V čistírně odpadních vod ve Vrapicích probíhá rekonstrukce nádrží

V čistírně odpadních vod ve Vrapicích probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Pokračuje oprava takzvaných dosazovacích nádrží, což umožní budoucí zvýšení kapacity, a to ze současných 72.000 obyvatel na 99.000.

Kapacitu je třeba zvýšit kvůli dalšímu rozvoji města. Práce na nádržích začaly letos v srpnu a hotovo by mělo být příští rok na jaře.

Dosazovací nádrže byly ve špatném technickém stavu. „Stav nádrží již do budoucna neumožňoval plnění limitů na výtoku z čistírny, rekonstrukce byla tedy nezbytná,“ uvedl manažer provozu kanalizace Vladimír Dragoun. Ve Vrapicích budou kompletně obnoveny dvě nádrže. V rámci rekonstrukce přibudou i nové technologie pro účinnější čistění. V nádržích se usazováním odděluje kal a čištěná voda. Kal se pak postupně vrací do aktivačních nádrží, voda prochází dočištěním a poté odtéká.

Rekonstrukce je také jedním z dílčích kroků pro zvýšení kapacity čistírny. Následovat budou i další úpravy. Do rekonstrukce čistírny odpadních vod a dalších úprav investuje společnost Vodárny Kladno Mělník desítky milionů korun a na investici se bude podílet i město Kladno. Loni Kladno schválilo zásady pro výstavbu na území města. Podle nich investoři, kteří hodlají ve městě postavit budovu s minimálně čtyřmi byty nebo minimálně čtyři rodinné domy, musí přispět podle velikosti podlahové plochy stavby na infrastrukturu, především právě na infrastrukturu spojenou s odváděním odpadních vod. Čistírna ve Vrapicích zajišťuje nevětší podíl na odváděné odpadní vodě, další čistírny jsou v lokalitách Švermov a Dubí.

 

Rybník Lužný je součástí vodárenské soustavy, která v Jihlavě funguje přes 120 let. Díky rekonstrukci udrží stoletou vodu a zpomalí vodu tisícileto...
Ostrava je, jako každé velké město, závislá na mnoha systémech, které jsou nutné pro jeho existenci a bezproblémový život obyvatel. Jednou z nezbyt...
S blížícím se koncem stavební sezóny byla dokončena první část modernizace přivaděče Záhumenice – Bělá. Vodojem Stará Bělá je důležitým bodem pro z...
Dnes ráno začali vodohospodáři s opravou prasklého potrubí v ulici Průběžná, které v minulým týdnu způsobilo krátkodobý výpadek v dodávce pitné vod...