Nový vodovod pro obyvatele Jančí a Gručovic na Opavsku za 14 milionů

Díky investici dojde k napojení lokality na vodovodní síť vedlejších Větřkovic. Zvýší se tak stabilita a spolehlivost zásobování stejně jako kvalita dodávané pitné vody.

Na Opavsku byla zahájena významná stavba, jejímž cílem je nahradit místní zdroj pitné vody pro obyvatele Jančí a Gručovic kvalitní pitnou vodou z páteřního systému Ostravského oblastního vodovodu. V obdobích delšího sucha byl místní zdroj nedostatečný a bylo nezbytné vzniklý deficit vykrývat návozem pitné vody autocisternami. I přes regeneraci vrtu bylo nezbytné opakovaně řešit problémy s koncentrací železa v podzemním zdroji, což vedlo ke zvýšeným nárokům na místní úpravnu vody. Nová investice tyto problémy vyřeší a lidé získají přístup ke kvalitní pitné vodě z Úpravny vody Podhradí zdrojově pocházející z kaskády nádrží Slezská Harta – Kružberk. Propojení vodovodu Větřkovice s vodovodem Jančí je jedinou možností, jak zajistit pro místní obyvatele přístup na centrální zdroj pitné vody.

Na okraji Větřkovic bude vybudována zrychlovací čerpací stanice, která bude sedmdesátimetrovým polyetylenovým přívodním řadem napojena na vodovod v obci. Odtud bude vybudován 2 435 metrů dlouhý přívodní řad ke stávajícímu věžovému vodojemu na severním okraji Jančí. Zde bude řad napojen na ten stávající, který směřuje do věžového vodojemu z místní úpravny vody. Po zprovoznění této stavby bude odpojen stávající zdroj pitné vody z provozu. Podle plánu bude z vodovodu Větřkovice do vodojemu Jančí ročně dopraveno téměř 9 tisíc metrů krychlových pitné vody,“ popisuje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Zrychlovací čerpací stanice bude vybudována dle nového konceptu vodárenských staveb SmVaK Ostrava, který byl vytvořen ve spolupráci se společností KOHL architekti a jehož cílem je co nejpřirozenější zasazení nových nebo rekonstruovaných budov do okolní krajiny. Například fasáda bude opatřena popínavými rostlinami (Zimolez Henryův). Tento nový koncept byl v letošním roce implementován například u vodojemů ve Frýdku-Místku, Nových Těchanovicích nebo Bílově. Nový vodovod povede převážně mimo zastavěná území.

Zrychlovací čerpací stanice bude mít půdorys 3 500 X 4 700 milimetrů a sedlové zastřešení. Bude vystrojena dvěma čerpadly s celkovým výkonem čtyři litry za sekundu a umožní dopravní výšku 69 metrů.

Obec Větřkovice je zásobována pitnou vodou z Úpravny vody Podhradí přes řídicí zemní vodojem ve Vítkově, odkud je čerpána do sousedního věžového vodojemu a gravitačně převáděna přes zemní vodojem ve Větřkovicích obyvatelům. Hotovo by mělo být z velké části ještě v letošním roce.

 

 

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...