Kohoutková voda je v Česku kvalitní

Česká pitná voda je kvalitní a pro spotřebitele bez zdravotních rizik. Zaznělo to v rozhovoru ředitele Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR Martina Pivokonského pro Český rozhlas. „Pitná voda musí odpovídat vyhlášce ministerstva zdravotnictví, která stanoví požadavky na jakost pitné vody. To se samozřejmě velmi přísně hlídá, takže voda, která nám teče z kohoutků, tuto vyhlášku splňuje,“ uvedl Martin Pivokonský.

Martin Pivokonský doporučuje pít kohoutkovou vodu než kupovat balenou. Už proto, že z petlahví se uvolňují do balené vody mikroplasty. „Uvolňují, co si budeme povídat. Jsou studie, které to prokázaly. Mikroplastů se v balené vodě našlo řádově víc, než v kohoutkové,“ prohlásil ředitel Pivokonský.

Není také příznivcem nejrůznějšího domácího doupravování vody. „Filtr má spousta lidí a myslím si, že je to zbytečné,“ řekl Pivokonský. Podle něj je úprava surové vody na pitnou vodu stále složitější kvůli měnícím se klimatickým podmínkám, které podporují rozvoj vodního květu. Problémem ale prý nejsou ani tak samotné sinice, jako produkty jejich metabolismu. Ty mohou reagovat s chemickými činidly při úpravě vody a mohou vznikat toxické látky. „Říká se tomu vedlejší produkt dezinfekce vody,“ doplnil Martin Pivokonský.

Hranice upravitelnosti vody je ale v našich podmínkách ještě daleko. „V České republice jsme ještě této hranice nedosáhli. Ve světě, například v Číně, jsou známy případy, kdy kvůli tomuto fenoménu museli odstavit celé úpravny vody, protože nebyli schopni vodu upravit,“ popsal situaci v zahraničí Pivokonský.

Často zmiňované hormony a léčiva ve vodě jsou ale spíše produkty šeptandy a fámy. „Koncentrace léčiv a hormonů se většinou vyskytují v místech výpustí z čistíren odpadních vod. Naštěstí ve zdrojích pitné vody se tolik nevyskytují. Zdegradují a nedostanou se až do vodních nádrží, což je skvělé,“ řekl Pivokonský a dodal: „Jsou to látky, které musíme sledovat, protože jich užíváme velké množství, ale v pitné vodě se nevyskytují v takových koncentracích, které by jakkoliv vadily našemu zdraví.“

Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius odpovídal 24. 2. 2020 na dotazy europoslanců, mezi které se zařadila i Henna Virkkune...
Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 m...
Od února probíhá ve společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) testování zaměstnanců na koronavirus. Vodárny tak chtějí nejenom předejít šíření v...
Speciální hydraulicky poháněný razicí štít Ludmila je připravený udělat místo pro nové potrubí shybky pod Labem v Obříství. Dodavatelská firma jej ...