V pandemii vodohospodáři úročí své zkušenosti z krizového řízení

V případě jakékoliv mimořádné situace je nutné zajistit v první řadě udržení nepřetržitého provozu, řekl ve Studiu iVodárenství předseda představenstva ČEVAK Jiří Heřman. Řízení tohoto provozu pak musí reagovat na současnou situaci, musí pochopit, v čem situace spočívá a co možná nejlépe se jí přizpůsobit. Na základě předchozích zkušeností firmy je nejlepším postupem jednoduše pozorovat, co se děje a umět na to reagovat. Vzhledem k tomu, že společnost ČEVAK působí v oblastí tří krajů, je nutné, aby svou roli plnili lidé na svém místě a adaptovali se na situaci v dané lokalitě.

Co se týče dopadů krize na ekonomiku společnosti, nelze podle předsedy Heřmana zatím říci nic konkrétního. Z nejzajímavějších dat lze uvést významný pokles spotřeby vody v oblastech turistického ruchu, typicky např. v Českém Krumlově, kde velmi výrazně ubyl počet turistů. V samotných Českých Budějovicích není situace tak dramatická, ovšem úbytek služeb ve městě nebo třeba ubytovaných studentů na kolejích má také dopad na spotřebu vody.

V současné situaci se rovněž očekává, že města a obce budou díky výpadku svých příjmů šetřit na dlouhodobějších investicích, což se nejspíše dotkne také vodohospodářství.

Sdružení Vírský oblastní vodovod obnovilo přivaděč, který je součástí komplexu brněnské vodárenské soustavy. Ta zásobuje vodou více jak 550 tisíc o...
Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS), tedy 458 měst a obcí v severočeském regionu, se sešli v Teplicích na řádné valné hromadě....
Dne 10. 5. proběhlo jednání zástupců SOVAK ČR, MZe, UNMZ, ČMI a spol. XYLEM ve věci ověřovacích lhůt vodoměrů. Iniciací tohoto jednání byl ztížený ...
Hradecké i středočeské vodárny se dlouhodobě podílejí na podpoře vzdělávání veřejnosti. Doba „koronavirová“ přinesla další možnosti a příležitosti,...