Vodárenský svaz odkládá valnou hromadu, uskuteční se až na podzim

Vodárenský svaz odkládá valnou hromadu. Přes 260 vlastníků by se v covidové době těžko scházelo.
Na úterý 25. května plánovaná valná hromada Jihočeského vodárenského svazu (JVS) se konat nebude. Uskuteční se až na podzim. Důvodem jsou současná proticovidová opatření. Svaz, představující zájmové sdružení obcí a měst, má 266 členů – vlastníků a vytvořit podmínky pro jejich účast by bylo v daných epidemiologických podmínkách organizačně i ekonomicky velmi náročné.

Aktuální nařízení ministerstva zdravotnictví i přes avizovaná uvolnění nám její organizaci prakticky neumožňují. Proto jsme zvolili náhradní řešení. Po konzultaci s dozorčí radou a představenstvem by se měla odložená valná hromada konat v říjnu,“ říká Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva JVS.

Podle něho takové rozhodnutí chod firmy nijak nepoznamená. Výroční zprávy i audit hospodaření bude v  termínu všem vlastníkům k dispozici. Mandát pro orgány JVS nikomu nekončí. „A projednání žádostí obcí o členství, nebo další rozhodování v působnosti valné hromady, prostě o pár měsíců odložíme,“ dodal ředitel.

Obce a města sdružené v JVS vlastní a provozují Vodárenskou soustavu jižní Čechy, jednu z největších v zemi. Měří 550 kilometrů a rozkládá se na 6300 km2. Celkem je na ní napojeno na 400 tisíc obyvatel ve více než 150 městech a obcích, z nichž ale některé provozují i vlastní zdroje vody.

Loňské dodávky ze soustavy JVS dosáhly 15,860 milionů m3 a po čtyřech letech klesly pod 16 milionů m3. Meziročně o více než 300 tisíc m3. Důvodem byly dešťové srážky, které naplnily obecní studny a prameniště, což se na odběrech pitné vody ze soustavy vždy projeví. Výsledek ovlivnil také prakticky rok trvající lockdown, který kvůli boji s nemocí covid-19 uzavřel hotely, restaurace, školy, sportoviště a místy omezil i průmyslovou výrobu. Nejvíce vody ze soustavy odeberou České Budějovice s podílem přes 29 procent, táborská aglomerace (přes 10 procent) a Český Krumlov (přes 4 procenta).

 

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...