Unikátní odlehčovací komora k převedení přívalových dešťových vod je součástí nové dálnice D3

Nejde jen o rychlejší a pohodlnější přepravu. Součástí stavby dálnice D3 v okolí Českých Budějovic jsou i výjimečné vodohospodářské stavby. Jednou z nich je obří trubní odlehčovací komora, která byla instalována v rámci přeložky kanalizace mezi Suchým Vrbným a Dobrou Vodou.

Zařízení je dlouhé 20 metrů a skládá se ze dvou potrubí. Průměr spodního, většího, potrubí je 2 000 mm, menší horní má v průměru 1400 mm. Odlehčovací komory jsou běžnou součástí stokové sítě a slouží k převedení přívalových dešťových vod do vodních toků. Tato unikátní trubní odlehčovací komora je však jednou z prvních svého druhu na jihu Čech.

Jejím specifikem je, že při přívalových deštích se hladina v trubní odlehčovací komoře vzduje do horního potrubí, přičemž dešťová voda protéká kyvnými sklokeramickými česlemi a takto předčištěna odtéká do Dobrovodského potoka“ vysvětluje technický ředitel společnosti ČEVAK a.s. Jiří Lipold.

Česle jsou pružné a po poklesu průtoku v kanalizaci tak z nich opadají zachycené předměty na dno spodního potrubí a jsou proto protékající vodou odváděny na čistírnu. Instalace tohoto zařízení přispěje k lepší ochraně Dobrovodského potoka při přívalových deštích. Vzhledem k tomu, že je tato odlehčovací komora na kanalizační síti statutárního města České Budějovice, bude se po dokončení stavby dálnice D3 o jeho bezproblémový chod starat vodohospodářská společnost ČEVAK a.s.

 

Upravovat pitnou vodu bude náročnější. Českobudějovičtí hydrobiologové chystají předpovědi pro úpravny vod do budoucích let. Z dlouhodobého sledová...
Bezvýkopová rekonstrukce strategického vodovodního přivaděče Vodárenské soustavy Východní Čechy je po necelém roce u konce. Společnost Vodovody a k...
Zahajovací den konference Provoz vodovodů a kanalizací, která proběhne pod záštitou ministra zemědělství, přinese v úterý 2. 11. mimo jiné vystoupe...
Situace na potoce ve svahu pod jihlavskými základními školami Demlova a Březinova se zlepší. Nerozpustné odpadky jako plastové sáčky, vlhčené ubrou...