Publikace SOVAK ČR Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací

Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 13 publikací a 1 DVD.

Uvažujete o bezvýkopových technologiích při sanaci potrubí? Ve spolupráci s Českou společností pro bezvýkopové technologie vydal SOVAK ČR v roce 2008 publikaci Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací. Použití uvedených technologií je vhodné zejména v intravilánech měst a obcí. Na tvorbě publikace Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací se podíleli vysokoškolští pedagogové, odborníci dodavatelských společností i pracovníci provozovatelských společností. Kniha nabízí ucelený přehled v problematice jak vlastníkům a správcům inženýrských sítí, tak provozovatelům vodovodů a kanalizací.

Mezi zpracovaná témata v jednotlivých kapitolách patří zásady přístupu k rozhodování o způsobu sanace vodovodních a kanalizačních řadů a k přípravě projektů s použitím bezvýkopových technologií; průzkumy horninového prostředí, diagnostika a inspekce potrubí; klasifikace bezvýkopových technologií; výběr optimální varianty bezvýkopové technologie; hygienická rizika a podmínky pro aplikace bezvýkopových technologií; bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, nakládání s azbestem; zkušenosti provozovatelů a vlastníků vodovodů a kanalizací při použití bezvýkopových technologií; přehled technických norem; firmy podnikající v oboru bezvýkopových technologií v České republice.

Přehled všech publikací  naleznete zde a objednat si je můžete přes hromadnou objednávku.

 

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...