Významné investice do vodovodů a kanalizací v Novém Jičíně

Se startem stavební sezóny začala modernizace vodovodní sítě v ulici Gen. Hlaďo, navazovat budou rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici K Nemocnici.

V místě křížení ulic Gen. Hlaďo, 28. října a K Nemocnici město připravuje výstavbu kruhového objezdu. Tato plánovaná investice vyvolala také modernizaci vodárenské infrastruktury v této části nového Jičína, která si celkem vyžádá 17,5 milionu korun. První stavba přímo v místě budoucí kruhové křižovatky byla zahájena, další budou navazovat.

Jednotlivé části vodovodní sítě v místě křížení tří zmiňovaných ulic jsou uloženy přímo pod středem plánované okružní křižovatky. Také s ohledem na jejich stáří bude v lokalitě vyměněno celkem 156 metrů litinového vodovodního potrubí za potrubí z tvárné litiny.

Také s ohledem na to, že by plánovaná stavba mohla mít vzhledem k jejich stáří negativní dopad na jejich technický stav, dojde k vymístění sítí. Vodovodní řad bude položen otevřeným výkopem, přepojeny budou také tři plastové vodovodní přípojky a vyměněna jedna kovová přípojka. Stavba byla zahájena v březnu, celkové náklady přesáhnou 3,5 milionu korun,“ vysvětluje vedoucí investic SmVaK Ostrava Dalibor Jurčák.

Následně se v květnu práce přesunou do vedlejší ulice K Nemocnici, kde bude za šest milionů korun modernizován vodovod a za osm milionů kanalizační stoka a navazující infrastruktura. Obě stavby na sebe navazují, protože jsou sítě uloženy navzájem v těsné blízkosti.
„Během stavby bude provedena výměna litinového vodovodního řadu za potrubí z tvárné litiny v délce 219 metrů. Nové potrubí bude položeno otevřeným výkopem. Součástí stavby bude přepojení 20 plastových přípojek na nové potrubí a výměna pěti kovových přípojek. Stavět se začne v květnu tak, aby na stavbu mohla navázat rekonstrukce kanalizační stoky, která proběhne v létě,“ popisuje Jurčák.

Důvodem rekonstrukce kanalizační stoky v ulici K Nemocnici je nevyhovující technický stav stávajícího zděného kamenného profilu stoky v  délce 163 metrů a současně rekonstrukce povrchu místní komunikace plánovaná městem. Stoka je v nevyhovujícím technickém stavu. Náklady přesáhnou osm milionů korun. Kanalizační stoka bude s ohledem na stávající umístění sloupů a kabelů veřejného osvětlení uložena v nové trase.

 

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...