Čeští vodohospodáři jsou připraveni splnit novou směrnici EU o pitné vodě

Čeští vodohospodáři mohou bez problémů splnit podmínky nové evropské směrnice o pitné vodě. Nová směrnice není totiž pro české vodárenství žádnou revolucí. To uvedl v rozhovoru pro iVodárenství vedoucí odborné skupiny Vodárenství asociace CzWA Jiří Paul.

 

 

Na konci loňského roku byla vydána novelizovaná směrnice o pitné vodě. Evropská unie chce zvýšit kvalitu vody z vodovodu zavedením přísnějších limitů pro určité znečišťující látky. Směrnice začala platit od ledna tohoto roku.

Některé z limitů, které nová směrnice požaduje, jsou již  nyní v české legislativě zavedeny. Pokud se v nich měnily parametry, jsou některé u nás dokonce přísnější. Dále obsahuje směrnice ukazatele, které se u nás dosud nesledovaly, tudíž k nim nejsou dostatečné údaje. U takových však bude existovat přechodné období, kdy se tyto parametry budou zkoumat. U specifických prvků se pak zavádí přechodné období pro celou Evropu, protože dosud neexistuje společná metodika jejich měření. Jde například o mikroplasty, u kterých se teprve bude hledat společný postup.

Co se týká navýšení ceny vody pro odběratele v důsledku zavádění nových podmínek, ujistil nás Jiří Paul, že v celorepublikovém měřítku k dramatickému zvýšení nákladů nedojde. Pokud bude mít zavedení nové směrnice nějaké dopady, pak to bude na nejmenší vodovody. Tam, kde se kalkuluje cena samostatně na malý vodovod, se bude vzorkovat mnohem častěji, než je tomu nyní, a proto se zde cena vody zdraží minimálně o toto vzorkování.

Nová směrnice cílí především na to, aby lidé měli větší důvěru v bezpečnost a kvalitu pitné vody. Evropská unie si tak slibuje, že Evropané začnou upřednostňovat vodu z kohoutku před balenou vodou. Situace však není ve všech státech Evropy stejná. Jak je tomu v České republice?

V České republice se důvěra spotřebitelů v bezpečnost a kvalitu pitné vody za poslední roky dramaticky zvýšila a pevně věříme, že se tento trend udrží. Pokud budou lidé pít více kohoutkové vody oproti balené, akorát ušetří a my budeme rádi, protože se tím potvrdí, že naše voda je nejen kvalitní, ale i chutná,“ zakončil Jiří Paul.

 

 

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...