Úpravna vody ve Vyšším Brodě má novou technologii

Technologie, která umožňuje efektivnější úpravu povrchové surové vody na pitnou, byla instalována na úpravně vody ve Vyšším Brodu. V měsících, kdy je pitné vody dostatek, pokrývají potřebuje dodávek pro Vyšší Brod podzemní zdroje, tedy pramenní jímky na Martínkovském vrchu a vrty, ty ale v letním období sucha nedostačují. Proto je třeba využívat i vodu z říčky Menší Vltavice, jejíž kvalita se, zejména po deštích, kdy se potok snadno zakalí, rychle mění.

V minulých letech, kdy bylo vody méně, a naopak Vyšší Brod zažíval velký příliv turistů, muselo být ve městě instalována mobilní úpravna vody.

K zajištění stabilních dodávek pitné vody po celý rok, hlavně v kritickém období vysoké spotřeby a nízké vydatnosti zdrojů, přistoupilo město Vyšší Brod jako vlastník vodohospodářské infrastruktury, k investiční akci Vyšší Brod-úpravna vody, doplnění membrán.

„Výhodou zvolené membránové technologie je poměrně nízká energetická náročnost, výborná kvalita upravené vody i při špatné kvalitě surové vody v Menší Vltavici. Další výhodou je její malá velikost. Technologie se vešla po menších stavebních úpravách do objektu stávající úpravny vody,“ říká Peter Bolha ze společnosti ČEVAK a.s., která se o vodohospodářský majetek města stará.

Celá akce začala v období, kdy spotřebu pitné vody pokrývala upravovaná voda z Martínkovského vrchu, tedy v dubnu 2021 a trvala 12 měsíců. Výměna technologie byla zajištěna tak, aby se nedotkla odběratelů ve Vyšším Brodě.

Celkové náklady představují 12,3 milionu korun, přičemž 55 % je hrazeno z dotačních prostředků ministerstva zemědělství a 10 % Jihočeským krajem. „Nová technologie nám umožňuje efektivněji upravovat jak podzemní, tak i povrchovou vodu, a to i při její zhoršené kvalitě. Město Vyšší Brod bude tedy i nadále zásobováno vodou ze stávajících zdrojů,“ vysvětluje starosta města Milan Zálešák.

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...