V pandemii vodohospodáři úročí své zkušenosti z krizového řízení

V případě jakékoliv mimořádné situace je nutné zajistit v první řadě udržení nepřetržitého provozu, řekl ve Studiu iVodárenství předseda představenstva ČEVAK Jiří Heřman. Řízení tohoto provozu pak musí reagovat na současnou situaci, musí pochopit, v čem situace spočívá a co možná nejlépe se jí přizpůsobit. Na základě předchozích zkušeností firmy je nejlepším postupem jednoduše pozorovat, co se děje a umět na to reagovat. Vzhledem k tomu, že společnost ČEVAK působí v oblastí tří krajů, je nutné, aby svou roli plnili lidé na svém místě a adaptovali se na situaci v dané lokalitě.

Co se týče dopadů krize na ekonomiku společnosti, nelze podle předsedy Heřmana zatím říci nic konkrétního. Z nejzajímavějších dat lze uvést významný pokles spotřeby vody v oblastech turistického ruchu, typicky např. v Českém Krumlově, kde velmi výrazně ubyl počet turistů. V samotných Českých Budějovicích není situace tak dramatická, ovšem úbytek služeb ve městě nebo třeba ubytovaných studentů na kolejích má také dopad na spotřebu vody.

V současné situaci se rovněž očekává, že města a obce budou díky výpadku svých příjmů šetřit na dlouhodobějších investicích, což se nejspíše dotkne také vodohospodářství.

70 milionů korun bude směřovat do vodovodů, 66 milionů do kanalizací a čistíren, 24 milionů si vyžádá páteřní systém pro dodávky pitné vody v regio...
Vznik uměleckého díla na netradičním místě mohli takřka v přímém přenosu sledovat lidé na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Malby oživily stě...
Přivaděč z pražského vodojemu Kopanina do vodojemu společnosti VkM Kožova hora je vodovodním řadem strategického významu, který byl vybudovaný v 80...
V případě jakékoliv mimořádné situace je nutné zajistit v první řadě udržení nepřetržitého provozu, řekl ve Studiu iVodárenství předseda představen...