Vodojem na Dobré Vodě dostane vybavení

V těchto dnech začínají práce na technologických a stavebních úpravách vodojemu Dobrá Voda. Ve středu (27.11.) bude proto nutná zhruba šestihodinová odstávka dodávek pitné vody pro většinu obyvatel obce, část Srubce a Nové Třebotovice. Lidé byli o přerušení dodávek včas informováni a na místě bude zajištěno náhradní zásobování cisternami. „Cílem je hlavně vybudování takzvaného bypassu, neboli překlenutí. To umožní odstavení akumulační komory a po zredukování tlaku bude pitná voda dodána odběratelům přímo z přívodního řadu, což doposud nebylo možné,“ vysvětluje starosta Dobré Vody u Českých Budějovic Petr Štika.

Zároveň bude v armaturní komoře vodojemu o objemu 100 m3 kompletně vyměněno celé trubní vystrojení, a to včetně uzavíracích, měřících a regulačních armatur. Nové potrubí bude z nerezu. „Využijeme odstávky také k tomu, abychom při této příležitosti opravili omítky tam, kde je to potřeba, a nově natřeli stávající konstrukce,“ uvedl vedoucí provozního střediska České Budějovice Ondřej Koupal ze společnosti ČEVAK.

Celá akce za více než 640 tisíc korun je naplánována na zhruba dva týdny. Obyvatel Dobré Vody se vyjma dnešní několikahodinové odstávky další úpravy na vodojemu nedotknou. „Naopak, po dokončení úprav už nebudou muset být dodávky pitné vody přerušovány kvůli čištění či případným opravám,“ doplnil Petr Štika.

Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius odpovídal 24. 2. 2020 na dotazy europoslanců, mezi které se zařadila i Henna Virkkune...
Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 m...
Od února probíhá ve společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) testování zaměstnanců na koronavirus. Vodárny tak chtějí nejenom předejít šíření v...
Speciální hydraulicky poháněný razicí štít Ludmila je připravený udělat místo pro nové potrubí shybky pod Labem v Obříství. Dodavatelská firma jej ...