V Třebíči objevili dřevěný vodovod

V Třebíči probíhá dlouho očekávaná revitalizace Karlova náměstí. Pod jeho povrchem odkryli archeologové pozůstatky původního vodovodu.

 

Šlo o dřevěný vrtaný vodovod, který přiváděl vodu do kašen na náměstí. Našli jsme ho přibližně uprostřed náměstí a bylo ho několik desítek metrů ve dvouřadu. Ten jeden dvouřad byl potom zaslepen takovým speciálním dřevěným špuntem, jelikož pravděpodobně už přestal fungovat nebo mohl začít někde zlobit, propouštět, tak ho zaslepili a pravděpodobně pak vedle něj paralelně položili druhou řadu ,“ uvádí Aleš Hoch, archeolog z Muzea Vysočina Jihlava.

Vodovodní potrubí vedlo přibližně z východu na západ města a nejspíš napájelo kašny na nynějším Karlově náměstí. Podle archeologa mohl vodovod v tomto období už napájet i jednotlivé domy. Ale jaké, to už lze zjistit jen těžko.

Máme to datováno pomocí doprovodných nálezů, které byly v zásypu, ale přibližně se jedná o nějakou druhou polovinu 18. století, takže je poměrně mladý. V tomto období takovýto vrtaný vodovod mělo každé menší městečko a u většího města se to dalo očekávat,“ doplňuje Aleš Hoch.

Potrubí tehdy zhotovili zřejmě z kmenů borovice. Archeologové se je pokusí přesně datovat podle dendrochronologie, tedy pomocí přírůstku letokruhů, to však nemusí vždy vyjít.

Při bádání objevili i zaniklou pec s pozůstatky kuchyňské keramiky, podezdívku po středověkém krámku i pozůstatky kůlových staveb. Dalším objevem je kamenné vedení dešťové kanalizace z 15. až 16. století a další drobné předměty.

Vlastně pod tím současným náměstím se našlo náměstí středověké víceméně kompletně zachovalé od druhé poloviny 13. do počátku 15. století. Potom už ty vrstvy byly odstraněny nějakými mladšími zásahy při úpravách. Pak je zde ještě ta starší, tzv. předlokační osada, která tomu městu předcházela. Když vlastně město ještě nestálo, ta se váže na ten protější klášter ze století dvanáctého až počátku třináctého.“

Po skončení výzkumu seznámí veřejnost s jeho výsledky prostřednictvím přednášek, výstavy i knižní publikace.

A jaká je budoucnost vody na Karlově náměstí v Třebíči? Na revitalizovaném náměstí najdou v roce 2022 místo hned dva vodní prvky.

Tady v tom prostoru před radnicí probíhala architektonicko-výtvarná soutěž, ve které byl vybrán vodní prvek – takový prstenec, který má v průměru 7 metrů a je ve výšce 3 metry, z něj bude buďto tryskat voda nebo padat nějaká mlha, ale také půjde voda i ze země,“ informuje tisková mluvčí města Třebíč Irini Martakidisová.

Při rekonstrukci náměstí se v Třebíči počítá i s velkou podzemní nádrží na dešťovou vodu, aby se s vodou hospodařilo maximálně efektivně.

 

 

Projektovým dnem pro školy v areálu českobudějovické Vodárenské věže, znovu zpřístupněním hry Kachna na prameni v krajském města a Dnem otevřených ...
Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Svatopluk Březík slavnostně zahájil jménem všech zlínských vodařů 26. ročník ...
16. března 2023 15:00 Vodojemy II Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do d...
Letošní Světový den vody (SDV) připadá na 22. března a proběhne pod mottem „Zrychlení změny“. Zjišťovali jsme u členů SOVAK ČR, jaké akce k SDV poř...