Vodné na Berounsku v příštím roce ovlivní zejména nákup vody

Ceny vodného a stočného se zpravidla upravují jednou ročně, proto se do nich plně promítá roční inflace a výhled na příští období. Regionální cenu vody na Berounsku pro příští rok ale více ovlivní zdražení nakupované vody z Prahy o více než osm korun na metr krychlový. Do nárůstu se promítají zvýšené náklady na výrobu na úpravně vody Želivka a obnova pražské sítě, která souvisí s dopravou vody do západní části Středočeského kraje. Růst ostatních nákladů VAK Beroun jak ve vodném, tak i ve stočném, je menší než očekávaná meziroční inflace. Ta by se měla podle České národní banky pohybovat mezi 10 až 11 procenty.

„Snad už máme za sebou období cenové nestability energií, ale ceny se rozhodně nevrátily na úroveň před rokem 2022,“ říká Jiří Paul, ředitel VAK Beroun, a dodává: „Čeká nás navíc navýšení poplatků za distribuci, které pro odběry na velkých čistírnách stoupnou na více než dvojnásobek letošních sazeb.“ Meziroční růsty cen služeb, prací, materiálů a chemikálií zdražily také často výrazně více než o inflaci.

Společnost letos investovala rekordních 143 miliónů korun. „Na investice používáme odpisy a nerozdělený zisk, takže výše investic nemá přímý vliv na cenu vodného a stočného,“ vysvětluje technický ředitel Roman Badin. Podle něj naopak dostatečná obnova potrubí a zařízení snižuje náklady na opravy. Mezi nejvýznamnější investiční akce patřily v loňském roce rekonstrukce technologie na ČOV Beroun a Hořovice, výstavba vodojemu na Křižatkách (Králův Dvůr), výměna vodovodu v Komárově a Berouně na Zavadilce. „V příštím roce zahajujeme výstavbu potrubí, které přivede odpadní vodu ze Zdic do Berouna,“ doplňuje Roman Badin s tím, že toto je jedna ze strategických investic, která v budoucnu sníží náklady. Bude se totiž moci odstavit čistírna ve Zdicích a voda se bude čistit levněji na velké čistírně v Berouně.

Některé probíhající projekty se přímo dotknou i zákazníků. Pokračuje výstavba radiové sítě Flexnet, do které bude v příštím roce zapojeno už na pět tisíc vodoměrů. Na začátku roku vodohospodáři spustí webový zákaznický portál, který zjednoduší komunikaci mezi provozovatelem a odběrateli. Chytré vodoměry v síti Flexnet bude možno přes portál sledovat a také si u nich nastavovat vlastní alarmy. Vodoměr tak sám upozorní třeba na protékající záchod nebo prasklé potrubí.

I přes navýšení cen zůstává zejména cena stočného výrazně nižší než v menších obcích mimo regionální cenu, kde výstavba kanalizace byla podpořena z evropských dotací. U těchto projektů se do ceny plně promítá tvorba fondů na obnovu, což vlivem malého čištěného objemu významně zvyšuje ceny.

Domácnostní se navíc dotkne zvýšení sazby DPH z 10 na 12 procent.

Přijďte se podívat v neděli 17. 3. 2024 od 10 do 14 hodin na Čistírnu odpadních vod v Třebši v Hradci Králové. Hradecké vodárny i v letošním roce p...
Propadlou kanalizační šachtu opravují vodohospodáři ze společnosti ČEVAK ve spolupráci se stavební firmou u železniční trati v Kamenném Újezdě. Prá...
Žádost o připojení rodinného domu na vodovodní či kanalizační síť, změna velikosti vodoměru nebo vyjádření k existenci a umístění sítí. Na vyjadřov...
Díky investici 30 milionů korun byla vybudována nová úpravna vody s novým vrtem. Umožní další rozvoj města a napojování dalších odběratelů. Po ukon...