Pokračuje obnova vodárenské soustavy Východní Čechy

Vodovody a kanalizace Hradec Králové zahájily obnovu přívodního řadu z úpravny vody Orlice do novohradeckých vodojemů a zvýšení akumulace vodojemu v Bohuslavicích.

Tyto dvě významné investiční akce navazují na rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci úpravny vody Orlice. Nejstarším částem vodárenské soustavy Východní Čechy je čtyřicet až padesát let a tak je rekonstrukce nutná.

Projektovým dnem pro školy v areálu českobudějovické Vodárenské věže, znovu zpřístupněním hry Kachna na prameni v krajském města a Dnem otevřených ...
Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Svatopluk Březík slavnostně zahájil jménem všech zlínských vodařů 26. ročník ...
16. března 2023 15:00 Vodojemy II Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do d...
Letošní Světový den vody (SDV) připadá na 22. března a proběhne pod mottem „Zrychlení změny“. Zjišťovali jsme u členů SOVAK ČR, jaké akce k SDV poř...