V pandemii vodohospodáři úročí své zkušenosti z krizového řízení

V případě jakékoliv mimořádné situace je nutné zajistit v první řadě udržení nepřetržitého provozu, řekl ve Studiu iVodárenství předseda představenstva ČEVAK Jiří Heřman. Řízení tohoto provozu pak musí reagovat na současnou situaci, musí pochopit, v čem situace spočívá a co možná nejlépe se jí přizpůsobit. Na základě předchozích zkušeností firmy je nejlepším postupem jednoduše pozorovat, co se děje a umět na to reagovat. Vzhledem k tomu, že společnost ČEVAK působí v oblastí tří krajů, je nutné, aby svou roli plnili lidé na svém místě a adaptovali se na situaci v dané lokalitě.

Co se týče dopadů krize na ekonomiku společnosti, nelze podle předsedy Heřmana zatím říci nic konkrétního. Z nejzajímavějších dat lze uvést významný pokles spotřeby vody v oblastech turistického ruchu, typicky např. v Českém Krumlově, kde velmi výrazně ubyl počet turistů. V samotných Českých Budějovicích není situace tak dramatická, ovšem úbytek služeb ve městě nebo třeba ubytovaných studentů na kolejích má také dopad na spotřebu vody.

V současné situaci se rovněž očekává, že města a obce budou díky výpadku svých příjmů šetřit na dlouhodobějších investicích, což se nejspíše dotkne také vodohospodářství.

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...