Plavební sezona na Orlíku byla rekordní

Lodní výtah pro sportovní plavidla na Orlíku byl v letošním roce díky příznivým hydrologickým
podmínkám v provozu po celou plavební sezónu, tj. od 1. 5. 2020 až do konce září 2020 a bylo
s ním přepraveno celkem 1457 plavidel. Po provedeném srovnání se statistikami let minulých
se ukázalo, že tento počet přepravených plavidel je rekordní od roku 1965, kdy byl lodní výtah
uveden do provozu.

Přes vodní dílo Slapy bylo v roce 2020 převezeno 874 plavidel, což je o něco méně než
v minulých letech. Zde se projevila nezbytná a nutná protiepidemická opatření, která musela být
zavedena, aby bylo ochráněno zdraví, jak obsluhy zajišťují transport, tak také posádek
převážených lodí. Vytížení transportního zařízení přes přehradní hráz vodního díla Slapy však
bylo v rámci nastavených opatření velmi vysoké.

Ze stručné statistiky převážení plavidel na těchto dvou nejvýznamnějších nádržích Vltavské
kaskády je zřejmé, že zájem o vodní turistiku narůstá, a to nejen v letošním roce, který byl
paradoxně částečně pozitivně ovlivněn pandemickou situací, kdy velká část obyvatel České
republiky trávila svoji dovolenou v tuzemsku. Státní podnik Povodí Vltavy jde tomuto trendu
jednoznačně vstříc a zároveň podporuje snahy Jihočeského i Středočeského kraje o posílení
plavby a o vytváření podmínek pro navazující aktivity, které mají do obou krajů přinést, díky
zájmu o rekreační plavbu, nové turisty a nové možnosti,“ říká Petr Kubala, generální ředitel
státního podniku Povodí Vltavy.

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...