Vod-ka 2019 svedla vodaře na jedno místo

Letošní, už 21. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody-kanalizace (Vod-ka 2019) opět dokázal, že jde o nejvýznamnější platformu pro setkání lidí z oboru. Ve studiu iVodárenství.cz se na tom shodli Miloslav Vostrý, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) a Oldřich Vlasák, výkonný ředitel SOVAK ČR.

„Navýšil se počet vystavovatelů a zvětšila výstavní plocha, objevilo se zde velké množství nových výrobků,“ shrnul předseda Vostrý. „Nejde jen o prezentaci nových výrobků a technologií. Výstava je především místem setkávání lidí z oboru. Ukazuje se čím dál více, že si sem najdou cestu nejen vrcholoví manažeři, ale i střední management a obslužný personál. Jsem tomu velmi rád, protože technologie i materiály jdou stále dopředu a je třeba s tímto vývojem držet krok,“ doplnil ředitel Oldřich Vlasák.

Letos poprvé byla součástí výstavy i část, věnovaná personalistice, přípravě na budoucí povolání, školství a pracovním místům ve vodárenství JOB-ka 2019. „Nedostatek pracovních sil je problémem celé republiky. Vodárenství nepatří mezi významně finančně oceňované obory, jako třeba energetika nebo plynárenství a je tedy třeba vyhledávání a přípravě nových pracovníků věnovat obzvláštní pozornost,“ vysvětlil Miloslav Vostrý.

Podle ředitele Vlasáka se první ročník JOB-ka vydařil. „V tomto prvním ročníku se do projektu zapojilo 25 firem a 2 vysoké školy. Kromě osobních konzultací a nabídek tak v prostoru výstavní haly 2D bylo prezentováno dalších 30 nabídek volných pracovních míst.“

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...