Chytrý a moderní dispečink řídí vodárenskou soustavu v Hradci Králové a okolí

Vodárenská soustava Východní Čechy je řízená z moderního dispečinku v Hradci Králové. Tento dispečink primárně řídí hradeckou část, ale má ambici se v budoucnu stát monitorovacím centrem pro celou vodárenskou soustavu.

Dispečink funguje v režimu 24/7 po 365 dní v roce. Dispečeři okamžitě reagují na změny ve vodárenské soustavě, mimořádné situace i podněty spotřebitelů.

Sledujeme tady naplnění vodojemů, průtoky, poruchové stavy, havarijní hlášení, zabezpečení vodárenských objektů a řešíme poruchy od obyvatel, které sem chodí z call centra.“ doplnil k tomu Pavel Trojan, vedoucí dispečinku.

Informace a podněty pak dispečeři předávají vedoucím pohotovostí a provozním manažerům k dalšímu řešení. Dispečink v Hradci Králové se může pyšnit ještě jedním přívlastkem – je totiž SMART.

To slovíčko SMART v sobě skrývá to, že využívá v maximální možné míře dnešní moderní počítačové technologie k tomu, aby byl schopen předvídat stavy a pomáhat tomu nejdůležitějšímu, což je dodávání kvalitní pitné vody bezpečně, 24 hodin denně,“ vysvětlil technolog Pavel Král.

Spolehlivý provoz dispečinku je zajištěn po personální i technické stránce.

Jsme velmi dobře zabezpečeni proti nebezpečím dnešní doby z hlediska rizik internetové a webové kriminality. To nám zabezpečuje centrální dispečink Veolie, který je umístěn v Kladně. Tento náš dispečink je také kompletně zálohován. V případě, že by došlo k jeho poruše, bude zrcadlově zálohován ve SMART CONTROL věži v Kladně a naši dispečeři budou moci jet řídit dispečink odtamtud,“ uvedl Král.

Vodárenský dispečink nabízí ještě další možnosti rozvoje, které tady v budoucnu určitě chtějí využít.

 

 

Čeští vodohospodáři mohou bez problémů splnit podmínky nové evropské směrnice o pitné vodě. Nová směrnice není totiž pro české vodárenství žádnou r...
V době pandemie koronaviru museli změnit vodohospodáři způsob komunikace se zákazníky. Například Zákaznické centrum v Českých Budějovicích vypadá o...
Oprava shybky pod korytem Labe zajistí, že pitná voda pro Kladno už nebude v ohrožení. Tímto vodovodním přivaděčem denně protéká až 30 milionů...
Poruchu vodovodního potrubí o průměru 150 mm přímo v historickém centru krajského města, na náměstí Přemysla Otakara II, řešili vodohospodáři v prv...