Rekonstrukce části budějovické čistírny odpadních vod začala

Zbavují odpadní vody větších nečistot a usazenin. Na českobudějovické čistírně začala kompletní rekonstrukce lapáku písku, usazovací nádrže splaškové linky a souvisejícího vybavení. Práce potrvají téměř rok, přesto nebudou mít díky mnoha opatřením na kvalitu čištění odpadních vod z krajského města a okolních obcí žádný dopad.

„Jsou rozděleny do několika na sebe navazujících částí. V tomto týdnu bylo především zapotřebí přečerpat veškeré odpadní vody ze splaškové linky a vytvořit provizorní hrazení mezi ní a sousedící dešťovou linkou, aby mohla samotná rekonstrukce začít, „vysvětlil Jiří Lipold, technický ředitel ze společnosti ČEVAK.

Dešťová linka pak po celu dobu rekonstrukce nahradí splaškovou, která se již příští rok představí ve zcela nové podobě. „Kromě stavebních částí, tedy například úprav povrchu nádrže, se obnova týká všech technologií a strojního vybavení, jako jsou pojezdové mosty, trubní rozvody, provzdušňovací rošty, rotační dmychadla a mnohé další. Osazeno bude také výkonnější zařízení na praní písku,“ vyjmenoval Jiří Lipold.

Výsledkem tak bude obnova jedné z nejstarších částí čistírny, která již byla na hranici své životnosti. Náklady jsou vyčísleny na 34,5 milionu korun (bez DPH) a investorem je statutární město, jako vlastník vodohospodářského majetku.

„Uvědomujeme si význam spolehlivého čistění odpadních vod, a proto do modernizace čistírny pravidelně investujeme. V loňském roce to byla například výměna kogenerační jednotky, která slouží k výrobě elektrické energie a zbytkového tepla z bioplynu. Instalován byl také nový systém provzdušňování biologické linky a mnohé další investice jsou před námi,“ připomněl náměstek primátorky Michal Šebek.


Českobudějovická čistírna odpadních vod je největší v Jihočeském kraji. Přitékají sem odpadní vody nejen z Českých Budějovic, ale i z okolních obcí, jako je například Rudolfov, Hosín, Borek, Dobrá Voda nebo Srubec. V těchto městech a obcích žije celkem 115 tisíc obyvatel, čistírna však zpracovává i odpadní vody z celé řady průmyslových podniků. Denně na čistírnu přiteče zhruba 36 tisíc metrů krychlových odpadní vody, což je v přepočtu přes 400 litrů za vteřinu.

Významná stavba, která si vyžádá více než 17 milionů korun, byla zahájena v areálu čistírny odpadních vod ve Frenštátě pod Radhoštěm. Díky této inv...
Zákazníci SmVaK Ostrava získali nový nástroj, jak v přehledné a uživatelsky komfortní podobě sledovat informace o kvalitě vody v místě jejich bydli...
Vodu do 435 bazénů loni navezly cisterny společnosti SmVaK Ostrava. Zájem obyvatel regionu o tuto službu meziročně výrazně vzrostl, téměř se zdvojn...
Zbavují odpadní vody větších nečistot a usazenin. Na českobudějovické čistírně začala kompletní rekonstrukce lapáku písku, usazovací nádrže splaško...