Vodárny opravují kladenské přivaděče pro příštích padesát let provozu

Největší vodárenská investice v Kladně, které má zabezpečit kvalitní pitnou vodu pro obyvatele města a okolních obcí pro příštích padesát let, vstupuje letos do své vrcholné fáze. V letošním roce projde opravou klíčový vodovodní uzel na křižovatce ulic Wolkerova a Železničářů v Kladně, kam ústí jeden z hlavních přivaděčů z největšího vodojemu vodárenské soustavy KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník) Kožova hora. Na přelomu letošního a příštího roku pak bude tento přivaděč rekonstruován.

Město Kladno je zásobováno pitnou vodou zejména podzemními vodami z Mělnicka a povrchovou vodou z vodárenské nádrže Klíčava. Tyto zdroje jsou doplňovány vodou z Pražské vodohospodářské soustavy. Aby celý složitý systém fungoval, byl v roce 1987 postaven pod Kožovou horou největší vodojem ve středních Čechách, ze kterého je Kladno zásobováno.

Stáří a technický stav vodárenských přivaděčů, ale i zvyšující se požadavky na pitnou vodu vedly Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) k naplánování rozsáhlé obnovy přivaděčů a souvisejících objektů ve výši až 470 milionů Kč.

Celá akce je naprosto unikátní v tom, že proběhne bez přerušení dodávek vody. Pohodlí pro zákazníky je ovšem vykoupeno zvýšením rizika poruch. „Jednoduše řečeno jde o to, že množství dodávané vody se nezmění, ovšem voda bude proudit místo širokého potrubí přivaděče užšími trubkami okolních tras. To znamená, že se zvýší rychlost proudění vody v potrubí a nemáme jistotu, že v některých místech nedojde k porušení vodovodu,“ řekl Pavel Pobříslo, provozní ředitel společnosti Středočeské vodárny, a.s. s tím, že toto riziko není příliš velké a provozní technici Středočeských vodáren se na ně dlouhodobě připravují.

S tím souvisí i to, že kvůli zvýšenému průtoku se mohou do pitné vody uvolnit i minerály, které se dlouhodobě usazují v potrubí. „Jde o minerály, které jsou přirozenou součástí vody a nijak tedy nepředstavují jakékoliv riziko. Ovšem voda může být kvůli nim zakalená a krátkodobě může mít jinou barvu, než na jakou jsou odběratelé zvyklí. Tento zákal však nemá vliv na kvalitu pitné vody. Naše laboratoře budou její kvalitu průběžně sledovat, vyhodnocovat a průběžně informovat veřejnost,“ doplnil Pavel Pobříslo.

„Investici obnovy kladenských přivaděčů připravujeme dlouhodobě a snažíme se koordinovat naše práce s jinými investicemi v oblasti, abychom minimalizovali dopady našich staveb na již beztak přetíženou dopravní situaci v Kladně a okolí,“ informoval Josef Živnůstek, ředitel VKM a dodal: „Současně se i snažíme používat moderní stavební postupy, například bezvýkopové metody obnovy potrubí, které nejenom sníží zatížení okolí důsledky stavby, ale při zvolení optimálních technologií zajistí i dlouhou životnost obnovy. Situace, kdy v Rozdělovském lese nahrazujeme potrubí z roku 1891 a v okolí Přítočna rekonstruujeme potrubí z roku 1985 a obě potrubí musíme obnovovat z důvodu jejich havarijního stavu, je pro nás dostatečným mementem, jak máme postupovat. Není přece možné, stavět potrubí na 35 let, když už před 130-ti lety uměli naši předci vybudovat potrubí, které vydrželo dodnes.“

Celá „akce“ zajištění pitné vody pro Kladno probíhá od roku 2017 a její dokončení se předpokládá v roce 2023.


Kterých obcí se týkají změny dodávek vody, související s opravami přivaděčů:

Kladno, Braškov, Braškov-Valdek, Doksy, Dolany u Kladna, Družec, Horní a Dolní Bezděkov, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kyšice, Libušín, Malé Kyšice, Pletený Újezd, Tuchlovice (Srby), Unhošť, Unhošť-Nouzov, Unhošť– Hřebenka, Velká Dobrá, Nová Studnice,Velké a Malé Přítočno.


Zásobování Kladna pitnou vodou: akce obnovy

ZREALIZOVÁNO
období místo popis náklady
2017 Kladno, ul. Fibichova obnova důležitých propojovacích armatur v centru Kladna 2 700 000 Kč
2018 Kladno, Kožova hora obnova přívodního řadu z VDJ Kožova hora do Kladna – I. etapa 19 000 000 Kč
2018 Hostouň rekonstrukce části objektu přečerpávací stanice – I. etapa 3 800 000 Kč
2018 Brandýsek – Theodor obnova výtlačného přivaděče – V. etapa 10 000 000 Kč
2019 Hostouň obnova strojní technologie a elektro vystrojení přečerpávací stanice – II. etapa 5 800 000 Kč
2019 Kladno, M. Horákové obnova části přivaděče v křižovatce 2 500 000 Kč
2019 Kladno, Kožova hora realizace technologických úprav a propojení vodojemu Kožova hora 2 700 000 Kč
2019 Kladno, Kožova hora obnova přívodního řadu z VDJ Kožova hora do Kladna – II. etapa 33 000 000 Kč
2019 Brandýsek – Theodor obnova výtlačného přivaděče – VI. etapa 10 400 000 Kč
PŘIPRAVOVÁNO
2020 Kladno, ul. Železničářů obnova klíčových propojovacích uzlů na přivaděči 9 000 000 Kč
2020 Kladno, ul. Wolkerova obnova přivaděče pro zásobení Kladna – I. etapa 12 500 000 Kč
2020 Kladno, ul. M. Horákové přeložení přivaděče při výstavbě křižovatky a autobusové zastávky 12 000 000 Kč
2020 – 2022 VDJ Kopanina – VDJ Kožova hora obnova Pražského přivaděče – I. etapa 240 000 000 Kč
2021 – 2022 Kladno, Kožova hora – ul. Wolkerova obnova přivaděče pro zásobení Kladna – II. etapa 30 000 000 Kč
2022 – 2023 Kožova hora obnova přivaděče pro zásobení Kladna – III. etapa 38 000 000 Kč
2022 – 2023 Hostouň dokončení obnovy přečerpávací stanice – (III. etapa) 40 000 000 Kč
náklady celkem 471 400 000 Kč
Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...