Vodovody mezi kraji dožívají, stát má pomoci s opravami

Velkým a dosud nepříliš zmiňovaným problémem českého vodárenství je stav a končící životnost velkých přivaděčů pitné vody. Do jejich obnovy se dosud příliš neinvestovalo a přitom je na nich závislé zásobování pitnou vodou milionů obyvatel České republiky.

Velké přivaděče jsou jednoduše řečeno velkokapacitní potrubí, která zajišťují transport pitné vody mezi jednotlivými regiony. V Česku je takových přivaděčů 10 a byly budovány většinou v šedesátých a osmdesátých letech minulého století.

„Vezmeme-li v potaz i Želivku, zásobují v České republice přivaděče pitnou vodou více než polovinu obyvatel,“ vysvětluje koordinátor pro obnovu a budování přivaděčů pitné vody MZe František Barák a dodává: „Například přivaděč, který dokáže přivést vodu z Náchodska přes Hradecko a Pardubicko na Chrudimsko je příkladem toho, jak lze vodu převádět mezi regiony. Dokážeme vodu čerpat z Chrudimi do Hradce Králové, stejně jako z Náchoda do Chrudimi.“

Vodárenské společnosti nechaly zpracovat studii, ze které vyplývá, že některé úseky zařízení bude nutné do deseti let rekonstruovat. Vlastníky přivaděčů jsou zejména města a obce nebo jejich svazky. „Některé ty svazky jsou vlastníky poměrně velkých úseků a přitom jsou samy docela malé. Čili nedokáží generovat peníze na obnovu úseku, který mu patří a přitom nefunkčnost této části způsobí nefunkčnost celého systému,“ objasnil Barák. Rekonstrukce přivaděčů se tak rozhodně neobejde bez dotační pomoci státu.

Vodohospodáři odhadují, že v průběhu příštích deseti let si nutné rekonstrukce přivaděčů vyžádají asi dvacet miliard korun. „Zde je třeba si uvědomit, že jen projekční práce přijdou na několik miliard a přivaděče musí být i během rekonstrukce v provozu,“ řekl František Barák.

Stávající nadregionální přivaděče dnes mají délku zhruba 1200 kilometrů. Podle stávajícího vývoje jednání vlastníků se státem by měly rekonstrukcí projít do 15 let.

Na naše území nepřitéká žádná velká řeka, naopak. Nemáme ani moře, abychom vodu mohli vyrábět odsolováním z vody mořské, jako například Izrael, kte...
Přes bohaté srážky posledních dní trápí stále část naší země důsledky dlouhodobého kumulovaného sucha v minulých 6 letech, především v hlubších vrs...
Pražská vodohospodářská společnost (PVS) vlastněná hlavním městem uvádí do provozu nové spadiště odpadních vod v pražské Libni. Nová stavba díky sv...
Zhruba 12 milionů korun bude stát modernizace vodojemu zásobujícího vodou z podzemního zdroje Kazničov na hranici Hukvaldské obory místní části Mni...