Kanalizace a ČOV v Záhoří zlepší i kvalitu vody v Orlické nádrži

V Záhoří na Písecku mají novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Vyřešili tak odkanalizování dvou částí obce se zhruba 550 obyvateli. Největší investiční akce za mnoho let pomůže rozvoji obce a vylepší i kvalitu vody v nedaleké Orlické nádrži.

Finance na velkou investici obec získala také z dotačního programu Ministerstva životního prostředí. Jak uvádí starosta Záhoří Petr Kápl, asi 4 miliony zaplatila obec z vlastních zdrojů.

Čistírna je biologická, na bázi aerobních, tedy vzduchových procesů. Všechno je řízené měřící sondou kyslíku, ta řídí dmychadla, což jsou taková srdce této čistírny. Pokud se udrží kyslík v požadovaných hodnotách, tak čistírna nezapáchá. Veškeré výsledky nám vycházejí dle legislativy. Dříve to teklo tímto potokem, který potom v letních měsících hodně zapáchal, dneska je potok čistý. Tato voda končí v Orlické přehradě, ve Vltavě. Je to jeden z důvodů, proč se to dělá, aby tyto povrchové vody nebyly znečištěny a nekvetly nám,“  vysvětluje Ladislav Pípal, který zajišťuje obsluhu ČOV.

Větší obce realizovaly právě klasické projekty. Kanalizaci a centrální čistírnu. Ministerstvo prostředí chystá další dotační programy.

My už dneska víme, že do nového operačního programu ta poptávka bude stejně velká, ne-li větší. Protože jsme vypsali zajímavou výzvu na projekční práce, tedy že platíme vlastně projektové práce. Už z toho víme, že máme několik set projektů, které jsou dneska v zásobníku. Nepochybuji o tom, že program bude opět trpět převisem poptávky. A to je na jednu stranu hezká starost, ale samozřejmě je vidět, že absorpční schopnost trhu je obrovská,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec, který čistírnu v Záhoří navštívil.

Projekty na zlepšení životního prostředí pro ty nejmenší obce byly v uplynulém období cílené na pořízení domácích čistíren odpadních vod a na posílení vodních zdrojů, protože ne každé malé obci se vyplatí centrální čistírna, jejíž vybudování je velmi drahé. Takto chce ministerstvo pomoci především obcím, které zatím vůbec odkanalizované nejsou a kde bodové zdroje znečištění končí v Orlíku nebo obecně ve Vltavské kaskádě.

 

Rybník Lužný je součástí vodárenské soustavy, která v Jihlavě funguje přes 120 let. Díky rekonstrukci udrží stoletou vodu a zpomalí vodu tisícileto...
Ostrava je, jako každé velké město, závislá na mnoha systémech, které jsou nutné pro jeho existenci a bezproblémový život obyvatel. Jednou z nezbyt...
S blížícím se koncem stavební sezóny byla dokončena první část modernizace přivaděče Záhumenice – Bělá. Vodojem Stará Bělá je důležitým bodem pro z...
Dnes ráno začali vodohospodáři s opravou prasklého potrubí v ulici Průběžná, které v minulým týdnu způsobilo krátkodobý výpadek v dodávce pitné vod...