Vodohospodářský majetek Příbrami potřebuje investice za dvojnásobek peněz

Je majetek, který je viditelný na první pohled, a je majetek, který je našemu oku skrytý a víme o něm pouze v okamžiku, kdy přestane fungovat. Přesně takovým majetkem je ten vodohospodářský.

Ve vodohospodářském majetku (VHM), tedy mimo jiné i ve vodovodních a kanalizačních rozvodech, má město zhruba tři miliardy korun. Jde o majetek, který je svým stářím
50-80 let na hranici životnosti. V posledních letech se do VHM investovalo v minimální míře, což se projevuje na stále častějších haváriích. Jen v letošním roce bylo na řešení havarijních stavů vynaloženo přes 11 milionů korun.

„Doposud se ročně do vodohospodářského majetku investovala částka kolem 30 milionů korun. Ta neumožňovala potřebnou obnovu, což se nám projevuje v nárůstu havárií. Abychom byli schopni VHM obnovit, bude potřeba roční investice dosahující 50 milionů a více,“ uvedl ke stavu VHM starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Město Příbram sice vodohospodářskou infrastrukturu vlastní, ale samo tuto síť neprovozuje. Provoz přenechává, stejně jako většina českých měst odborné firmě, v našem případě společnosti 1.SčV a.s. Děje se tak za úplatu, kdy 1. SčV platí městu nájemné.

Navýšení investic do VHM je s ohledem na zvyšující se počet havárií potřebné. Toto je důvod, proč se v posledních měsících hovoří o zvýšení ceny vodného a stočného ze stávajících 75,37 Kč za m3 na 91,69 Kč za m3. Pokud zastupitelé zvýšení ceny odhlasují, nepůjde o změnu konečnou. Od května roku 2020 se snižuje DPH, čímž by se cena změnila ještě jednou, tentokrát směrem dolů. Konečná cena vodného a stočného by po této úpravě byla 87,71 Kč za m3. V důsledku zaplatí domácnosti s běžnou spotřebou vody měsíčně asi o 34 Kč za osobu navíc.

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...