Havárie si místo nevybírá, praskl hradecký okružní vodovod

Dispečink vodohospodářské společnosti Královéhradecká provozní zaznamenal 36 minut po půlnoci ze čtvrtka na pátek 3. 6. 2022 rozsáhlý únik vody. Velkou havárii vodovodního řadu v místě křížení ulice Střelecká s ulicí V Lipkách v Hradci Králové téměř okamžitě potvrdilo také oznámení městské policie.

Prasklé potrubí, které je součástí okružního vodovodního řadu, pochází z počátku 60. let minulého století. „Část řadu v délce 400 metrů jsme uzavřeli a odstavili. Úsek se nám, navzdory rozsáhlosti této havárie, podařilo uzavřít za 100 minut, s čerpáním vody nám pomáhali také hasiči HZS Královéhradeckého kraje. Z uzavřeného úseku nevede žádná odbočka, a proto nebylo zásobování vodou ve městě nijak zásadně omezeno,“ řekl Tomáš Hosa, provozní ředitel Královéhradecké provozní.

Zejména v západní části města mohla zákazníkům téct zabarvená voda, kterou vodohospodáři doporučují nechat odtéct. „Zákal vody způsobily usazené sedimenty v potrubí kvůli násobně rychlejšímu proudění vody. Potíže se zákalem jsme řešili okamžitým odkalením v místech, ze kterých nám přicházela hlášení zákazníků prostřednictvím našeho call centra. Omlouváme se za nepříjemnosti, na odstranění havárie, které je v současné době ztíženo rozmočeným okolním terénem a také velkým množstvím dalších inženýrských sítí, intenzivně pracujeme,“ uvedla mluvčí Královéhradecké provozní Jitka Zoubková.

Průtok 650 litrů za sekundu způsobil na silničním okruhu velkou lagunu o objemu zhruba 4 000 m3 vody. „Noční průtoky, které se běžně pohybují okolo 50 litrů za vteřinu, vzrostly v daném momentě na 700 litrů za vteřinu. Vyplavené bláto jsme ze silnice a chodníků hned v pátek ráno uklidili a od pondělí, po nezbytně nutném zajištění vytyčení všech inženýrských sítí různých provozovatelů, kteří nám časově vyšli velmi vstříc, jsme mohli obratem zahájit výkopové práce,“ vysvětlil za Královéhradeckou provozní manažer pitných vod Jiří Kraus.

Hloubka uložení samotného potrubí je 3,5 až 4 m. Veškeré výkopové práce probíhají převážně ruční dokopávkou a následným vytěžením na nákladní vozidlo. Dle dosavadního průzkumu praskliny litinové trouby dojde k prodloužení výkopu s odhadem přibližně až na celkových 7 m délky. Současně s pokračováním výkopu je nutné prodlužovat pažení tzv. na míru, protože standardní pažící boxy nelze využít z důvodu výskytu velkého množství kabeláží.

Poruchu vodárny zároveň využijí k průzkumu stavu potrubí pro další potřebné vyhodnocení a plánování investic, proběhne kamerový monitoring odstaveného úseku. Montážní práce budou ukončeny vložením potrubí nového a propojením na stávající. Hned poté bude následovat napouštění úseku v délce 400 m, zkouška těsnosti, proplachy a odběr vzorku vody pro laboratorní vyšetření. Po vyhovujícím výsledku vzorku bude zasíťování opraveného úseku obnoveno zpět v plném rozsahu.

Čištění jednoho ze třech hlavních vodojemů, Hosín, začalo právě dnes. Z tohoto vodojemu teče pitná voda nejen obyvatelům krajského města, ale i Bor...
Částkou 2,5 milionu korun podpoří Středočeský kraj pětiletý projekt zaměřený na zvýšení odolnosti krajiny vůči klimatickým rizikům. Jde o projekt L...
V letošním roce přesáhnou investice do vodárenské infrastruktury v Ústeckém a Libereckém kraji 2,1 miliardy korun. Z toho 1,73 miliardy představují...
Rekordní částku, více než 290 milionů korun, chystá letos vložit do investic a oprav svého vodohospodářského majetku Jihočeský vodárenský svaz (JVS...