Vodaři v Budějovicích mění přípojky

S výměnou 25 vodovodních přípojek a 6 hlavních vodovodních uzávěrů začali pracovníci společnosti ČEVAK a.s. v polovině dubna na Dobrovodské ulici v krajském městě. „Konkrétně se jedná o úseky ulic U Lávky-Vodní. Současně budeme vyměňovat sekční vodovodní uzávěry v křižovatkách Reinerova-Dobrovodská a Dělnická -Dobrovodská,“ upřesnil technický ředitel společnosti ČEVAK Jiří Lipold.

Celou akci se díky Statutárnímu městu České Budějovice podařilo spojit s rekonstrukcí horkovodu a následnou úpravu povrchu. V rámci nynější výstavby horkovodu jsou obnaženy vodovodní přípojky, které kříží starý horkovod v úseku U Lávky – Vodní v Dobrovodské ulici. Tyto staré vodovodní přípojky jsou umístěné pouze zhruba 0,3 m pod povrchem vozovky, po rekonstrukci horkovodu by zamrzaly.

Sekční vodovodní uzávěry pak umožňují vodohospodářům v případě poruch na vodovodní síti uzavírat menší úseky a tím snižovat počet odběrných míst, která mohou být po dobu odstraňování poruchy bez dodávek pitné vody, případně dovést odběratelům pitnou vodu z jiného směru.

„Doufáme, že výměna vodovodních přípojek a sekčních vodovodních uzávěrů eliminuje jejich případné poruchy v budoucnu,“ řekl Jiří Lipold. Práce na vodovodu by měly skončit v polovině května, následně pak bude položen asfaltový koberec.

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...