Moravskoslezský kraj přispěje obcím na vodohospodářské stavby

Obce v Moravskoslezském kraji si budou moci zažádat o příspěvek na drobné vodohospodářské akce. Kraj bude stejně jako v předchozích letech přispívat i na studie, které menším obcím navrhnou nejvhodnější způsob nakládání se srážkovými a odpadními vodami. Moravskoslezský kraj obcím rozdělí celkem 15 milionů korun.

Menší obce z našeho regionu mohou získat finance na vodohospodářskou infrastrukturu. Kraj nabízí dotace na výstavbu a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody. Od kraje mohou na tyto stavby získat až pět milionů korun,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš a vysvětlila, že na krajskou dotaci dosáhnou obce do 2 tisíc obyvatel, popřípadě do 5 tisíc obyvatel v případě, že projekt řeší likvidaci odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou v lokalitě s počtem do 500 obyvatel.

Moravskoslezský kraj nabízí obcím také příspěvek na studie řešící nakládání s vodami. „Až 400 tisíc korun kraj přispěje obcím na studie, které posoudí, jestli je pro obec vhodná výstavba centrální čistírny odpadních vod nebo několika menších lokálních. Studie také mohou navrhnout, jak vyřešit nakládání se srážkovými vodami, nebo zda je určitá konkrétní lokalita vhodnější spíš k zasakování. Téma sucha je stále aktuálnější, a tak je na místě obce podpořit, aby s vodami nakládaly co nejsmysluplněji a co nejšetrněji vůči životnímu prostředí,“ řekla krajská radní Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Krajský úřad bude žádosti o tyto dotace přijímat od 29. 11. 2021 do 7. 1. 2022. Podrobné informace k žádostem naleznete ve vyhlášených dotačních programech.

 

 

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...