Téměř 30 milionů do sanace vodojemů ve Vítkově

Komplexní modernizace zemního vodojemu s objemem 650 metrů krychlových, která začala loni na podzim, se blíží ke konci. Kontinuálně na ni naváže neméně zásadní sanace sousedního věžového vodojemu s objemem 200 metrů krychlových pitné vody. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku.

Zemní vodojem ve Vítkově, jehož komplexní modernizace právě končí, byl vybudován na počátku 70. let minulého století. Objekt byl stejně jako navazující čerpací stanice v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Vnitřní železobetonová konstrukce akumulační komory po desítkách let spolehlivého fungování zdegradovala, což potvrdil diagnostický průzkum VŠB-TU Ostrava. V nevyhovujícím stavu byla také převážná část venkovních i vnitřních objektů. „Ve vnitřní části objektu byly komplexně sanovány železobetonové a betonové konstrukce, opraveny stěny a stropy, očištěny a natřeny byly ocelové konstrukce, upraven byl systém odvětrávání a prostupy strojního potrubí. Rozšířeny byly také otvory pro vstup do suterénu, vyměněny byly dveře,“ říká vedoucí investičního oddělení SmVaK Ostrava Dalibor Jurčák.

Ve venkovní části došlo k opravě fasády a soklové části včetně hydroizolace, vyměněna byla střešní krytina, stejně jako klempířské a zámečnické prvky na fasádě i střeše, zrekonstruován byl odvodňovací žlab. Provedena byla řada terénních úprav, opraveno bylo oplocení nebo manipulační plocha uvnitř areálu. Nové jsou také vstupní dveře a vrata, stejně jako okna.

Věžový vodojem s objemem 200 metrů krychlových pocházející z roku 1977 bude sanován obdobným způsobem, jako tomu bylo v nedávné době u vodojemu v Albrechtičkách na hranici CHKO Poodří (více informací zde). Kopule bude jeřábem snesena z výšky 38 metrů na zem, kde proběhne sanace. Po jejím dokončení bude umístěna zpět. Akce odstartuje během letních prázdnin, hotovo by mělo být na jaře příštího roku.

Po letech spolehlivého fungování v náročných podmínkách Oderských vrchů je objekt v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, přičemž nejzávažnějším nedostatkem je pokročilá koroze řady jeho komponent. Nevyhovující je stav vnitřní i vnější části dříku, akumulace a kotevních lan. Zkorodovány jsou také armatury, potrubí, žebříky a mezipodesty, poškozené je opláštění akumulace.
„Stávající plášť vodojemu bude odstraněn a nové opláštění akumulace bude provedeno z titanzinkové krytiny na roštu z hliníkových profilů kotveném na konstrukci nádrže. Po ošetření vnější ocelové konstrukce nádrže bude osazen nový hliníkový rošt včetně zateplení v podobě stříkané polyuretanové izolace. Veškeré stávající žebříky budou nahrazeny novými z nerezi, stejně jako všechny ostatní zámečnické prvky. Nové bude také napojení vodojemu na kanalizaci,“ vysvětluje Jurčák.

Kompletně vyměněna bude také strojně-technologická část, kdy všechny rozvody a zámečnické prvky budou nově z nerezové oceli. Nové bude také vystrojení vodojemu v podobě přítokového a odběrového potrubí, kde bude umístěna tepelná izolace a systém topných kabelů pro zamezení zamrznutí systému.

Kompletně vyměněna bude také zastaralá elektroinstalace, například v podobě nových elektroskříní. Nový bude systém odvětrávání prostřednictvím soustavy filtrů přes akumulaci do vnějšího prostředí.

Vítkov na Opavsku je zásobován pitnou vodou z centrálního výrobního a distribučního systému Ostravského oblastního vodovodu. Pitná voda z Úpravny vody Podhradí, která byla vybudována v okrajové části města, je čerpána do areálu vodojemů nad Vítkovem. Ze zemního vodojemu je pitná voda čerpána do věžové akumulace, odkud gravitačně směřuje do dalších částí Vítkova (Nové Těchanovice, Lhotka u Vítkova, Prostřední Dvůr) a obce Větřkovice.

Kromě dvou modernizovaných vodojemů se v areálu nachází ještě další pozemní akumulace s kapacitou 800 a 2×150 metrů krychlových. Z nich je pitná voda transportována také do blízkého Klokočova, čerpací stanicí Vítkov – Budišov je transportována do zemních vodojemů u Budišova nad Budišovkou, odkud jsou zásobovány další lokality v tomto mikroregionu (Kružberk, Staré Těchanovice, Moravice, Melč a další).

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...