Významné investice do vodovodů a kanalizací v Novém Jičíně

Se startem stavební sezóny začala modernizace vodovodní sítě v ulici Gen. Hlaďo, navazovat budou rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici K Nemocnici.

V místě křížení ulic Gen. Hlaďo, 28. října a K Nemocnici město připravuje výstavbu kruhového objezdu. Tato plánovaná investice vyvolala také modernizaci vodárenské infrastruktury v této části nového Jičína, která si celkem vyžádá 17,5 milionu korun. První stavba přímo v místě budoucí kruhové křižovatky byla zahájena, další budou navazovat.

Jednotlivé části vodovodní sítě v místě křížení tří zmiňovaných ulic jsou uloženy přímo pod středem plánované okružní křižovatky. Také s ohledem na jejich stáří bude v lokalitě vyměněno celkem 156 metrů litinového vodovodního potrubí za potrubí z tvárné litiny.

Také s ohledem na to, že by plánovaná stavba mohla mít vzhledem k jejich stáří negativní dopad na jejich technický stav, dojde k vymístění sítí. Vodovodní řad bude položen otevřeným výkopem, přepojeny budou také tři plastové vodovodní přípojky a vyměněna jedna kovová přípojka. Stavba byla zahájena v březnu, celkové náklady přesáhnou 3,5 milionu korun,“ vysvětluje vedoucí investic SmVaK Ostrava Dalibor Jurčák.

Následně se v květnu práce přesunou do vedlejší ulice K Nemocnici, kde bude za šest milionů korun modernizován vodovod a za osm milionů kanalizační stoka a navazující infrastruktura. Obě stavby na sebe navazují, protože jsou sítě uloženy navzájem v těsné blízkosti.
„Během stavby bude provedena výměna litinového vodovodního řadu za potrubí z tvárné litiny v délce 219 metrů. Nové potrubí bude položeno otevřeným výkopem. Součástí stavby bude přepojení 20 plastových přípojek na nové potrubí a výměna pěti kovových přípojek. Stavět se začne v květnu tak, aby na stavbu mohla navázat rekonstrukce kanalizační stoky, která proběhne v létě,“ popisuje Jurčák.

Důvodem rekonstrukce kanalizační stoky v ulici K Nemocnici je nevyhovující technický stav stávajícího zděného kamenného profilu stoky v  délce 163 metrů a současně rekonstrukce povrchu místní komunikace plánovaná městem. Stoka je v nevyhovujícím technickém stavu. Náklady přesáhnou osm milionů korun. Kanalizační stoka bude s ohledem na stávající umístění sloupů a kabelů veřejného osvětlení uložena v nové trase.

 

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...