Sucho ustoupilo, předpověď ale příznivá není

Květnové deště výrazně pomohly ke snížení následků dlouhodobého sucha v České republice. V hlubších vrstvách půdy ale vláha stále chybí a ani předpověď nevěstí dlouhodobé zlepšení. Vyplývá to z dat projektu InterSucho k 9. červnu.

Většina území ČR je podle těchto dat bez rizika sucha, výjimečné a extrémní sucho se v naší zemi vyskytuje pouze lokálně. Ovšem předpověď do 19. června opět varuje před rozšířením sucha na prakticky celé území.

Podle vodohospodářů ale nehrozí omezení v dodávkách vody. Stejně jako v předchozích letech si umí vodárenské společnosti s místními problémy poradit, ať už vzájemnou výpomocí, doplňováním vodojemů a podobně. „V zásobování obyvatel pitnou vodou prostřednictvím vodovodů se v roce 2019 nemusíme ničeho obávat. Co se týká zásobování z individuálních zdrojů, jsou i dnes lokality, kam vodárenské společnosti do vodojemů dováží vodu. Osobně si myslím, že se situace bude podobat loňskému roku,“ řekl pro iVodárenství.cz předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Petr Kubala.

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...