Výměna vodovodu v Bohumíně – Záblatí umožní rozvoj lokality

Díky investici 12 milionů korun do 1760 metrů nového vodovodu se budou moci napojit noví odběratelé v rozvojové stavební lokalitě. Vodovodní litinový řad v bohumínské části Záblatí z přelomu 60. a 70. let minulého století je vysoce zainkrustovaný, což omezuje kapacitu sítě a způsobuje problémy s tlakem při zvýšených odběrech. Díky výměně potrubí dojde ke zlepšení tlakových poměrů a budou se moci na síť napojit další odběratelé v plochách, které jsou městem určeny k budování nového zástavby.

„Vyměníme 1760 metrů litinového potrubí za kapacitnější řad z vysokohustotního polyetylenu. Nový vodovod povede ve stávající trase a využijeme bezvýkopovou metodu berstlining. Při jejím použití je nové potrubí zataženo do toho stávajícího, u kterého přitom dochází k jeho destrukci. Není nutné zasahovat do povrchu a omezovat život v daném místě. Metoda je rychlejší, ekonomičtější, ohleduplnější k životnímu prostředí a bere větší ohled na kvalitu života v lokalitě,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Součástí stavby bude také výměna vystrojení a stavební úprava stávající redukční šachty, přepojeno bude také 80 plastových vodovodních přípojek. Během stavby bude zajištěno zásobování lokality suchovodem. Hotovo by mělo být do konce října.

Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius odpovídal 24. 2. 2020 na dotazy europoslanců, mezi které se zařadila i Henna Virkkune...
Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 m...
Od února probíhá ve společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) testování zaměstnanců na koronavirus. Vodárny tak chtějí nejenom předejít šíření v...
Speciální hydraulicky poháněný razicí štít Ludmila je připravený udělat místo pro nové potrubí shybky pod Labem v Obříství. Dodavatelská firma jej ...