Koupaliště v Radomyšli je napojeno na pitnou vodu s velkým předstihem

Stavbu se podařilo dokončit téměř rok před plánovaným termínem. Zároveň s napojením koupaliště, které tak využívá pitnou vodu v dětském bazénu, občerstvení, kuchyni a dalších částech zázemí byla také realizována příprava pro budoucí napojení místní části Domanice. „Tam se v budoucnu plánuje stavba vodojemu, proto jsme této situace využili a již jsme udělali přípravu na napojení. Nejen, že návštěvníkům koupaliště zajistíme společně s ČEVAKem dodávky kvalitní pitné vody, ale zároveň jsme připraveni na další rozvoj,“ vysvětlil starosta Radomyšle Luboš Peterka.

Stavbu realizovala společnost ČEVAK a.s., která vyhrála veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve spolupráci s vlastníkem vodohospodářského majetku, městysem Radomyšl. V rámci celé této investiční akce došlo k propojení předávací šachty a stávajícího potrubí v délce 325 „Stávající potrubí v minulosti sloužilo jako výtlačné z vrtů sloužících pro zásobování Radomyšle pitnou vodu. Zároveň jsme při té příležitosti propojili 210 metry koupaliště na stávající potrubí. V této plánované akci byly zahrnuty práce spojené s kompletní výměnou kalníků a vzdušníků, které jsou nedílnou součástí každé vodovodní sítě,“ objasnil postup prací Petr Matoušek, vedoucí provozní oblasti Západ ze společnosti ČEVAK.

Celkové náklady na akci si vyžádaly téměř 5 milionů korun (bez platné sazby DPH). „Jsem rád, že se podařilo vyřešit všechny problémy související se zahájením stavby, a tu dokončit téměř rok před tím, než bylo naplánováno. Zároveň je dobře, že si naši obyvatelé a návštěvníci budou moci letos poprvé užívat koupaliště bez omezení,“ doplnil Luboš Peterka.

Tři sta let od svého dokončení letos slaví budějovická Vodárenská věž. Kulaté výročí si příznivci zajímavých technických památek, vodárenství a his...
Královéhradecká provozní, a.s. sděluje svým zákazníkům, že pro napouštění bazénů cisternou byla zrušena doprava do 10 km zdarma a doporučuje postup...
Stavbu se podařilo dokončit téměř rok před plánovaným termínem. Zároveň s napojením koupaliště, které tak využívá pitnou vodu v dětském bazénu, obč...
Celkovou modernizací prošly jak stavební, tak strojně-technologická část objektu a elektroinstalace. Dvoukomorová akumulace s objemem 2 x 250 metrů...