Rekordní investice pro rok 2021. Ceny vody zůstávají pod republikovým průměrem

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investují v příštím roce do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury nejvíce prostředků ve své historii – 740 milionů korun, do oprav směřuje dalších 243 milionů korun. Představenstvem společnosti byla také schválena nová výše vodného a stočného, která bude platit od 1. ledna 2021.

Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 47,87 korun za metr krychlový včetně 10% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod bude nově 42,53 korun včetně DPH. U vodného představuje rozdíl 2,66 koruny (5,88 %), u stočného 2,37 koruny (5,9 %). Souhrnně jde o 5,03 koruny, tedy 5,89 % včetně 10% DPH.
Souhrnně činí nové vodné a stočné 90,40 korun včetně 10% DPH.

V kalkulaci vodného a stočného pro příští rok se odráží vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy, rozvoje a oprav vodohospodářské infrastruktury, v personální oblasti nebo v provozní oblasti spočívající v rostoucích cenách materiálů. Naše politika udržuje dlouhodobě výši vodného a stočného pod celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny,“ říká generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Více než 310 milionů korun poputuje do investic v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, více než 275 milionů do vodovodních sítí a téměř 140 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu.

V případě páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody – Ostravského oblastního vodovodu – bude dokončena modernizace strojně-technologického zařízení největší beskydské úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, stejně jako rekonstrukce přivaděče Chlebovice – Staříč – Bělá.
Zásadní rekonstrukce největší beskydské úpravny vody probíhá od roku 2018, vyžádá si celkem 128 milionů korun. V případě zmiňovaného přivaděče dosáhnou celkové náklady 146 milionů, stavba byla zahájena také v roce 2019, dokončena bude příští rok.

V roce 2021 bude dokončeno rozšíření a modernizace čistírny odpadních vod pro Bílovec a Velké Albrechtice, které bylo zahájeno letos a vyžádá si 60 milionů korun. V Kopřivnickém provozu bude dokončena výstavba dosazovací nádrže, která si celkem vyžádá 38 milionů korun.

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...