Lapače písku v parku Háječek čistí speciální sací bagr

Největší lapač písku v Českých Budějovicích čistí pracovníci vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. Dvoukomorový lapač se nachází v parku Háječek, před místem, kde kanalizace klesá pod dno řeky Vltavy.

„Potrubím o průměru 1,2 metru protékají odpadní vody z jižní části města, například z Rožnova. Lapač zabraňuje jeho zanášení v nejnižším bodě kanalizace, která se nachází právě pod řekou,“ vysvětlil vedoucí provozního střediska České Budějovice Ondřej Koupal.

Obě komory lapače zaměstnanci společnosti ČEVAK, která je provozovatelem vodohospodářského majetku krajského města, pravidelně kontrolují. Nečistoty se odsud těží zhruba jednou za pět let, pokud není nutné častěji. Letos se množství usazeného písku odhaduje na 60 kubíků.

„Z podzemního objektu nejprve pomocí jeřábu sundáme betonový kryt. K odtěžení nečistot také letos využíváme speciální sací bagr,“ doplnil Ondřej Koupal.

Čištění lapače obyvatelé Budějovic nijak nezaznamenají a nebude mít vliv ani na odvádění odpadních vod. Komory se totiž čistí postupně, takže vždy jedna z nich zůstává v provozu.

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...