Aktuálním problémem vodárenství může být nedostatek lidí

Společnost DHI a.s. působí v oborech vodního hospodářství a životního prostředí na českém trhu od roku 1990. Generální ředitel Karel Pryl nám poskytl rozhovor o tom, jak se potýká české vodárenství s nelehkým tématem, kterým jsou „lidé“ a o současné personální obsazenosti oboru vodního hospodářství.

 

Hnacím motorem vodního hospodářství v České republice jsou katastrofy. Podívejme se na povodně, ten obor se z toho jistě použil. Historicky jsou to obrovské úniky z vodovodních sítí, ztráty vody a obrovský kus práce udělaný od 90. let. Nicméně, pokud se mě zeptáte, čemu dnes obor čelí, jaký je hlavní problém, tak je to nedostatek lidí a odchod starší zkušené generace, kterou nemá kdo nahradit,“ sdělil Karel Pryl.

Generační výměna je tématem už několik let. Jak nalákat mladé lidi do tohoto oboru? Pan Karel Pryl si díky svým zkušenostem myslí, že voda jako taková je trendy a mladou generaci zajímá. Vždyť dnes tento obor potřebuje dobré IT a programátorské kapacity. Důležitá je určitě spolupráce s vysokými školami, s akademickou obcí  i s výzkumnými ústavy.

I když voda má svou obrovskou hodnotu, není tato profese tak dobře finančně ohodnocená, jak by mohla být. A v tom vidí nejen společnost DHI největší problém. Současně je to však také výzva pro všechny obory ve vodním hospodářství, aby pro to dělali maximum a také dokázali své úspěchy dobře prezentovat.

 

 

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...