Zkušební provoz prověří v turistické sezoně novou čistírnu v Borových Ladech

Zátěžová zkouška v podobě mnoha návštěvníků čeká v letošní letní sezoně novou čistírnu odpadních vod v obci Borová Lada na Prachaticku, která si svou premiéru odbude ve zkušebním provozu. Ta nahradila původní, již dosluhující zařízení, které jen stěží vyhovovalo požadavkům na vypouštění vyčištěných odpadních vod v Národním parku Šumava. Navíc, vzhledem ke stále rostoucímu počtu ubytovaných hostů, přestávala i kapacitně dostačovat.

„Moderní, automaticky ovládaná čistírna si poradí s odpadní vodou až od jednoho tisíce ekvivalentních obyvatel denně, což je násobně víc, než byla kapacita původní čistírny. Zkušební provoz ukázal, že se kvalita vyčištěné odpadní vody, která se vypouští do řeky Vltavy a dále tak teče například i do Lipenské přehrady, výrazně zlepšila,“ řekl Jiří Lipold, technický ředitel společnosti ČEVAK a.s., která vodohospodářský majetek obce spravuje.

Stavbou nové čistírny tak obec vyřešila nejen rostoucí počet návštěvníků, ale získala i prostor pro svůj další rozvoj, zejména pro připojení plánované kanalizace z osad Nový Svět a Svinná Lada.

Jak připomněla starostka Jana Hrazánková, samotná cesta k nové čistírně byla neobvykle trnitá. „Projekt byl připravován již od roku 2008 a teprve letos byl dokončen. Byl několikrát upravován, aby maximálně vyhověl požadavkům našich občanů a minimalizoval dopad provozu na jejich život. Postupně jsme vyvraceli mnohdy přehnané obavy z provozu čistírny, která se dokonce řešila i u soudu,“ připomněla Jana Hrazánková.

Celá technologie čistírny je umístěna ve zděné budově, která architektonicky zapadá do rázu obce a málokdo by na první pohled uhodl, co se za jejími zdmi skrývá. Stavba byla financována obcí s přispěním Operačního programu Životní prostředí.

Čeští vodohospodáři mohou bez problémů splnit podmínky nové evropské směrnice o pitné vodě. Nová směrnice není totiž pro české vodárenství žádnou r...
V době pandemie koronaviru museli změnit vodohospodáři způsob komunikace se zákazníky. Například Zákaznické centrum v Českých Budějovicích vypadá o...
Oprava shybky pod korytem Labe zajistí, že pitná voda pro Kladno už nebude v ohrožení. Tímto vodovodním přivaděčem denně protéká až 30 milionů...
Poruchu vodovodního potrubí o průměru 150 mm přímo v historickém centru krajského města, na náměstí Přemysla Otakara II, řešili vodohospodáři v prv...