Nová komora vodojemu Hřbitovní zabezpečí plynulou dodávku vody v Karlových Varech

Závěrem roku se dokončí výstavba nové komory vodojemu Hřbitovní, která zajistí pro celé území města K. Vary na pravém břehu Teplé (kde se nachází mimo jiné i Karlovarská krajská nemocnice) dostatečnou rezervu pro zabezpečení plynulého zásobování pitnou vodou i v případě mimořádné situace. Investice je financovaná z prostředků Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Karlovy Vary, stejně jako dalších 30 měst a obcí Karlovarského kraje, jsou zásobené pitnou vodou z rozsáhlého oblastního vodovodu. Pitnou vodu do tohoto systému dodává úpravna Březová, která využívá jako zdroj nádrž Stanovice. Úpravna prošla v minulých letech rekonstrukcí, dnes je plně automatizovaná a vybavená moderní technologií ultrafiltrace, která spolehlivě zachytí všechny nerozpuštěné látky do velikosti bakterií a virů, včetně mikroplastů.

V Karlových Varech je rozvod pitné vody řízen pomocí dvanácti vodojemů, které slouží k vyrovnání rozdílů mezi přítokem a odběrem pitné vody, zajištění dostatečného tlaku v síti a také jako rezervní zásoba vody pro případ požáru nebo poruchy. Zásobování jednotlivých částí města lze rozdělit do tří oblastí, vymezených řekami Teplá a Ohře. Centrum města, levý břeh Teplé a pravý břeh Ohře jsou zásobené převážně gravitačně přes vodojem na Sokolském Vrchu, kam voda natéká přímo z úpravny Březová. Distribuce vody na levém břehu Ohře se řídí přes dva hlavní vodojemy, jeden se nachází na Růžovém Vrchu a druhý ve Staré Roli. Dodávka pitné vody do Hůrek a Olšových Vrat je řešena samostatně.

Pro zásobování zbývajících částí města na pravém břehu Teplé (především Drahovice, dále oblast Na Vyhlídce a další související části lázeňského centra) se využívají vodojemy Slavia, Hřbitovní či Vyhlídka. Vodojem Hřbitovní, umístěný v lesoparku pod vyhlídkou Tři kříže, je z nich nejvýše položený (490 m n. m.), přitom je objemově nejmenší a zásobuje rozsáhlé spotřebiště. Proto bylo rozhodnuto rozšířit tento vodojem o novou komoru a zvýšit tak zabezpečení zásobování celé této části města.

Výstavba nové komory se zahájila v loňském roce. Komora pojme až 900 m3 vody, současná kapacita vodojemu se tak více než zdvojnásobí. Jedná se o podzemní obdélníkovou stavbu s přisazenou manipulační komorou. Nová komora bude propojena s původním vodojemem Hřbitovní, kam se voda dopravuje přečerpáním z vodojemu Slavia zásobeného přívodem z úpravny Březová. Stav hladiny i odtok bude, stejně jako v ostatních vodojemech, nepřetržitě sledován a regulován z dispečinku Vodakvy.

 

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...