Největší česká úpravny vody Želivka slaví padesátiny

Úpravna vody Želivka zásobuje Českou republiku pitnou vodou už téměř 50 let. Patří mezi největší středoevropské úpravny vod a je suverénně největší českou úpravnou vody.

 

Hlavním důvodem vzniku úpravny vody na Želivce bylo zásobování hlavního města Prahy pitnou vodou, protože v 50. letech minulého století už nestačily původní dva zdroje, které město zásobovaly. V 60. letech se rozhodlo, že dalším zdrojem bude právě Želivka.

Budování úpravny vody bylo gigantické, stavba byla unikátní. Jak probíhala, jsme se zeptali Ing. Josefa Parkána, generálního ředitele Želivské provozní a.s.

Probíhala v několika etapách, počátek byl v roce 1965 a konec se datuje do roku 1972. Den 25. 5. 1972 je historické datum, kdy začala úpravna vyrábět. V rámci této stavby vyrostla vodárenská nádrž, která dnes objímá kapacitu 266 milionů m³, poté vyrostla vlastní úpravna vody, dále byl vybudován štolový přivaděč, který je více než 51 km dlouhý a závěrem byla vybudována kapacita před Prahou, tzv. vodojem Jesenice I o kapacitě 100 tisíc kubíků,“ odpovídá Ing. Josef Parkán.

Technických unikátů je na úpravně vody celá řada. Mezi jeden z nich patří právě štolový přivaděč, který zaručuje dopravu pitné vody do Prahy.

Stavba přivaděče byla v rámci stavby nejnákladnější finančně, ale zároveň také byla nejsložitější. Jedná se o tunel, který má průměr 2640 mm a byl ražen hornickým způsobem. Velké obtíže způsobily např. podchody pod dvěma řekami, tedy řekou Blanicí a řekou Sázavou, dál se musel vyřešit i problém uzávěrových komor. Celkem dneska máme na štolovém přivaděči 18 objektů, které nám slouží k provozování. Přivaděč je tlakový, to znamená, že během normální výroby a provozu není možné se do něj podívat, děláme jeho pravidelné prohlídky a průzkumy,“ vysvětluje Ing. Josef Parkán.

Čerpací stanice surové vody

Odběr surové vody je zajištěn z nádrže VD Želivka-Švihov pomocí dvou odběrných věží, které společně s komunikačním pilířem a bezpečnostním šachtovým přelivem tvoří tzv. sdružený objekt vodního díla. Odběr vody z nádrže je etážový. Pět oken v každé odběrné věži po 8m nad sebou umožňuje odběr vody v nejlepší kvalitě.

Tato čerpací stanice je pod hrází vodárenské nádrže a má za úkol čerpat povrchovou vodu na vlastní úpravnu vody. V čerpací stanici je nyní celkem 15 čerpadel, průměrný okamžitý výkon je 2,5 – 3 m³ za vteřinu, tzn. 200 tis. kubíků denně, které protečou přes čerpací stanici,“ vypočítává ředitel Parkán.

Filtrace

Základní technologií je přímá filtrace, zahrnující destabilizaci, agregaci a jednostupňovou separaci na otevřených rychlofiltrech. Pro přípravu suspenze na dávkování 1 je používán roztok síranu hlinitého, míchání v rychlomísiči a pomalé míchání ve flokulační nádrži.

Úpravna vody Želivka používá jednostupňovou úpravu, jako hlavní koagulant se používá síran hlinitý proto, aby došlo ke koagulančnímu procesu a vytvořily se vločky, které se zachytí na pískových filtrech,“ říká Ing. Josef Parkán.

Bioindikace

Využíváme vysokou citlivost pstruha duhového na jakoukoliv toxicitu v surové vodě. Ve dvou akváriích máme pstruha duhového, přivádíme sem surovou vodu, kterou čerpáme na úpravnu a monitorujeme, jak se pstruhům daří. Pokud by se objevil jakýkoliv problém ve vodě, tak předpokládáme, že by nám to pstruzi signalizovali,“ vysvětluje ředitel a dodává, že všichni pstruzi nepadnou na výzkumné účely, ale poslouží také k vylepšení jídelníčku zaměstnanců.

V hale filtrace se nachází 32 pískových rychlofiltrů, každý filtr je rozdělen na dvě vany, ve kterých dochází k vlastnímu zachycování nečistot, shluklých do vloček. Tento základní proces trvá v průměru 24 -72  hodin podle toho, jaká je kvalita vody. V případě zanesení se musí filtr vyprat pomocí vhánění pracího vzduchu a prací vody. Prací proces trvá asi 11 minut a po něm je filtr zase připraven plnit svoji základní funkci.

Ozonizace vody

Na úpravně vody jsou nyní instalovány dva ozonizéry z roku 2010. Původní ozonizátor vyráběl ozón ze vzduchu, tato technika však byla velmi energeticky náročná. Nové, moderní stroje vyrábí ozón z kyslíku. Vedle ozonizace je kyslíková stanice, odkud se přivádí kyslík do ozonizátoru a v rámci vysokonapěťového výboje dochází ke štěpení kyslíku na ozón. Mísení ozónu s vodou probíhá v armaturní komoře a ozonizačních nádržích. Ozón spolehlivě likviduje bakterie a viry.

Gau filtrace

Nová hala byla vybudována v rámci modernizace úpravny vody a jedná se o sorbci na granulovaném aktivním uhlí. Celá stavba byla připravována několik let a 1. 10. 2018 byla zahájena. Probíhala 28 měsíců a od února letošního roku probíhá tzv. zkušební provoz. Jde o samostatnou halu se 16 filtry.

Do haly proudí voda, která se přivádí po ozonizování, zde mají filtry za úkol zachytit další organické sloučeniny, v našem případě jde o pesticidy a jejich metabolity, farmaka, prostředky osobní ochrany. Díky sorbci dochází i k vylepšení chuťových vlastností upravené vody.

Úprava PH a hygienické zabezpečení

Po ozonizaci přichází voda do měrného objektu, kde dochází k její finální úpravě. Zde se nejprve provádí doalkalizace vody roztokem vápenného hydrátu (CaOH2), tzv. vápennou vodou. Poté se provádí hygienické zabezpečení pitné vody pomocí dávkování chloru (Cl2) ve formě chlorové vody.

Hlavní velín úpravny

„Odtud je řízen celý technologický proces a dispečeři tady mají k dispozici v podstatě celou trasu vody. Dispečink řídí jednotlivé technologie, zásadní je množství vody. Podle toho, jakou má Praha spotřebu, rozhoduje dispečer, jaký výkon úpravny nastaví. Další velkou kapitolou je nastavení dávky používaných chemikálií,“ říká Ing. Josef Palán.

 

Úpravna vody Želivka je bezesporu úchvatné dílo našich předků. Od svého uvedení do provozu v roce 1972 zajišťovala a stále zajišťuje vysoce kvalitní pitnou vodu pro hlavní město Prahu a další obce v okolí úpravny a štolového přivaděče. Tuto činnost zajišťovali provozovatelé různých vlastnických struktur, ale vždy tak, aby toto dílo bylo v dostatečné kondici pro zajištění tak důležité potřeby, jakou dodávka pitné vody bezesporu je.

 

Projektovým dnem pro školy v areálu českobudějovické Vodárenské věže, znovu zpřístupněním hry Kachna na prameni v krajském města a Dnem otevřených ...
Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Svatopluk Březík slavnostně zahájil jménem všech zlínských vodařů 26. ročník ...
16. března 2023 15:00 Vodojemy II Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do d...
Letošní Světový den vody (SDV) připadá na 22. března a proběhne pod mottem „Zrychlení změny“. Zjišťovali jsme u členů SOVAK ČR, jaké akce k SDV poř...