Vodaři jsou připraveni spolupracovat v boji proti suchu

Zhoršující se kvalita surové vody, sucho a roztříštěnost vlastníků a provozovatelů infrastruktury. To jsou aktuální výzvy, kterým čelí české vodárenství. Ve Studiu iVodárenství.cz to uvedl výkonný ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Oldřich Vlasák.

„Musíme reagovat na zhoršující se kvalitu surové vody – jak povrchové, tak podzemní. Na odstranění pesticidů či farmak jsou nutné velmi vyspělé technologie, a to bude mít dopad nejen do investičních plánů, ale i do vodného a stočného,“ řekl Vlasák v souvislosti s tím, že na letošním ročníku mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodárny-kanalizace (Vod-ka 2019) byly mnohé technologie představeny.

Oldřich Vlasák také připomněl, že vodárenství je připraveno spolupracovat se státem v předcházení potíží, zapříčiněných suchem. Doplnil, že velcí provozovatelé mají v tomto směru výhodu. „Sucho samozřejmě ovlivňuje i vodárenský sektor – zásobování obyvatelstva pitnou vodou,“ řekl Oldřich Vlasák a dodal: „Velké firmy se o infrastrukturu dokáží postarat a plní plány obnovy. Menší vlastníci a provozovatelé – jak ukázal benchmarking ministerstva zemědělství – plány neplní. Na kvalitní pitnou vodu ale mají právo všichni obyvatelé, to znamená, že se o infrastrukturu musí starat všichni – padni komu padni.“

Státní pobídky by měly podle ředitele SOVAK vytvářet prostředí pro spojování vodárenských soustav a jejich vlastníků. „Malé firmy těžko získají zdroje na nové technologie. Koneckonců dlouhodobě voláme po tom, aby státní pobídky byly směřovány spíše ke spojování, než například k tomu, aby obec prohlubovala studny, když má vedle vodovod a příslušelo by jí se na něj napojit. Větší celky a větší odběry totiž vedou k sociálně únosné ceně vody a eliminaci nebezpečí jejího nedostatku.“

Vodařům v tomto smyslu velmi prospěly zkušenosti s řešením suchých období v minulých letech. „Máme zkušenosti z minulého sucha, které bylo zhruba před třemi lety. Existují memoranda o spolupráci a postupy, kdy oblasti postižené nedostatkem vody dozásobují vodohospodáři z míst, kde je voda je. Je dobré, že i vrcholová veřejná správa dnes pochopila, že cesta vede nikoliv přes atomizaci provozovatelů infrastruktury, ale naopak je třeba propojovat a směřovat pobídky těm, kteří se postarají o menší, slabší a zahrnou je pod svoji infrastrukturu,“ uzavřel Oldřich Vlasák.

Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius odpovídal 24. 2. 2020 na dotazy europoslanců, mezi které se zařadila i Henna Virkkune...
Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 m...
Od února probíhá ve společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) testování zaměstnanců na koronavirus. Vodárny tak chtějí nejenom předejít šíření v...
Speciální hydraulicky poháněný razicí štít Ludmila je připravený udělat místo pro nové potrubí shybky pod Labem v Obříství. Dodavatelská firma jej ...