Porucha vodovodního řadu přerušila dodávku pitné vody pro část českobudějovického náměstí

Poruchu vodovodního potrubí o průměru 150 mm přímo v historickém centru krajského města, na náměstí Přemysla Otakara II, řešili vodohospodáři v první polovině tohoto týdne.

Ihned po nahlášení začali zaměstnanci společnosti ČEVAK a.s. s hledáním konkrétního místa poruchy. „Není totiž pravidlem, že je poškozená část potrubí přímo pod místem, kde se voda dostává na povrch. Naopak, většinou si voda hledá cestu podložím různými cestami,“ vysvětluje Ondřej Koupal, vedoucí provozního střediska České Budějovice.

Proto je obvyklé, že se nejprve vodohospodáři snaží s pomocí lokalizačního přístroje určit co nejpřesněji místo poruchy. Poté je třeba odstranit povrch a část potrubí vyříznout a nahradit novým. „Pak musíme potrubí znovu natlakovat, abychom měli jistotu, že je vše v pořádku,“ doplňuje Ondřej Koupal. Celá akce trvala zhruba dvě hodiny a bez dodávek pitné vody byla po tuto dobu levá část náměstí.

 

Po úspěšném jarním i podzimním kole v loňském roce startuje na konci dubna v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků...
Původní potrubí a šoupata za nová měnili vodohospodáři ze společnosti ČEVAK a.s. ve vodojemu Včelná na Českobudějovicku, který zásobuje pitnou vodo...
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zahájila v březnu tohoto roku stavbu kanalizace v ulici Za Škodovkou. Jedná se o první etapu výstavby tz...
Zajímavý přírodní jev je možné pozorovat v těchto dnech na vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce nedaleko Prahy. U hlavního přítoku do nádrže se...