Plavební sezona na Orlíku byla rekordní

Lodní výtah pro sportovní plavidla na Orlíku byl v letošním roce díky příznivým hydrologickým
podmínkám v provozu po celou plavební sezónu, tj. od 1. 5. 2020 až do konce září 2020 a bylo
s ním přepraveno celkem 1457 plavidel. Po provedeném srovnání se statistikami let minulých
se ukázalo, že tento počet přepravených plavidel je rekordní od roku 1965, kdy byl lodní výtah
uveden do provozu.

Přes vodní dílo Slapy bylo v roce 2020 převezeno 874 plavidel, což je o něco méně než
v minulých letech. Zde se projevila nezbytná a nutná protiepidemická opatření, která musela být
zavedena, aby bylo ochráněno zdraví, jak obsluhy zajišťují transport, tak také posádek
převážených lodí. Vytížení transportního zařízení přes přehradní hráz vodního díla Slapy však
bylo v rámci nastavených opatření velmi vysoké.

Ze stručné statistiky převážení plavidel na těchto dvou nejvýznamnějších nádržích Vltavské
kaskády je zřejmé, že zájem o vodní turistiku narůstá, a to nejen v letošním roce, který byl
paradoxně částečně pozitivně ovlivněn pandemickou situací, kdy velká část obyvatel České
republiky trávila svoji dovolenou v tuzemsku. Státní podnik Povodí Vltavy jde tomuto trendu
jednoznačně vstříc a zároveň podporuje snahy Jihočeského i Středočeského kraje o posílení
plavby a o vytváření podmínek pro navazující aktivity, které mají do obou krajů přinést, díky
zájmu o rekreační plavbu, nové turisty a nové možnosti,“ říká Petr Kubala, generální ředitel
státního podniku Povodí Vltavy.

Projektovým dnem pro školy v areálu českobudějovické Vodárenské věže, znovu zpřístupněním hry Kachna na prameni v krajském města a Dnem otevřených ...
Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Svatopluk Březík slavnostně zahájil jménem všech zlínských vodařů 26. ročník ...
16. března 2023 15:00 Vodojemy II Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do d...
Letošní Světový den vody (SDV) připadá na 22. března a proběhne pod mottem „Zrychlení změny“. Zjišťovali jsme u členů SOVAK ČR, jaké akce k SDV poř...