Stavební práce na vodojemu skončily, prostory si prohlédli starostové okolních obcí

Ojedinělá přestavba kladenského vodojemu na moderní víceúčelovou vodohospodářskou věž, má za sebou stavební část. V těchto dnech začala instalace technologií a vnitřního vybavení. Stavbu si dnes přišli jako první návštěvníci prohlédnout starostové obcí – akcionáři VKM a.s., jejichž společnost je partnerem projektu.

Kladenský vodojem bude mít po svém dokončení, které se plánuje na letošek, několik způsobů využití. Prvním z nich je hi-tech dispečink pro infrastrukturu, která zásobuje vodou přes 290 tisíc lidí okresů Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ a Rakovník. Kromě běžného ovládání infrastruktury bude dispečink dimenzován i na zvládání krizových situací, například déletrvajícího sucha či naopak povodní. Jeho předností je také takzvaná prediktivní údržba – automatické vyhledávání slabin a hrozících poruch v systému a jejich průběžné odstraňování.

V nové věži rovněž lidé najdou dvě interaktivní expozice. První je věnována příběhu vody – procesu získávání a dodávky pitné vody, jejímu využití a následnému zpracování odpadní vody před jejím vrácením do přírodního koloběhu. Druhá expozice lidem nabídne nahlédnutí do života ve vodě a kolem vody, složitostem i krásám vodních ekosystémů a ochraně vodní flóry a fauny.

Část nového vodojemu pojme naprosto unikátní centrum kybernetické bezpečnosti. To ochrání vodohospodářskou infrastrukturu před hackerskými a sabotážními kyberútoky zvenčí. „Tyto útoky se vyskytují, a to nejen v zahraničí. Podobný útok byl zaznamenán i v České republice, i když ne proti našemu zařízení. Byl napaden vodohospodářský dispečink, za zašifrována data musel daný provozovatel zaplatit výkupné. Pokud mám správné informace, část těch jejich dat se již nikdy nepodařilo obnovit,“ popsal metody novodobých pirátů virtuálního světa technický ředitel společnosti Středočeské vodárny Bohdan Soukup. Centrum kybernetické bezpečnosti nabídne svoje služby i subjektům mimo region i Českou republiku.

V nejvyšším patře vodojemu vzniká panoramatická zasedací místnost s nebývalou vyhlídkou. Pro komfort návštěvníků zde budou panely s popisy toho, co je z věže vidět – mimo jiné to je celé České středohoří a při troše štěstí na počasí i Ještěd, Ralsko, Bezděz nebo Milešovka a Krkonoše.

Přestavba kladenského vodojemu je rekordní i v čase, ve kterém probíhá. Projekční práce začaly před dvěma lety a dnes už se podoba nové věže jasně rýsuje. V průběhu stavby se projektant i stavební firmy museli vypořádat hned s několika úskalími. Například na sejmutí původní nýtované nádrže byl povolán speciální jeřáb – jeden ze dvou svého druhu v České republice. Nádrž o objemu 800 m3 totiž vážila 60 tun a její vyjmutí z vrcholu věže a doprava na zem musely kvůli přesnosti a bezpečnosti probíhat za úplného bezvětří. Stejné podmínky pak musely být i při sejmutí a opětovném nasazení střechy vodojemu.

Oříškem byla i vestavba pater, schodiště a výtahu – vše se muselo vtipně a kreativně vměstnat mezi stávající ocelové nohy věže a kruhový půdorys – vnější plášť dříku věže z cihel má totiž spíše izolační funkci.

Zajímavostí je i to, že střecha stavby obsahuje časovou schránku s dobovými dokumenty, místním tiskem, těžítkem, vyrobeným z původní nádrže a také třeba dresem Jaromíra Jágra. Fragment nádrže, který dokumentuje mohutnost původní konstrukce, je možné, dnes vidět před vodojemem.

Město Kladno postavilo v roce 1933 vodojem o objemu 800 m3 vody. Jednalo se o první vodojem v republice, postavený celý z oceli a obezděný cihlovým zdivem, které nebylo nosné a tvořilo pouze architektonický prvek a současně izolaci vnitřního prostoru. Nosná konstrukce věže je z uhlíkové oceli C 38 a je tvořena osmi sloupy. Jejich půdorys tvoří pravidelný osmiúhelník, vepsaný do kruhu o průměru 10,35 m. Ve výšce 25 m nad zemí byla uložena ocelová kostra vodorovné betonové podlahy, na jejímž obvodu spočívala ocelová kostra horní obvodové stěny. Půlkulová nádrž na vodu o průměru 11,5 m byla nastavena válcovou plochou o výši 4 m. Na obvodu nádrže byl zřízen ochoz. Starý vodojem Kladno ‑ Rozdělov přestal svému účelu sloužit na konci 80. let minulého století a od té doby nebyl nijak využíván.


Zajímavá čísla a časové údaje:

11,5 Jedenáct a půl metru činil průměr nádrže.

25 Pětadvacet metrů je výška nohy (dříku) věže.

42 Dvaačtyřicet metrů je celková výška věže.

113 Sto třináct schodů ocelového schodiště vedlo k nádrži.

800 Osm set kubíků vody se vešlo do nádrže.

1932 Projekt vypracovala Českomoravská – Kolben – Daněk, a.s. v roce 1932.

1933 Od roku 1933 se vodojem tyčí nad okolím.

1984 Poslední dodávka vody z vodojemu se uskutečnila v roce 1984.

2014 Nápad využít odstavený vodojem pro současné účely se objevil v roce 2014.

2017 Obří nádrž sejmuli specialisté z vrcholu věže v roce 2017.

2018 Novou střechu a interiéry dostal vodojem v roce 2018.

2019 Od roku 2019 začala věž zase sloužit vodě – i když jinak než v minulém století.


Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...