Nový GIS pomáhá už ve všech společnostech skupiny ENERGIE AG Bohemia

Nový geografický informační systém (GIS) je postaven na technologii ArcGIS Enterprise, která data zpřístupňuje formou webových služeb a aplikací.

Systém už více než rok využívají vodohospodáři ve společnostech ČEVAK, VAK Beroun, VS Chrudim, ENERGIE AG Kolín a AQUA Servis. Skupinu vodohospodářského segmentu uzavřela společnost VHOS, kde byl GIS úspěšně nasazen letos. „Máme tak za naši společnost podrobný přehled o 5 600 km vodovodních a 4 200 km kanalizačních sítích pro 350 vlastníků, tedy měst a obcí,“ vysvětlil Jiří Lipold, technický ředitel ze společnosti ČEVAK. Při samotné implementaci bylo nutné zohlednit legislativní nároky a zrevidovat třídy prvků včetně jejich atributů a navázaných číselníků. To ve výsledku umožňuje snáze spravovat celý datový model a uživatelům data nabízet ve srozumitelnější podobě. Celkem se jedná o správu více než   16 800 kilometrů sítí v sedmi krajích ČR.

Jako těžký klient byl nasazen ArcGIS Pro. Jednotlivým operátorům umožňuje veškeré editace dat a správci úplnou kontrolu nad datovým modelem a stylizacemi prvků. Většina uživatelů však přistupuje do aplikace lehkého klienta. Ta jim umožňuje snadno a rychle lokalizovat zájmovou oblast, zjistit informace a získat výstup v podobě například PDF anebo tabulky ve formátu CSV.

Hojně využívána je také aplikace mobilního klienta. Ten využívají zejména pracovníci provozu v terénu. Oproti lehkému klientovi navíc nabízí ke stažení offline balíček s mapou s kompletními daty. Uživatel tak není omezen dostupností mobilních dat. „Součástí je také superlehký klient, což je zeštíhlená verze lehkého klienta s omezením na lokalitu. Určen je především našim hlavním partnerům, vlastníkům vodohospodářské infrastruktury, tedy zástupcům státní správy a samosprávy,“ doplnil Jiří Lipold.

Aby celá akce měla smysl, bylo nezbytné propojit nový GIS s dalšími zásadními informačními systémy ve společnostech, tedy se zákaznickým, technickým a vyjadřovacím portálem. Do systému GIS denně přistupují zhruba tři stovky zaměstnanců, a to především z technického, zákaznického, provozního úseku. „Zákazníci pak například prostřednictvím vyjadřovacího portálu využívají GIS v ročním počtu 20 tisíc zákresů sítí,“ uvedl Lipold.

Po úspěšné implementaci ve všech sesterských společnostech skupiny ENAERGIA AG Bohemia ve vodohospodářském segmentu startuje proces nasazení tohoto systému i v oboru Teplo skupiny ENERGIA AG Bohemia.

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...