Spolek přátel kultury a umění Opava: Šance pro Terezku

Spolek přátel kultury a umění Opava, jehož předsedou je technik Daniel Michalík z Úpravny vody Podhradí, kterou vlastní a provozuje SmVaK Ostrava, každoročně pořádá charitativní kulturní a společenské akce. Výtěžek z nich pak bývá věnován těm, kteří to potřebují.

Nejčastěji se jedná o děti s vrozených onemocněním a nejrůznějšími typy handicapů. Společnost SmVaK Ostrava bývá pravidelným partnerem a podporovatelem těchto akcí, stejně jako její zaměstnanci jejich návštěvníky.

Pandemická situace v posledním roce konání podobně zaměřených akcí neumožňuje. Dan Michalík a jeho kolegové ze spolku se rozhodli nezahálet a vydat se jinou cestou, aby dokázali naplnit cíl, pro který byl spolek založen. Odstartovali online akci Šance pro Terezku. Ten si klade za cíl pomoci dvouleté holčičce trpící vrozeným genetickým onemocněním, poruchou hybnosti a poruchou psychomotorického vývoje.

Na potřebnou rehabilitaci a další náklady související se snahami o zlepšení jejího zdravotního stavu je možné přispět jakoukoliv částkou na transparentní účet 2601936591/2010 (Fio banka).

Video přibližující příběh Terezky a její rodiny si můžete přehrát zde.

 

 

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...