Informace komise metrologické SOVAK ČR

Dne 10. 5. proběhlo jednání zástupců SOVAK ČR, MZe, UNMZ, ČMI a spol. XYLEM ve věci ověřovacích lhůt vodoměrů. Iniciací tohoto jednání byl ztížený stav provádění revizních výměn vodoměrů vzhledem k opatřením proti SARS CoV-2 a nové poznatky v oblasti smartmeterů a smart meteringu.

V rámci jednání byl všemi účastníky diskutován současný stav smart technologií a konstatována nezbytnost jejich zavádění do praxe. Bohužel bylo také konstatováno, že jakákoliv podpora ať již ve smyslu prodloužení doby platnosti ověření vodoměrů z důvodu opatření proti SARS CoV-2 či ve vazbě na použití smart technologií je podmíněna úpravou právních předpisů.

Úprava právních předpisů má však před sebou ještě dlouhou cestu a navíc stávající předloha navrhuje ověřovací lhůty následovně:

Jak je z návrhu patrno, v případě vodoměrů pro čistou studenou a teplou vodu nás příliš pozitiv nečeká. Nově se však zavádí ověřovací lhůty měřidel průtoku a proteklého množství tekutin mimo měřidel na čistou studenou a teplou vodu, kam můžeme zařadit měřidla vody ,,nečisté“, např. odpadních vod, dešťovky, šedých, bílých, hnědých či žlutých vod.

Na závěr jednání informovali zástupci Mze o schválení nového dotačního programu MZe na podporu smart meteringu, který bude hrát klíčovou roli v boji proti suchu a šetření vodou.

V této souvislosti bylo všemi účastníky zdůrazněno, že bez plošného zavedení smart meteringu nelze řídit proces adaptačních opatření ke zvládání následků sucha ani nelze dále výrazněji snižovat množství ztrát ve vodovodní síti. Z tohoto pohledu je proto nutno reflektovat výrazně stoupající společenskou poptávku po zavedení výše uvedených technologií. K jejichž rychlejšímu plošnému zavedení by jednoznačně přispěl delší interval ověřovacích lhůt, než je navrhovaných 5 let, zjevně reflektujících praktické zkušenosti doposud používaných mechanických vodoměrů.

Inspirací zákonodárcům při projednávání právních předpisů řešících ověřovací lhůty vodoměrů může být např. Směrnice o energetické účinnosti, která již určitým způsobem požadavek na zavádění smart technologií při měření tepla zavádí.

 

Projektovým dnem pro školy v areálu českobudějovické Vodárenské věže, znovu zpřístupněním hry Kachna na prameni v krajském města a Dnem otevřených ...
Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Svatopluk Březík slavnostně zahájil jménem všech zlínských vodařů 26. ročník ...
16. března 2023 15:00 Vodojemy II Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do d...
Letošní Světový den vody (SDV) připadá na 22. března a proběhne pod mottem „Zrychlení změny“. Zjišťovali jsme u členů SOVAK ČR, jaké akce k SDV poř...