve vodárenském systému SmVaK Ostrava.

Dvoukomorový systém s ...

Dvacet pět šoupatových uzávěrů, šest hydrantů a čtyřicet osm kusů kanalizačních poklopů musí do června vyměnit pracovníci vodohospodářské společnosti ČEVAK na území krajského města, a to na základě...

V noci z 1. 5. na 2. 5.2021 se bude opravovat porucha na hlavním přiváděcím vodovodním řadu, který zásobuje pitnou vodou větší část města Jihlavy.

Mapa opravou zasažených lokalit  [PDF, 1,3 MB]

Pok...

Voda ze soukromých studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole, proto Pražské vodovody a kanalizace doporučují tuto vodu nejméně jednou ročně zkontrolovat.

Je velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu ...

Vodárenská akciová společnost, a.s., pokračuje ve zvyšování komfortu zákazníků a připravila novou službu – Dálkové odečty vodoměrů. Instalace dálkových odečtů vodoměrů probíhá dle Strategie osazová...

Spolek přátel kultury a umění Opava, jehož předsedou je technik Daniel Michalík z Úpravny vody Podhradí, kterou vlastní a provozuje SmVaK Ostrava, každoročně pořádá charitativní kulturní a společen...

Po úspěšném jarním i podzimním kole v loňském roce startuje na konci dubna v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny na veřejnou k...

Původní potrubí a šoupata za nová měnili vodohospodáři ze společnosti ČEVAK a.s. ve vodojemu Včelná na Českobudějovicku, který zásobuje pitnou vodou obec Včelná a část Boršova nad Vltavou.

Práce to...

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zahájila v březnu tohoto roku stavbu kanalizace v ulici Za Škodovkou. Jedná se o první etapu výstavby tzv. retenční stoky, která má za cíl bezpečnější odv...

Zajímavý přírodní jev je možné pozorovat v těchto dnech na vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce nedaleko Prahy. U hlavního přítoku do nádrže se shromažďuje největší třecí hejno bolenů dravých v...

Vodní prvky v krajském městě se v tomto týdnu začínají probouzet ze zimního spánku. Pracovníci vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. postupně zkontrolují a zprovozní jedenáct českobudějovických ka...

Vodojem na Hradišti v Písku čeká od dubna do srpna tohoto roku rekonstrukce, při které bude vyměněno stávající potrubí za nové nerezové a optimalizovány trubní trasy.

Její součástí bude také insta...

Ve středu 7. dubna byly zahájeny práce na dlouho připravované celkové rekonstrukci historického Staroměstského jezu na Vltavě v Praze, který je památkově chráněný. Stavební práce na jezu začaly dne...

To nejdůležitější se odehrává pod vodní hladinou a za stálé účasti potápěčů – včetně budování tzv. ochranných jímek a svařování konstrukcí. Tak vypadá rekonstrukce vodního díla Hněvkovice na Českob...

Jednu z nejrozsáhlejších akcí akcí posledních let zahájí v úterý (6. dubna) vodohospodářská společnost ČEVAK a. s. na Jindřichohradecku.

V průběhu tří týdnů provedou její zaměstnanci technickou obn...

Jarní dny od konce března do poloviny května budou v mnoha jihočeských lokalitách patřit pravidelnému hubení potkanů a dalších hlodavců. Provozovatel vodohospodářské sítě společnost ČEVAK a. s ve s...

Se startem stavební sezóny začala modernizace vodovodní sítě v ulici Gen. Hlaďo, navazovat budou rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici K Nemocnici.

V místě křížení ulic Gen. Hlaďo, 28. října a...

Rekonstrukce zvýší spolehlivost technologické části úpravny. Objekt dostane tvář odpovídající novému vizuálnímu stylu vodárenských objektů SmVaK Ostrava.

Za jedenáct a půl milionů bude v letošním r...

V pondělí 22. března si svět připomíná význam vody prostřednictvím Světového dne vody, který byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen. Důvodem vyhlášení Světového dne vody b...

Elektrárny ČEZ loni uspořily 67 milionů kubíků povrchové vody, meziročně snížily spotřebu cenné tekutiny o více než 14 %

Významné úspory cenné tekutiny vykazuje ČEZ v posledních letech opakovaně. L...

Dne 17. 3. 2021 Evropská komise vydala doporučení pro členské státy k zavedení monitoringu odpadních vod na nátoku městských čistíren odpadních vod s kapacitou alespoň 150 tis. ekvivalentních obyva...

Vodohospodáři se stejně jako jiné firmy potýkají s dopadem pandemie na svůj provoz. Na prvním místě se snaží, aby zůstaly zajištěny dodávky pitné vody. Při tom všem vzrůstají jejich náklady. Dotkne...

Jak náročnou práci mají vodohospodáři během pandemie při výrobě pitné vody? O tom jsme si povídali v rozhovoru pro iVodárenství TV s předsedou představenstva ČEVAK Jiřím Heřmanem.

 

 

V důsledku p...

Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsa...

Prudké výkyvy teplot z posledních dnů zaměstnávají vodohospodáře. Za posledních deset dnů řešili ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku více než dvojnásobek poruch na vodovodní síti. I kvů...

Území Kraje Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek a prochází jím hlavní evropské rozvodí dělící kraj na dvě téměř stejné části. Do Severního moře odvádějí povrchovou vod...

Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius odpovídal 24. 2. 2020 na dotazy europoslanců, mezi které se zařadila i Henna Virkkunen (finská MEP – poslanecký klub Evropské lidové st...

Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 milionů korun. Jde o rekordní číslo za mnoho posled...

Od února probíhá ve společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) testování zaměstnanců na koronavirus. Vodárny tak chtějí nejenom předejít šíření viru na svých pracovištích, ale především udržet vy...

Speciální hydraulicky poháněný razicí štít Ludmila je připravený udělat místo pro nové potrubí shybky pod Labem v Obříství. Dodavatelská firma jej umístila na staveniště a před startem jeho práci p...

Čeští vodohospodáři mohou bez problémů splnit podmínky nové evropské směrnice o pitné vodě. Nová směrnice není totiž pro české vodárenství žádnou revolucí. To uvedl v rozhovoru pro iVodárenství ved...

V době pandemie koronaviru museli změnit vodohospodáři způsob komunikace se zákazníky. Například Zákaznické centrum v Českých Budějovicích vypadá osiřelé, ale vše podstatné se odehrává po telefonu ...

Oprava shybky pod korytem Labe zajistí, že pitná voda pro Kladno už nebude v ohrožení. Tímto vodovodním přivaděčem denně protéká až 30 milionů litrů pitné vody z pramenišť na Mělnicku.

 

...

Poruchu vodovodního potrubí o průměru 150 mm přímo v historickém centru krajského města, na náměstí Přemysla Otakara II, řešili vodohospodáři v první polovině tohoto týdne.

Ihned po nahlášení začal...

Vodárenská věž v Táboře prošla obnovou. Renesanční budova, která pochází ze 16. století, kdysi měla zásadní význam pro distribuci vody ve městě a byla součástí i zdejšího pevnostního systému. Dnes ...

V Třebíči probíhá dlouho očekávaná revitalizace Karlova náměstí. Pod jeho povrchem odkryli archeologové pozůstatky původního vodovodu.

 

Šlo o dřevěný vrtaný vodovod, který přiváděl vodu do kašen...

V již 28. ročníku této jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky bylo uděleno celkem 8 titulů.

 

 

Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí rok...

Vodohospodářské oborové sdružení SOVAK pořádá 16. února webinář o využití sociálních sítí a nových médií ve vodárenské praxi. Přednášet budou komunikační expert (a mj. i moderátor jediné české vodá...

Covidová doba přináší pro všechny řadu změn. To se týká i přístupu k zákazníkům ze strany vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. Přestože je v souvislosti s epidemickými opatřeními omezen osobní ko...

Kraj Vysočina opět v roce 2021 finančně podpoří výstavbu vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod i opatření proti povodním a suchu na svém území.

Program ve Fondu Vysočiny s názvem Stavby ve v...

Téměř 12 milionů si vyžádají tři investiční akce v areálu čistírny odpadních vod v Havířově, za 18 milionů bude rekonstruován kanalizační sběrač v Karviné – Fryštátě.

V havířovské čistírně odpadníc...

143 milionů letos poputuje do vodárenské infrastruktury na Karvinsku. Kromě modernizace vodovodních sítí bude dalších 78 milionů směřovat do odvádění a čištění odpadní vody.

Nejrozsáhlejší a nejnák...

Informační centrum vodárenství a interaktivní expozici o vodě v přírodě a průmyslu najdete v Hradci Králové v sídle zdejších vodohospodářů. Otevřeli ji v září 2020 a návštěvníky určitě překvapí mod...

Přes veškerá omezení a za dodržení přísných hygienických opatření proběhla ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace (dále OVAK) přejímka nového kanalizačního vozidla KAISER Aquastar IV, které ...

70 milionů korun bude směřovat do vodovodů, 66 milionů do kanalizací a čistíren, 24 milionů si vyžádá páteřní systém pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravský oblastní vodovod.

Dokončeno bude ro...

Vznik uměleckého díla na netradičním místě mohli takřka v přímém přenosu sledovat lidé na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Malby oživily stěny čerpací stanice pitné vody. Autory graffiti jso...

Přivaděč z pražského vodojemu Kopanina do vodojemu společnosti VkM Kožova hora je vodovodním řadem strategického významu, který byl vybudovaný v 80. letech minulého století. Zajišťuje propojení pra...

V případě jakékoliv mimořádné situace je nutné zajistit v první řadě udržení nepřetržitého provozu, řekl ve Studiu iVodárenství předseda představenstva ČEVAK Jiří Heřman. Řízení tohoto provozu pak ...

Zhruba 93 milionů korun investovala společnost SmVaK Ostrava do komplexního odvádění a čištění odpadních vod v obci nad Hlučínským jezerem (Štěrkovnou)

Do zkušebního provozu byla uvedena čistírna o...

Čtyřicet tisíc kostek másla, to je pro představu množství tuků, které o vánočních svátcích přitečou na čistírnu odpadních vod v Českých Budějovicích. Vodohospodáři odhadují, že na sklonku letošního...

V programu Plaveme v tom spolu! pro zaměstnance, kteří se angažují v neziskovém sektoru, rozdělí vodaři o 50 000 korun více než v uplynulých letech, čtvrt milionu korun.

Ke zhruba devadesáti projek...

Rychle nastupující mrazivé počasí může způsobit kromě jiného i nepříjemnost v podobě zamrzlého vodoměru. Postarat se o vodoměr, a to nejen při mrazech, musí majitel nemovitosti.

Vodoměr může zam...

Cena, kterou každý platí za vodu, je častým tématem médií i veřejné diskuze. Obvykle se porovnávají jednotlivé regiony naší země a zástupci vodárenských společností obvykle vysvětlují, proč jsou v ...

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investují v příštím roce do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury nejvíce prostředků ve své historii – 740 milionů korun, do oprav směřuje dal...

V Českých Budějovicích vyřešili problém v čerpací stanici odpadních vod u Dlouhého mostu. Splaškové odpadní vody sem přitékají níže položenou stokou gravitačně, poté jsou pomocí čerpadel zvednuty a...

Bývalí zaměstnanci Středočeských vodáren, kteří jsou dnes už na penzi, velmi oceňují fakt, že se o ně jejich někdejší zaměstnavatel stará v době epidemie. Pro portál iVodárenství.cz to uvedl předse...

V roce 2021 investují SmVaK Ostrava do vodárenské infrastruktury 740 milionů korun. Jde o nejvyšší částku v historii, meziroční nárůst přesahuje 55 milionů korun.

Severomoravské vodovody a kanaliza...

Na podzim letošního roku přistoupily SmVaK Ostrava k demolici členitého a rozlehlého komplexu nepotřebných budov a uvedení území do stavu, které bude odpovídajícím způsobem zapadat do venkovského c...

Vodárenská soustava Východní Čechy je řízená z moderního dispečinku v Hradci Králové. Tento dispečink primárně řídí hradeckou část, ale má ambici se v budoucnu stát monitorovacím centrem pro celou ...

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zahájí k 1. listopadu 2020 rekonstrukci úpravny vody na Orlici v Hradci Králové. Jejím předmětem bude rozšíření její výrobní kapacity ze současných 150 na...

Největší investiční akce v novodobých dějinách VAK Chrudim začíná. Vodárenská společnost zahájila první etapu rekonstrukce přivaděče Vodárenské soustavy východní Čechy (dále VSVČ) mezi prameništěm ...

Lodní výtah pro sportovní plavidla na Orlíku byl v letošním roce díky příznivým hydrologickým
podmínkám v provozu po celou plavební sezónu, tj. od 1. 5. 2020 až do konce září 2020 a bylo
s ním přep...

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zahájí k 1. listopadu 2020 rekonstrukci úpravny vody na Orlici v Hradci Králové. Jejím předmětem bude rozšíření její výrobní kapacity ze současných 150 na...

Dne 3. 11. 2020 se sešli účastníci webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, a to poprvé v online vysílání.

Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací je rozprostřena do t...

Sekční vodovodní uzávěry, takzvaná šoupata, vyměnili pracovníci společnosti ČEVAK a.s.
v křižovatce ulic Mánesova a Alšova v Hluboké nad Vltavou. Šoupata rozdělují vodovodní
síť na kratší úseky a t...

Více než 39,5 milionu korun si vyžádá investice do likvidace kanalizačních výustí v petřvaldské části Podlesí, na které bylo napojeno více než 160 lidí. Stavba obdobného charakteru v Doubravě v lok...

Veolia Smart Control Tower, neboli starý kladenský vodojem, je Stavbou roku 2020. Přestavba věže se tak v prestižní soutěži umístila mezi osm nejzdařilejších stavebních realizací letoška.

Odborná ...

Dobrovolnická centra ADRA opět zorganizovala pomoc lidem v karanténě nebo těm, kteří byli pozitivně testováni na přítomnost nového typu koronaviru. Stejně tak, jako tomu bylo v jarních měsících, kd...

Registrace na webkonferenci Provoz vodovodů a kanalizací byla vzhledem k zájmu prodloužena do 22. 10. 2020.

Osvědčený formát významné oborové konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá ...

Letos poprvé, vzhledem k opatřením souvisejících s pandemií SARS-CoV-2, se účastníci konference Provoz vodovodů a kanalizací sejdou on-line.

Klasický přednáškový prostor bude tak vyměněn za studio,...

Hradecké vodárny za přítomnosti primátora Hradce Králové slavnostně otevřely informační centrum vodárenství, interaktivní expozici o vodě v přírodě a průmyslu.

„Před mnoha lety vznikla první myšle...

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) posílila soběstačnost v zásobování vodou a za účasti hejtmana Zlínského kraje a starostů obcí slavnostně zahájila provoz tzv. „vlárského vo...

Už v příštích týdnech bude zahájena nutná obnova shybky pod řekou Labe u Obříství na Mělnicku. Vodárny Kladno – Mělník, a. s. (VKM) tak dostanou mimo riziko ohrožení dodávku pitné vody pro 200 tisí...

Ministr zemědělství Miroslav Toman zavítal v druhém srpnovém týdnu do Zlínského kraje a v rámci své cesty po vodohospodářských objektech navštívil VaK Zlín, a.s., kde se setkal s vedením společnost...

Po červencových výjezdech na Opavsko, vyrazili Kohoutkoví inspektoři SmVaK na začátku srpna na Frýdlantsko a Novojičínsko. Certifikát získalo dalších 23 podniků.

Již téměř dvě stovky restaurací, ka...

Díky investici 12 milionů korun do 1760 metrů nového vodovodu se budou moci napojit noví odběratelé v rozvojové stavební lokalitě. Vodovodní litinový řad v bohumínské části Záblatí z přelomu 60. a ...

Dalších 350 zavlažovacích vaků instalují Středočeské vodárny a.s. za přímé pomoci starostů ke stromům v ulicích středočeských měst a obcí. Jde o pokračování loňské zkušební akce, kdy se vaky u měst...

Zátěžová zkouška v podobě mnoha návštěvníků čeká v letošní letní sezoně novou čistírnu odpadních vod v obci Borová Lada na Prachaticku, která si svou premiéru odbude ve zkušebním provozu. Ta nahrad...

Ocelový a částečně litinový páteřní vodovodní řad pro okrajové části Frýdku-Místku – Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky – bude vyměněn kvůli jeho technickému stavu, kdy inkrustace potrubí způsobuje ...

Již pátým rokem přivítá návštěvníky Vodárenská věž na Mánesově ulici v Českých Budějovicích. Letní sezona pravidelných komentovaných prohlídek začala v sobotu 4. července. Také letos se hosté podív...

Na naše území nepřitéká žádná velká řeka, naopak. Nemáme ani moře, abychom vodu mohli vyrábět odsolováním z vody mořské, jako například Izrael, který dnes už takto vyrábí šedesát procent vody. Musí...

Přes bohaté srážky posledních dní trápí stále část naší země důsledky dlouhodobého kumulovaného sucha v minulých 6 letech, především v hlubších vrstvách s negativními dopady na podzemní zdroje vody...

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) vlastněná hlavním městem uvádí do provozu nové spadiště odpadních vod v pražské Libni. Nová stavba díky svému unikátnímu technickému řešení propojí spadiště...

Zhruba 12 milionů korun bude stát modernizace vodojemu zásobujícího vodou z podzemního zdroje Kazničov na hranici Hukvaldské obory místní části Mniší a Vlčovice.

Historický vodojem pochází z roku 1...

S touto iniciativou přišla společnost ČEVAK a.s. Pilotní projekty se postupně objevují na mnoha místech ve východní části jižních Čech.

Společnost ČEVAK se kromě vodovodních a kanalizačních sítí st...

V jihočeských Novosedlech nad Lužnicí měli vodohospodáři napilno i v době koronavirové krize. Obec zde provádí úpravy části návsi, které iniciovala oprava kaple sv. Jana Nepomuckého v roce 2018.

„...

Léčiva, nanomateriály a hormony v odpadní vodě, jejich výskyt a dopad na životní prostředí. To je první vlaštovka společné práce Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a Středočeských vodáren a.s...

Obyvatelé Unhošti mají k dispozici nově zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod. Práce začaly v listopadu roku 2018 a probíhaly za plného provozu čistírny – lidé z Unhošti a okolí tak neutrpěli žád...

Zatímco rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Štramberku – Kanadě se chýlí ke konci, v sousední Kopřivnici odstartovala v areálu čistírny odpadních vod výstavba dosazovací nádrže z...

Velkým a dosud nepříliš zmiňovaným problémem českého vodárenství je stav a končící životnost velkých přivaděčů pitné vody. Do jejich obnovy se dosud příliš neinvestovalo a přitom je na nich závislé...

Sucho v České republice pokračuje už šestým rokem. Projevuje se v úbytku podzemních, ale i povrchových vod, ty navíc z České republiky odtékají do okolních států. Dlouhodobě vyšší průměrné teploty ...

Šest vodovodních přípojek, šoupě a hydrant mění v těchto dnech vodohospodáři v Novosedlech nad Nežárkou na Jindřichohradecku. „Tato část vodovodní sítě byla již na hranici své životnosti a je nutné...

Vodovodní hydranty může použít jen provozovatel vodovodní sítě a hasiči v případě požáru. Zejména v jarním a letním období, kdy lidé začínají napouštět své zahradní bazény, se zvyšují případy jejic...

Během koronavirové pandemie navázali vodohospodáři z Berouna unikátní spolupráci. Když sháněli pro pracovníky VaK Beroun ochranné prostředky, zjistili, že v nedalekém Králově Dvoře skupina nadšenců...

Čeští vodohospodáři prošli dvouměsíčními protikoronavirovými opatřeními na výbornou. Jejich práce je přitom srovnatelná s prací všech složek v první linii a stejně jako ony bezprecedentní situaci z...

Během koronavirových opatření byla mimo provoz řada veřejných budov. Přestala v nich proudit voda, kterou jsou zásobovány. To se dnes mění, a proto je pro správce těchto budov důležité se o vodu op...

Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody do bazénu cisternou Severomoravský...

Ve městech a obcích na Písecku začíná v těchto dnech pravidelné hubení hlodavců, především potkanů. Provozovatel místní vodohospodářské sítě společnost ČEVAK a.s. tu prostřednictvím odborných firem...

Pandemie koronaviru přinesla celou řadu mimořádných opatření také pro vodohospodáře. Asi nejčastěji se z počátku hovořilo o tom, v jakém režimu mají v době pandemie pracovat čistírny odpadních vod....

Tisíc kusů transparentních ochranných štítů pro zdravotníky v nemocnicích věnovala Zlínskému kraji společnost Veolia prostřednictvím Moravské vodárenské. Na přání společnosti Veolia zajišťuje distr...

Veolia vstoupila po převzetí společnosti LG Systems do nového odvětví. Nabízí technologie a nová řešení pro úsporu energií. Soustředí se hlavně na moderní nízkoemisní nebo obnovitelné zdroje energi...

Kvalitní respirátory dostaly od vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. zdravotní sestry, které se starají o seniory v domácí péči.

„My tím jen vracíme pomoc, kterou nám poskytlo mnoho anonymních...

Středočeské vodárny, a. s. (SVAS) v této kritické době myslí i na bezpečnost hlavy státu, prezidenta ČR. V regionu zásobovaném SVAS se totiž nachází i strategicky významný objekt – zámek v Lánech, ...

Tisícovku unikátních ochranných štítů dodali vodohospodáři ze Středočeských vodáren a.s. a Vodáren Kladno – Mělník a.s. do nemocnice v Mělníku. Část štítů pomůže i samotné radnici, která musí zajis...

Zajistit dodávky pitné vody a čištění vod odpadních zůstává prioritou vodohospodářské společnosti ČEVAK. A to zejména nyní, kdy je veřejnost nabádána ke zvýšené hygieně. V souvislosti s epidemií ne...

Vodohospodáři ze společnosti VAK Beroun se aktivně zapojili do 3D tisku ochranných masek, který provozují dobrovolníci ve Dvoře Králové.

Denně tam na 3D tiskárnách vyrobí až 200 speciálních masek p...

Stovky respirátorů a jednorázových roušek poskytla ze svých zásob vodárenská společnost Královéhradecká provozní a.s. domovu pro seniory v Hradci Králové. Reagovala tak na hrozící nedostatek ochran...

Vedení vodohospodářské společnosti Středočeské vodárny a.s. již od minulého týdne spustilo službu pro své bývalé zaměstnance, kteří jsou v seniorském věku a patří v době současné pandemie do nejvíc...

Pod pečlivou kontrolou je kvalita pitné vody ve všech lokalitách, kde veřejný vodovod spravuje společnost ČEVAK a.s. V souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 byla přijata přísná bezpečnostní opatře...

Královéhradečtí vodohospodáři dostanou základní ochranné prostředky proti nákaze COVID-19 od samospráv. To je hlavním závěrem schůzky generálního ředitele Královéhradecké provozní a.s. Jakuba Hanzl...

Dodávky pitné vody a bezproblémové fungování kanalizací a čistíren odpadních vod mají přednost před vším ostatním. Prioritou je ochrana zaměstnanců, kteří se podílí na zajištění výroby pitné vody a...

V pátek 13. 3. 2020 ustavili zástupci Středočeských vodáren, a.s. a VKM, a.s. krizový štáb, který bude řídit jednotlivé kroky v provozu vodohospodářské sítě, kterou Středočeské vodárny, a.s. spravu...

Prameny řek a zásobárny podzemních vod na Vysočině jsou v nejhorší kondici za poslední sledované roky. „V minulosti jsme nedostatek vody řešili především v povrchových zdrojích, teď se karta obráti...

Přerušení dodávek pitné vody kvůli epidemii koronaviru je prakticky vyloučené. Uvedl to ředitel společnosti Vodárny Kladno-Mělník a.s. (VKM) Josef Živnůstek s tím, že virus se pitnou vodou nemůže š...

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR uspořádala  18. února pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové seminář na téma vody.

Na semináři zazněly hned v úvodu dvě protichůdné s...

Největší úpravna vody v moravskoslezském regionu v Podhradí u Vítkova loni vyrobila v malé vodní elektrárně celkově více elektřiny, než na svůj provoz spotřebovala. To platí i pro úpravnu vody ve V...

Na společnost ČEVAK a.s. se obrátilo několik obyvatel krajského města s tím, že je navštívil údajný zaměstnanec jejich firmy. Ten přichází s tím, že jde vyměnit vodoměr.

„Dnes nás oslovila paní z Č...

Největší vodárenská investice v Kladně, které má zabezpečit kvalitní pitnou vodu pro obyvatele města a okolních obcí pro příštích padesát let, vstupuje letos do své vrcholné fáze. V letošním roce p...

Vichřice Sabine a výpadky elektrické energie nezpůsobily Středočeským vodárnám, a.s. (SVAS) žádné vážnější problémy s distribucí pitné vody.

Rozsáhlá vodovodní síť v regionu provozovaném společnost...

Zhruba 120,6 milionů korun plánuje v roce 2020 vydat Jihočeský vodárenský svaz (JVS) do obnovy vodárenské infrastruktury. Firma, patřící obcím, má z této částky už na investice a opravy uzavřeny za...

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investují v příštím roce do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod nejvíce prostředků v histori...

Pravidelnou údržbu vodojemů, které zásobují pitnou vodou obyvatele Českých Budějovic a nejbližšího okolí, zahájila v těchto dnech vodohospodářská společnost ČEVAK a.s. Její zaměstnanci čistí zásobá...

Ve vánoční vesničku se na dva dny proměnilo Olší nad Oslavou u Velkého Meziříčí. Zatímco všude jinde na Vysočině na první sníh letošní zimy teprve čekají, v Olší už se bílé pokrývky lidé dočkali. S...

Nedaří se ve vaší obci postavit kanalizaci a čistírnu odpadních vod? Řešením může být soustava domovních čistíren. S financováním pomůže dotační titul Ministerstva životního prostředí. Z prostředků...

Je majetek, který je viditelný na první pohled, a je majetek, který je našemu oku skrytý a víme o něm pouze v okamžiku, kdy přestane fungovat. Přesně takovým majetkem je ten vodohospodářský.

Ve vod...

V nově vzniklém centru je umístěno vodárenské řídící středisko, které dohlíží na běžný provoz vodárenské infrastruktury. Nadstavbou tohoto projektu je však i další nadregionální využití. Centrum mů...

Letošní celoplošná deratizace stokové kanalizační sítě provozované společností Středočeské vodárny (SVAS) je skončena. Ovšem nekončí boj s potkany. Následující týdny jsou vyhrazeny pro opakované de...

V těchto dnech začínají práce na technologických a stavebních úpravách vodojemu Dobrá Voda. Ve středu (27.11.) bude proto nutná zhruba šestihodinová odstávka dodávek pitné vody pro většinu obyvatel...

Sníh a teploty pod bodem mrazu nás sice teprve čekají. I teploty kolem nuly ale mohou lidem přichystat nepříjemné překvapení v podobě zamrzlého vodoměru. Jen od začátku letošního roku například řeš...

Potápěči ze Záchranného sboru ČR z Náchoda dokázali za plného provozu čistírny odpadních vod Dobruška opravit provzdušňovací element v aktivační nádrži.

„Při běžné kontrole provozu jsme zjistili po...

Oprava objektů na hrázi malé vodní nádrže Kamenný rybník v obci Trhanov na Domažlicku, ale zejména odstranění sedimentů ze dna, prodlouží životnost této vodní nádrže a umožní obnovení její ekologic...

Představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) na svém zasedání 24. října 2019 stanovilo cenu vodného a stočného pro rok 2020 na 105 Kč včetně DPH za 1 metr kubický vody. VKM tak zí...

Státní podnik Povodí Vltavy zahájil bezprostředně po zjištění havárie, způsobené únikem impregnační látky z výrobního areálu v Klatovech – Lubech, ke kterému došlo v noci ze 7. na 8. 10., do toku D...

Téměř rok trvající rekonstrukce úpravny vody v Nové Vsi nad Lužnicí dospěla ke svému zdárnému konci. Nová technologie úpravny umožňuje upravovat i podzemní vodu z nově zřízeného vrtu a obec tak již...

Aktuální otázky ochrany životního prostředí a vodních zdrojů, vzdělávání a osvěta směrem k veřejnosti a úzká spolupráce s akademickými institucemi. To je hlavním předmětem společného memoranda, kte...

Pravděpodobně v nočních hodinách ze 7. na 8. října došlo k úniku prostředků na impregnaci dřeva z výrobního areálu v Klatovech – Lubech do toku Drnového potoka. Ten je jedním z významných přítoků ř...

Čistírna odpadních vod v Luhačovicích prošla zásadní rekonstrukcí a modernizací, která výrazně zvýší její efektivitu. Úplně nový bude řídicí systém čistírny. Společný projekt společností Vodovody a...

Letos je tomu právě 60 let od chvíle, kdy v roce 1959 se lopatky první turbíny vodního díla Lipno I poprvé roztočily a turbosoustrojí začalo dodávat do sítě první kilowatty elektrického proudu. Sta...

Neuplyne dne a téměř ani hodiny, aby se veřejnost u nás nedozvěděla nějaké další údaje o pokračujícím suchu, jeho důsledcích či příčinách a také plánech, jak suchu v následujících letech čelit. A t...

Obyvatelé Lužnice budou mít v průběhu dvou let nový zdroj pitné vody. Obec totiž začala připravovat nový, 37 metrů hluboký vrt. Nyní je vystrojován a připraven na provedení hydrodynamických zkoušek...

Více než 300 kilogramů nástrah položí v nadcházejících týdnech na předem vytipovaná místa v Českých Budějovicích pracovníci odborné firmy. Pravidelnou deratizaci, díky níž se daří udržovat výskyt p...

Instalací zavlažovacích vaků ke stromům v ulicích Kralup nad Vltavou, Mělníku a Neratovic se nachýlila ke konci první etapa testovací fáze společného projektu Středočeských vodáren a.s. (SVAS), Vod...

Potřebujete víc vodu, nebo elektřinu? Pod vedením EU se může rychle stát, že nebude ani jedno. Jak je to možné?

Evropský parlament a Evropská komise, podporovány v tom některými vládami evropských ...

Vyčištěné odpadní vody jsou dalším zdrojem životodárné tekutiny pro budoucnost České republiky. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technolog pitných a odpadních vod Tomáš Brabenec.

Podle něj se...

V příštích dnech dojde k ukončení provozu plavebního výtahu na vodním díle Orlík. Jde o důsledek přetrvávajícího sucha a klesajícího přítoku do nádrže. Ze stejného důvodu došlo ke zkrácení plavební...

Situace na přehradě Toddbrook Reservoir ve Velké Británii vyvolala řadu dotazů ohledně bezpečnosti vodních nádrží i u nás. Za bezpečnost zodpovídají především státní podniky Povodí, které nejvýznam...

Díky většímu množství dešťů v minulém týdnu se sucho na celém území Česka zmírnilo, situace ale zůstává vážná. Uvedl to portál Intersucho ve své pravidelné týdenní zprávě.

Intenzita sucha v povrcho...

Suchá období během léta by měly stromy v Hradci Králové nyní lépe překonávat díky zavlažovacím vakům. Městské technické služby budou k vybraným dřevinám přikládat speciální pytle, ze kterých je bud...

Chřadnoucí městské stromy, které ohrožuje současné sucho, v Kladně zachraňují za pomoci netradičních zavlažovacích vaků. K nejpostiženějším stromům je v úterý 30. července začali na třídě ČSA usazo...

Deficit srážek na území Kraje Vysočina od roku 2015 do června letošního roku přesáhl 400 mm, tj. v krajině chybí téměř 3/4 ročních srážek, současně v každém roce byla průměrná teplota vyšší, než je...

Až do výšky deseti metrů stříká voda z nové plovoucí fontány, která byla nainstalována v zátoce lipenské přehrady ve Frymburku. „Přípravu na její výrobu a instalaci jsme zahájili už vloni na podzim...

Fekální revoluce. Tak se i v odborných kruzích mluví o legislativním zpřísnění využívání čistírenských kalů, kterému se budou muset vodohospodáři velmi brzy přizpůsobit.

Dnes se čistírenský kal vyu...

Česká pitná voda je kvalitní a pro spotřebitele bez zdravotních rizik. Zaznělo to v rozhovoru ředitele Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR Martina Pivokonského pro Český rozhlas. „Pitná voda m...

Součástí letošního ročníku prestižní oborové výstavy Vod-ka byl poprvé i veletrh pracovních příležitostí JOB-ka 2019. Ve Studiu iVodárenství.cz o něm hovořily organizátorky Šárka Löflerová a Eva Ru...

Už čtvrtou návštěvnickou sezonu zahájí v sobotu (29.6.) Vodárenská věž v areálu společnosti ČEVAK na Mánesově ulici v Českých Budějovicích. Stavbu z roku 1724 i její zajímavou expozici si v uplynul...

Asociace pro vodu ČR (CzWA) vydala prohlášení, kterým reaguje na současnou mediální diskuzi o kvalitě pitné vody. „Jsme znepokojeni zejména formou, kterou Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd použi...

Letošní mezinárodní výstava Vodovody kanalizace 2019 opět ukázala, že hospodaření s vodou nejen v obcích a městech, ale i v průmyslu, je stále vážnější téma. Tento fakt potvrzuje zájem vystavovatel...

Květnové deště výrazně pomohly ke snížení následků dlouhodobého sucha v České republice. V hlubších vrstvách půdy ale vláha stále chybí a ani předpověď nevěstí dlouhodobé zlepšení. Vyplývá to z dat...

VaK Zlín uspořádal v sobotu 8. 6. 2019 zajímavý vodárenský program v obci Klečůvka spojený s exkurzí úpravny vody a stal se tak součástí vydařeného Dne otevřených dveří v DSZO.

Základnu měl VaK pří...

Zadržování vody v krajině, hospodaření s vodou, malé vodní nádrže a propojování vodárenských soustav. To jsou některá opatření pro nejbližší roky, na které se zaměří stát ve spolupráci s vodohospod...

Jindřichohradecká čistírna odpadních vod má nové provzdušňovací zařízení pro nádrže, v nichž probíhají hlavní procesy čištění odpadních vod z města. Výměna potrubí pro přívod vzduchu a provzdušňova...

Podle předsedy představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Miloslava Vostrého v nejbližším období nehrozí nedostatek pitné vody. Vostrý to řekl ve Studiu iVodárenství.cz s tím...

Zhoršující se kvalita surové vody, sucho a roztříštěnost vlastníků a provozovatelů infrastruktury. To jsou aktuální výzvy, kterým čelí české vodárenství. Ve Studiu iVodárenství.cz to uvedl výkonný ...

Letošní, už 21. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody-kanalizace (Vod-ka 2019) opět dokázal, že jde o nejvýznamnější platformu pro setkání lidí z oboru. Ve studiu iVodárenství.cz se n...

Ojedinělá přestavba kladenského vodojemu na moderní víceúčelovou vodohospodářskou věž, má za sebou stavební část. V těchto dnech začala instalace technologií a vnitřního vybavení. Stavbu si dnes př...

Vodovody a kanalizace Zlín obdržely další významné ocenění. Za realizaci projektu „Rekonstrukce úpravny vody Tlumačov – eliminace pesticidů v pitné vodě“ získal VaK Hlavní cenu jako nejlepší stavba...

Téměř 83% procenty hlasů akcionářů schválila valná hromada společnosti VaK Zlín výsledky a činnost představenstva za rok 2018.

Valná hromada se uskutečnila 16. 5. 2019 za účasti 83,56 % akcionářů, ...

Deštivé počasí uplynulých týdnů zmírnilo dlouhotrvající sucho v naší zemi. Vyhráno ale ještě není. Zejména v hlubších vrstvách půdy (40-100 cm) je na více než polovině území výrazné až extrémní suc...

Pražská Kampa v květnu převypráví příběh vody. Klíčový význam životodárné tekutiny, její minulost, přítomnost a budoucnost na zemi, ukáže expozice na dvaceti oboustranných panelech z různých koutů ...

S výměnou 25 vodovodních přípojek a 6 hlavních vodovodních uzávěrů začali pracovníci společnosti ČEVAK a.s. v polovině dubna na Dobrovodské ulici v krajském městě. „Konkrétně se jedná o úseky ulic ...

Množství zajímavých informací o vodě a jejím zpracování se od odborných pracovníků mohou zájemci dozvědět na tradiční akci pořádané VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. Při příležitosti Dne Země ...

Kdo si hraje, nezlobí! A důkazem, že stejně tak dobře, jako jejím hraním, se dá bavit i vymýšlením společenské hry, je třetí ročník soutěže DOODPADU aneb To fakt nevyčistíš. Absolutním vítězem klán...

V době stále se zvyšujícího nedostatku pitné vody se stala Českomoravská vrchovina nenahraditelným zdrojem pitné vody národního významu. SÚRAO vážně uvažuje o zřízení hlubinného úložiště vysokoakti...

Ukradené volavky, Chlapec se žábou, Hirzova fontána a další vodní prvky i letos zpříjemní návštěvníkům a obyvatelům Českých Budějovic léto ve městě. Kašny a pítka na území statutárního města začali...

Unikátní řešení vytápění bytového domu V-Tower ocenila francouzsko-česká obchodní komora prvním místem v kategorii technologických inovací. Ocenění 4. dubna převzal Reda Rahma, obchodní ředitel sku...

V Jedovnicích byla dne 2. dubna 2019 slavnostně uvedena do provozu nová čistírna odpadních vod.

Čistírna pokrývá oblast, kde žije necelých 7 tisíc obyvatel, přitékají zde odpadní vody z pěti obcí l...

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území pokračoval pokles vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Uvedl to portál Intersucho ve s...

V rámci čtvrtého ročníku soutěže Interiér roku jsou každoročně oceněny výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty, a to v sedmi kategoriích. Právě v kategorii ...

Rekonstrukce úpravny vody v Tlumačově je Vodohospodářskou stavbou roku 2018. Ocenění převzala společnost VaK Zlín na slavnostním setkání vodohospodářů v Kongresovém centru Praha symbolicky na Světo...

Nedávné srážky a tání naplnily vodní nádrže. Vodohospodáři očekávají, že jim naspořená voda pomůže překlenout očekávané suché měsíce.

V současné době je řada nádrží zcela plná, u ostatních dochází ...

Na Vysočině chybí srážky za dvě třetiny roku a desítky obcí tak mají problémy se zajištěním pitné vody. Zaznělo to při příležitosti Světového dne vody 22. března.

„Srážkový deficit na území kraje ...

Rekordních 919 000 korun vynesl charitativní prodej křišťálových karaf a dalších předmětů v rámci projektu Voda pro Afriku, který organizuje vždy v předvánočním čase Nadační fond Veolia spolu se sk...

Na 23. ročníku mezinárodní vodohospodářské konferenci VODA Zlín 2019, kterou zahájil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, prezentoval VaK Zlín své výsledky.

Na 300 odborníků z oboru vodárenství se s...

V Českých Budějovicích v pondělí začíná jarní část deratizace. Pravidelné hubení potkanů a dalších hlodavců zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a kanalizací společnost ČEVAK a.s. již s...

Za jeden litr pitné vody na Zlínsku platíme necelých 9 haléřů. Do dvou korun zaplatíme za jednu myčku, čtyři koruny za jedno praní v pračce a čtyři koruny za sprchu, říká předseda představenstva Va...

I přes výpadky dodávek elektrické energie, které v noci z neděle na pondělí na jihu Čech způsobil silný vítr, lidem v zasažených oblastech tekla pitná voda nebo byly výpadky dodávek minimální. V ob...

Na území dnešní České republiky se počátky odvodnění urbanizovaného území, tak jak je známe ze současnosti, datují až do poloviny 19. století. Více než 150letá koncepce odvodnění měst a obcí spočív...

V České republice se v roce 2019 bude průměrná výše plateb za vodné a stočné pohybovat v rozmezí 88–90 Kč za m3. Vyplývá to z údajů členů Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s. (SOVAK ČR). Z po...

Zlín 7.2.2019 – Návrh na uspořádání místního referenda k vodárenské problematice nezískal podporu zastupitelů města Zlína. Důvod? Špatně položené otázky, které jsou v rozporu s právními předpisy. ...

Ambiciózní a velké investice, dokončení několika strategických vodárenských projektů a intenzivní řešení nedostatku vody v další obci. Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK), která je p...