Vodohospodáři přejí streetartu

Vznik uměleckého díla na netradičním místě mohli takřka v přímém přenosu sledovat lidé na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Malby oživily stěny čerpací stanice pitné vody. Autory graffiti jsou streetartoví výtvarníci.

„Chceme napomoci rozvoji streetartového umění v Českých Budějovicích, to byl jeden důvod. No a jako provozovatel musíme objekty udržovat, takže když tady necháme bílé stěny, tak je to výzva, aby nám je někdo postříkal něčím naprosto nevkusným,“ vysvětlila Jitka Kramářová, mluvčí ČEVAK.

 

 

Streetart se v jihočeské metropoli už zabydlel. Autoři těchto graffiti realizují velké zakázky například pro město nebo energetiky už od roku 2013.

Většinou pošleme dva, tři návrhy, z kterých si zadavatel vybere, abychom se shodli a většinou to dobře dopadne,“ řekl streetartový umělec Jakub Šanda.

Jedinou naší podmínkou bylo, aby tam byla tématika vody. A já jsem moc ráda, že jsme se na první dobrou shodli “ doplnila Jitka Kramářová.

Tady to nás napadlo z důvodu, že jsou tady čtyři stěny, takže z toho jsme vycházeli pro čtyři roční období,“ vysvětluje Jakub Šanda. Dodává, že první ohlasy od lidí jsou pozitivní a že je pro něj velkým zadostiučiněním, že se malba lidem líbí.

Z ankety s kolemjdoucími lidmi vychází naprosto zřejmě, že lidé toto výtvarné umění ve městě vidí rádi.

Graffiti takového rozsahu je svébytným uměleckým dílem, které obstojí v městském prostoru dlouhodobě bez úhony. Vyhýbají se mu i ti, kteří jinak zanechávají své tagy téměř všude.

Čevak spolupracoval se streetartovými umělci poprvé a vypadá to, že ne naposled. Je totiž ještě pořád na co malovat, jak uvádí Jitka Kramářová: „My máme ve spolupráci s městem vytipováno několik objektů, čerpacích a přečerpávacích stanic, armaturních stanic, které bychom chtěli tímto způsobem zkrášlit. A doufáme, že druhý na řadě bude objekt na sídlišti u školky. A jaký tam bude motiv? To se nechte překvapit.“

Streetart má mnoho podob. Obyvatelé jihočeské metropole ale mají naději, že bude přibývat maleb, které město svou kvalitou obohatí.

 

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...