Vodovodní hydranty neslouží k napouštění bazénů

Vodovodní hydranty může použít jen provozovatel vodovodní sítě a hasiči v případě požáru. Zejména v jarním a letním období, kdy lidé začínají napouštět své zahradní bazény, se zvyšují případy jejich zneužití. Za to jim však hrozí vysoká pokuta.

„Při napouštění bazénů platí základní pravidlo. Lidé by měli odběr předem oznámit na bezplatnou linku společnosti 800 120 112, kde jim poradí s možnými alternativami, jak bazén napustit, případně předají kontakt na příslušného provozního pracovníka,“ upozornila mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová.

Hydrant totiž, jako součást vodovodní sítě, slouží vodohospodářům pro její plnění a odkalování. Pokud se stane nějaká porucha nebo havárie, mohou je využít také k naplnění cisteren pro dovoz pitné vody. Hydranty využívají i hasiči, jako zdroj vody, při hašení požárů.

Použití hydrantů v případě záchranných a likvidačních prací přesně stanovuje Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v souladu se Zákonem č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Pouze v tomto případě se také na hasiče nevztahuje povinnost platit vodné a stočné. Žádný jiný způsob manipulace bez vědomí provozovatele tedy není možný.

Pokud by k neoprávněné manipulaci se zařízením vodovodu nebo kanalizace došlo, hrozí dle výše uvedeného zákona pokuta jak právnickým, tak i fyzickým osobám. Kromě toho jim ještě může vodoprávní úřad uložit pokutu za neoprávněný odběr, a to až do stejné výše, tedy 50 tisíc korun. Provozovatel, je navíc oprávněn odebranou pitnou vodu zpětně vyúčtovat a může uložit smluvní pokutu až do výše 10 tisíc korun.

Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius odpovídal 24. 2. 2020 na dotazy europoslanců, mezi které se zařadila i Henna Virkkune...
Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 m...
Od února probíhá ve společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) testování zaměstnanců na koronavirus. Vodárny tak chtějí nejenom předejít šíření v...
Speciální hydraulicky poháněný razicí štít Ludmila je připravený udělat místo pro nové potrubí shybky pod Labem v Obříství. Dodavatelská firma jej ...