Vodaři jsou připraveni spolupracovat v boji proti suchu

Zhoršující se kvalita surové vody, sucho a roztříštěnost vlastníků a provozovatelů infrastruktury. To jsou aktuální výzvy, kterým čelí české vodárenství. Ve Studiu iVodárenství.cz to uvedl výkonný ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Oldřich Vlasák.

„Musíme reagovat na zhoršující se kvalitu surové vody – jak povrchové, tak podzemní. Na odstranění pesticidů či farmak jsou nutné velmi vyspělé technologie, a to bude mít dopad nejen do investičních plánů, ale i do vodného a stočného,“ řekl Vlasák v souvislosti s tím, že na letošním ročníku mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodárny-kanalizace (Vod-ka 2019) byly mnohé technologie představeny.

Oldřich Vlasák také připomněl, že vodárenství je připraveno spolupracovat se státem v předcházení potíží, zapříčiněných suchem. Doplnil, že velcí provozovatelé mají v tomto směru výhodu. „Sucho samozřejmě ovlivňuje i vodárenský sektor – zásobování obyvatelstva pitnou vodou,“ řekl Oldřich Vlasák a dodal: „Velké firmy se o infrastrukturu dokáží postarat a plní plány obnovy. Menší vlastníci a provozovatelé – jak ukázal benchmarking ministerstva zemědělství – plány neplní. Na kvalitní pitnou vodu ale mají právo všichni obyvatelé, to znamená, že se o infrastrukturu musí starat všichni – padni komu padni.“

Státní pobídky by měly podle ředitele SOVAK vytvářet prostředí pro spojování vodárenských soustav a jejich vlastníků. „Malé firmy těžko získají zdroje na nové technologie. Koneckonců dlouhodobě voláme po tom, aby státní pobídky byly směřovány spíše ke spojování, než například k tomu, aby obec prohlubovala studny, když má vedle vodovod a příslušelo by jí se na něj napojit. Větší celky a větší odběry totiž vedou k sociálně únosné ceně vody a eliminaci nebezpečí jejího nedostatku.“

Vodařům v tomto smyslu velmi prospěly zkušenosti s řešením suchých období v minulých letech. „Máme zkušenosti z minulého sucha, které bylo zhruba před třemi lety. Existují memoranda o spolupráci a postupy, kdy oblasti postižené nedostatkem vody dozásobují vodohospodáři z míst, kde je voda je. Je dobré, že i vrcholová veřejná správa dnes pochopila, že cesta vede nikoliv přes atomizaci provozovatelů infrastruktury, ale naopak je třeba propojovat a směřovat pobídky těm, kteří se postarají o menší, slabší a zahrnou je pod svoji infrastrukturu,“ uzavřel Oldřich Vlasák.

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...