Vodárny opravují kladenské přivaděče pro příštích padesát let provozu

Největší vodárenská investice v Kladně, které má zabezpečit kvalitní pitnou vodu pro obyvatele města a okolních obcí pro příštích padesát let, vstupuje letos do své vrcholné fáze. V letošním roce projde opravou klíčový vodovodní uzel na křižovatce ulic Wolkerova a Železničářů v Kladně, kam ústí jeden z hlavních přivaděčů z největšího vodojemu vodárenské soustavy KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník) Kožova hora. Na přelomu letošního a příštího roku pak bude tento přivaděč rekonstruován.

Město Kladno je zásobováno pitnou vodou zejména podzemními vodami z Mělnicka a povrchovou vodou z vodárenské nádrže Klíčava. Tyto zdroje jsou doplňovány vodou z Pražské vodohospodářské soustavy. Aby celý složitý systém fungoval, byl v roce 1987 postaven pod Kožovou horou největší vodojem ve středních Čechách, ze kterého je Kladno zásobováno.

Stáří a technický stav vodárenských přivaděčů, ale i zvyšující se požadavky na pitnou vodu vedly Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) k naplánování rozsáhlé obnovy přivaděčů a souvisejících objektů ve výši až 470 milionů Kč.

Celá akce je naprosto unikátní v tom, že proběhne bez přerušení dodávek vody. Pohodlí pro zákazníky je ovšem vykoupeno zvýšením rizika poruch. „Jednoduše řečeno jde o to, že množství dodávané vody se nezmění, ovšem voda bude proudit místo širokého potrubí přivaděče užšími trubkami okolních tras. To znamená, že se zvýší rychlost proudění vody v potrubí a nemáme jistotu, že v některých místech nedojde k porušení vodovodu,“ řekl Pavel Pobříslo, provozní ředitel společnosti Středočeské vodárny, a.s. s tím, že toto riziko není příliš velké a provozní technici Středočeských vodáren se na ně dlouhodobě připravují.

S tím souvisí i to, že kvůli zvýšenému průtoku se mohou do pitné vody uvolnit i minerály, které se dlouhodobě usazují v potrubí. „Jde o minerály, které jsou přirozenou součástí vody a nijak tedy nepředstavují jakékoliv riziko. Ovšem voda může být kvůli nim zakalená a krátkodobě může mít jinou barvu, než na jakou jsou odběratelé zvyklí. Tento zákal však nemá vliv na kvalitu pitné vody. Naše laboratoře budou její kvalitu průběžně sledovat, vyhodnocovat a průběžně informovat veřejnost,“ doplnil Pavel Pobříslo.

„Investici obnovy kladenských přivaděčů připravujeme dlouhodobě a snažíme se koordinovat naše práce s jinými investicemi v oblasti, abychom minimalizovali dopady našich staveb na již beztak přetíženou dopravní situaci v Kladně a okolí,“ informoval Josef Živnůstek, ředitel VKM a dodal: „Současně se i snažíme používat moderní stavební postupy, například bezvýkopové metody obnovy potrubí, které nejenom sníží zatížení okolí důsledky stavby, ale při zvolení optimálních technologií zajistí i dlouhou životnost obnovy. Situace, kdy v Rozdělovském lese nahrazujeme potrubí z roku 1891 a v okolí Přítočna rekonstruujeme potrubí z roku 1985 a obě potrubí musíme obnovovat z důvodu jejich havarijního stavu, je pro nás dostatečným mementem, jak máme postupovat. Není přece možné, stavět potrubí na 35 let, když už před 130-ti lety uměli naši předci vybudovat potrubí, které vydrželo dodnes.“

Celá „akce“ zajištění pitné vody pro Kladno probíhá od roku 2017 a její dokončení se předpokládá v roce 2023.


Kterých obcí se týkají změny dodávek vody, související s opravami přivaděčů:

Kladno, Braškov, Braškov-Valdek, Doksy, Dolany u Kladna, Družec, Horní a Dolní Bezděkov, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kyšice, Libušín, Malé Kyšice, Pletený Újezd, Tuchlovice (Srby), Unhošť, Unhošť-Nouzov, Unhošť– Hřebenka, Velká Dobrá, Nová Studnice,Velké a Malé Přítočno.


Zásobování Kladna pitnou vodou: akce obnovy

ZREALIZOVÁNO
období místo popis náklady
2017 Kladno, ul. Fibichova obnova důležitých propojovacích armatur v centru Kladna 2 700 000 Kč
2018 Kladno, Kožova hora obnova přívodního řadu z VDJ Kožova hora do Kladna – I. etapa 19 000 000 Kč
2018 Hostouň rekonstrukce části objektu přečerpávací stanice – I. etapa 3 800 000 Kč
2018 Brandýsek – Theodor obnova výtlačného přivaděče – V. etapa 10 000 000 Kč
2019 Hostouň obnova strojní technologie a elektro vystrojení přečerpávací stanice – II. etapa 5 800 000 Kč
2019 Kladno, M. Horákové obnova části přivaděče v křižovatce 2 500 000 Kč
2019 Kladno, Kožova hora realizace technologických úprav a propojení vodojemu Kožova hora 2 700 000 Kč
2019 Kladno, Kožova hora obnova přívodního řadu z VDJ Kožova hora do Kladna – II. etapa 33 000 000 Kč
2019 Brandýsek – Theodor obnova výtlačného přivaděče – VI. etapa 10 400 000 Kč
PŘIPRAVOVÁNO
2020 Kladno, ul. Železničářů obnova klíčových propojovacích uzlů na přivaděči 9 000 000 Kč
2020 Kladno, ul. Wolkerova obnova přivaděče pro zásobení Kladna – I. etapa 12 500 000 Kč
2020 Kladno, ul. M. Horákové přeložení přivaděče při výstavbě křižovatky a autobusové zastávky 12 000 000 Kč
2020 – 2022 VDJ Kopanina – VDJ Kožova hora obnova Pražského přivaděče – I. etapa 240 000 000 Kč
2021 – 2022 Kladno, Kožova hora – ul. Wolkerova obnova přivaděče pro zásobení Kladna – II. etapa 30 000 000 Kč
2022 – 2023 Kožova hora obnova přivaděče pro zásobení Kladna – III. etapa 38 000 000 Kč
2022 – 2023 Hostouň dokončení obnovy přečerpávací stanice – (III. etapa) 40 000 000 Kč
náklady celkem 471 400 000 Kč
Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius odpovídal 24. 2. 2020 na dotazy europoslanců, mezi které se zařadila i Henna Virkkune...
Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 m...
Od února probíhá ve společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) testování zaměstnanců na koronavirus. Vodárny tak chtějí nejenom předejít šíření v...
Speciální hydraulicky poháněný razicí štít Ludmila je připravený udělat místo pro nové potrubí shybky pod Labem v Obříství. Dodavatelská firma jej ...