Sucho ustoupilo, předpověď ale příznivá není

Květnové deště výrazně pomohly ke snížení následků dlouhodobého sucha v České republice. V hlubších vrstvách půdy ale vláha stále chybí a ani předpověď nevěstí dlouhodobé zlepšení. Vyplývá to z dat projektu InterSucho k 9. červnu.

Většina území ČR je podle těchto dat bez rizika sucha, výjimečné a extrémní sucho se v naší zemi vyskytuje pouze lokálně. Ovšem předpověď do 19. června opět varuje před rozšířením sucha na prakticky celé území.

Podle vodohospodářů ale nehrozí omezení v dodávkách vody. Stejně jako v předchozích letech si umí vodárenské společnosti s místními problémy poradit, ať už vzájemnou výpomocí, doplňováním vodojemů a podobně. „V zásobování obyvatel pitnou vodou prostřednictvím vodovodů se v roce 2019 nemusíme ničeho obávat. Co se týká zásobování z individuálních zdrojů, jsou i dnes lokality, kam vodárenské společnosti do vodojemů dováží vodu. Osobně si myslím, že se situace bude podobat loňskému roku,“ řekl pro iVodárenství.cz předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Petr Kubala.

Přijďte se podívat v neděli 17. 3. 2024 od 10 do 14 hodin na Čistírnu odpadních vod v Třebši v Hradci Králové. Hradecké vodárny i v letošním roce p...
Propadlou kanalizační šachtu opravují vodohospodáři ze společnosti ČEVAK ve spolupráci se stavební firmou u železniční trati v Kamenném Újezdě. Prá...
Žádost o připojení rodinného domu na vodovodní či kanalizační síť, změna velikosti vodoměru nebo vyjádření k existenci a umístění sítí. Na vyjadřov...
Díky investici 30 milionů korun byla vybudována nová úpravna vody s novým vrtem. Umožní další rozvoj města a napojování dalších odběratelů. Po ukon...