Vodárenství prošlo pandemií hladce

Čeští vodohospodáři prošli dvouměsíčními protikoronavirovými opatřeními na výbornou. Jejich práce je přitom srovnatelná s prací všech složek v první linii a stejně jako ony bezprecedentní situaci zvládli. Ve Studiu iVodárenství to řekl ředitel oborového sdružení vodohospodářů SOVAK Vilém Žák.

„Každý den jsme mohli slyšet děkování všem složkám integrovaného záchranného systému a zdravotníkům. Nezaznělo, že by někdo děkoval vodohospodářům. Přitom zejména pracovníci vodárenských společností, kteří zajišťovali chod čistíren odpadních vod jsou vlastně ve stejné první linii jako už zmiňované složky integrovaného záchranného systému a zdravotníci. Mám velkou radost z toho, že během dvou měsíců jste nikde určitě neslyšeli o tom, že by některá vodárna přestala dodávat kvalitní pitnou vodu, nebo přestala čistit odpadní vodu. To je samozřejmě důkazem kvality fungování českého vodárenství,“ řekl Vilém Žák.

Na fungování v krizovém režimu mají vodárny připravené své postupy. Měly nyní příležitost prověřit krizové plány v ostrých situacích a ukázalo se, že vodohospodáři jsou připraveni dobře. „Odpadní vody samozřejmě obsahují celou řadu baktérií a virů, takže pracovníci zde používají ochranné pomůcky standardně a koronavirus v tomto ohledu razantní změnu nepřinesl. Koronavirová pandemie ale prověřila fungování společností, protože se musely nastavit a zavést jiné postupy. Společnosti musely rozdělit směny podle předpřipravených krizových plánů a zajistit, aby se jednotlivé týmy nepotkávaly.  Aby v případě, že by se někdo pracovníků ocitl v karanténě, nevystavil vodárenskou společnost do obtížné situace. Tohle všechno fungovalo zcela automaticky a firmy to zvládly na výbornou. Byla to rozhodně bezprecedentní situace, která vodárenství prověřila,“ doplnil Žák.

Prudké výkyvy teplot z posledních dnů zaměstnávají vodohospodáře. Za posledních deset dnů řešili ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ví...
Území Kraje Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek a prochází jím hlavní evropské rozvodí dělící kraj na dvě téměř stejn...
Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius odpovídal 24. 2. 2020 na dotazy europoslanců, mezi které se zařadila i Henna Virkkune...
Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 m...