Uspořádali petici a veřejné slyšení v Senátu. Jenže na ně pak ani nepřišli. Vodohospodáři jsou zklamaní – mluví o promarněné příležitosti, a to prý hned dvakrát. Autoři petice totiž neřeší problémy českého vodárenství, ale pouze vyzývají ke krokům, které jsou buď dávno hotové,...

Pandemie koronaviru zasáhla do života každého z nás a dotkla se řady oborů. Do první linie se postavili také čeští vodohospodáři. Při otočení vodovodním kohoutkem asi málokdo pomyslí na to, s jakými výzvami se vodárny musí potýkat, aby zajistili bezproblémovou dodávku pitné vo...

Zdroje surové vody pro dodávky pitné vody jsou i přes několikaleté sucho v České republice dostačující. Ve Studiu iVodárenství to uvedl ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) Vilém Žák. Nepochybně i letos budou v naší zemi místa a obce, které pocítí dopady suc...

Novela vodního zákona, která platí od ledna 2019, považuje vody z odlehčovacích komor na čistírnách odpadních vod za vody odpadní, a to se všemi právními důsledky. Právě to začíná trápit řadu provozovatelů a vlastníků čistíren odpadních vod. Lidem totiž hrozí zvýšení stočného ...

Neformální sdružení akademiků, informatiků a techniků COVID19CZ představilo v Kladně první originální plicní ventilátor CoroVent.

„Je to nouzový ventilátor, který může být vyráběn ve velmi vysokých počtech a za velmi příznivou cenu, která je oproti běžným ventilátorům, které...