Provozovatel

K tomu, aby z kohoutku tekla voda, musí především existovat vodovod, který někdo vlastní, modernizuje a rozšiřuje. V České republice jsou to minimálně z 85 procent města a obce nebo jimi vlastněné společnosti. To však nestačí – je také nutné zajistit obsluhu, opra...

Nechejme soutěžit a vyberme lepší nabídku!

Každá radnice má právo se rozhodnout, zda se bude o provoz vodovodů a kanalizací starat sama, nebo si vybere specializovanou soukromou společnost. Rozhodujícím kritériem by měla být ekonomická efektivnost.

Pokud se radnice rozhodne, ž...

Neliší! Cena vody je v průměru stejná!

Někteří aktivisté poukazují na to, že cena vody u privátních provozovatelů je vyšší než u městských. Ale je tomu skutečně tak? Nedejme na planá slova a nechejme promluvit fakta. Pojďme se podívat na aktuální srovnání ceny vody soukromých ...

Překvapilo vás to? Pojďme se podívat na statistiky rodinných rozpočtů podle Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Nejvíce za potraviny a bydlení

Zajímá vás, za co utrácíme nejvíce? Za to základní, co potřebujeme k životu, tedy potraviny. Celkem nás stojí téměř dvacet procent rod...

až 41 %

Z vybraného vodného a stočného je odvádí státu až 41 procent na daních a poplatcích. Náklady spojené s provozováním tvoří 53 procent celkové částky. Zisk vodárenských společností před zdaněním dosahuje osmi procent, po zdanění v průměru šest procent.

Z každé koruny vyb...