Prachatice mají dva nové vodojemy

Hned dva nové vodojemy uvedlo do provozu v letošním létě město Prachatice. Nový vodojem Fefry posílí sousedící zásobárnu pitné vody z roku 1894, jejíž kapacita potřebám obyvatel už nedostačuje. Město tak díky těmto stavbám bude moci daleko spolehlivěji využívat místní zdroje vody z pramenišť na úpatí Černé hory a Libína. Druhý z nových vodojemů bude sloužit osadě Libínské Sedlo.

„Voda je strategická surovina. Je proto rozumné využívat její zdroje přímo z okolí města s minimálními náklady a posílit tak celkovou spolehlivost zásobování města pitnou vodou, zajištěnou rovněž z vodárenské soustavy. Jsem přesvědčen, je to je přínosné nejen pro nás, ale i pro další generace,“ řekl starosta Prachatic Jan Bauer.

„Nový vodojem stojí nad internátem střední pedagogické školy a jeho dvě komory pojmou cekem tisíc metrů krychlových vody. Jen pro zajímavost, průměrná denní spotřeba v celém městě je zhruba 1300 metrů krychlových. Doplní stávající 129 let starý vodojem Fefry, jehož kapacita je čtvrtinová. Tím se nejen zlepší bezpečnost dodávek pitné vody, ale i vyrovnají tlakové poměry v části města Na Sadech a Zlatá stezka,“ řekl Radim Rouče, ředitel pro strategický rozvoj společnosti ČEVAK, která vodohospodářský majetek města spravuje. Výstavba nového vodojemu trvala 17 měsíců a náklady představují více než 29 milionů korun včetně DPH.

Druhý z vodojemů je určený pro zásobování obyvatel lokality Libínské Sedlo. Dvě železobetonové komory pojmou celkem 100 m3 vody. Náklady na stavbu za cca šest milionu korun částečně pokryje dotace ministerstva zemědělství.

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...