Vírský oblastní vodovod obnovil přivaděč za 60 milionů korun

Sdružení Vírský oblastní vodovod obnovilo přivaděč, který je součástí komplexu brněnské vodárenské soustavy. Ta zásobuje vodou více jak 550 tisíc obyvatel. Obnovu se podařilo realizovat za pouhý rok.

Nemáme žádný jiný zdroj pro téměř polovinu obyvatel kraje. Ten přivaděč je v podstatě tepnou pro ten region, protože opravdu 550 tisíc lidí je napojeno na vodu, která k nám jde z Víru a z Březové a slučuje se právě do vírského oblastního vodovodu, je to zásadní část vodárenské infrastruktury,“ říká Jan Zámečník, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Vodárenský systém vírského oblastního vodovodu, který je spolu s březovským vodovodem páteřním systémem pro dodávky vody pro Brno a okolí, byl uveden do provozu před 21 lety. Vodohospodáři i občané Drásova tady vzhledem k častým poruchám zažívali obtížné chvíle.

Když to tady skutečně prasklo, vyteklo několik milionů litrů vody a sídliště v Drásově bylo úplně pod vodou, provlhly domy a byl s tím obrovský problém. To je důvod, proč jsme museli začít tady v tom místě, kde nevím proč, bylo těch poruch nejvíc,“ vysvětluje Vladimír Šmerda, předseda představenstva VOV, s.m.o.

Jan Sojka, zástupce ředitele Vírského oblastního vodovodu, s.m.o. ukazuje stávající potrubí: „Vzhledem k tomu, že tady bylo hodně poruch, došlo tady k výměně za stejný profil, ale z jiného materiálového provedení. Je to tvárná litina s vnitřní výstelkou a těžkou venkovní ochranou. Výměna probíhala v trase, to znamená že se vyměnilo potrubí kus za kus, s tím, že bylo nutné zásobovat město Brno, proto byl vybudován obchvat a po celou dobu rekonstrukce byla dodávka do Brna prováděna tímto obchvatem, který se po zakopání nového potrubí opět zdemontoval.“

Vodohospodáře čekají při obnově přivaděče ještě tři etapy. Ta první stála přes 60 mil. Kč bez daně, z toho příspěvek Ministerstva zemědělství z programu Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody pokryl 70 % této ceny.

My se nyní na úrovni kraje snažíme iniciovat debatu na Asociaci krajů ČR tak, aby ministerstvo vypsalo nějaký větší dotační titul směrem k opravě všech centrálních přivaděčů, ať už se jedná o ty na jižní Moravě nebo ze Želivky,“ uvedl Jan Zámečník.

Strategie způsobu zásobování pitnou vodou brněnské aglomerace se od roku 2019 výrazně změnila s ohledem na nízký stav podzemních vod na vodním zdroji Březová. Vírská přehrada se tak stává zásadnějším prvkem celé soustavy.

 

 

 

Projektovým dnem pro školy v areálu českobudějovické Vodárenské věže, znovu zpřístupněním hry Kachna na prameni v krajském města a Dnem otevřených ...
Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Svatopluk Březík slavnostně zahájil jménem všech zlínských vodařů 26. ročník ...
16. března 2023 15:00 Vodojemy II Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do d...
Letošní Světový den vody (SDV) připadá na 22. března a proběhne pod mottem „Zrychlení změny“. Zjišťovali jsme u členů SOVAK ČR, jaké akce k SDV poř...