Kopřivnice – Mniší: Po vodojemu se modernizuje také vodovodní síť

13 milionů korun stála komplexní sanace historického vodojemu nad obcí, na dalších 17 milionů vyjde modernizace infrastruktury pro dodávky pitné vody

Důvodem pro výměnu rozváděcího litinového vodovodního řadu je projekt města Kopřivnice k odkanalizování místních částí Mniší a Vlčovice, během něhož bude vybudováno 660 metrů přeložek vodovodní sítě. V souvislosti s tím byla vzhledem k nutnosti optimálně prostorově uspořádat stávající i nové inženýrské sítě navržena výměna duplicitních vodovodních řadů za jeden vodovodní řad většího profilu.

Během stavby budou stávající duplicitní litinové vodovodní řady s profily DN 125 a DN 100 nahrazeny vodovodním řadem z tvárné litiny s profilem DN 150 v délce zhruba 930 metrů. Propojení se stávajícími odbočnými vodovodními řady bude provedeno potrubím z tvárné litiny s profilem DN 100 délky zhruba 61 metrů. Náklady na vybudování nového souvislého vodovodního řadu budou rozděleny mezi město (navržené přeložky v délce 660 metrů) a SmVaK Ostrava (úseky mezi uvedenými přeložkami v délce 991 metrů). Stavba začala se startem stavební sezóny, hotovo by mělo být do konce podzimu,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Nový řad bude položen otevřeným výkopem, podchod pod silnicí ve správě ŘSD bude proveden protlakem. Součástí stavby bude vybudování nové redukční šachty, vodovodní shybky pod tokem Lubiny a přepojení 30 plastových vodovodních přípojek na vyměněné potrubí.

Náklady na straně SmVaK Ostrava dosáhnou 17 milionů korun (15 milionů vodovod, 2 miliony podíl na obnově komunikace). Zhotovitelem je společnost Staspo.

 

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...