Zástupci Svazku měst a obcí VKM ladili dlouhodobé plány s provozovatelem

Více než čtyřicet zástupců Svazku měst a obcí VKM se sešlo na pracovním setkání s provozovatelem středočeské vodohospodářské infrastruktury společnosti Středočeské vodárny a.s. Důvodem jednání, které inicioval nový předseda svazku Martin Kupka, bylo představení dlouhodobé strategie provozování vodohospodářské infrastruktury v obcích sdružených ve svazku.  Svazek měst a obcí VKM sdružující 52 obcí je více než třetinovým akcionářem hlavního vlastníka infrastruktury a.s. Vodárny Kladno – Mělník (VKM).

„Hlavním cílem setkání bylo všem členům představit směřování svazku, vysvětlit naše vize v péči o vodohospodářskou infrastrukturu v regionu a především stanovit jasnou spolupráci s provozovatelem infrastruktury,“ přiblížil setkání líbeznický starosta Martin Kupka. Ten na úvod setkání všem zástupců připomenul výhody a důvody vzniku svazku a zopakoval, že klíčovým úkolem svazku bude udržet dobrý stav vodohospodářské infrastruktury, a tedy zvýšit investice do její údržby. Provozovatelem infrastruktury ve vlastnictví svazku je nyní akciová společnost Středočeské vodárny. VKM v provozní společnosti koncem loňského roku získalo vlastnický podíl ve výši 34% akcií. Zástupci svazku se na setkání shodli, že podmínky nákupu podílu v provozovatelské společnosti byly pro VKM výhodné a byly správným krokem, jak získat výraznější podíl na rozhodování společnosti provozovatele. Nově také zvolili do rozhodovacích orgánů provozovatele své zástupce. Zájmy svazku, jako vlastníka, bude tak nově v představenstvu Středočeských vodáren a.s. zastupovat Petr Bendl a v dozorčí radě pak starosta Tišic Pavel Končel a Libor Lesák místostarosta Kralup nad Vltavou.

Provozovatel společnost Středočeské vodárny a.s.  dnes zásobuje pitnou vodou 295 tisíc obyvatel a stará se o odkanalizování pro více než 190 tisíc obyvatel v severní části Středočeského kraje. „Díky odpovědnému přístupu provozovatele a dlouhodobým investicím do vodohospodářského majetku obcí je dnes vodárenská síť v této části regionu ve velmi dobré kondici,“ řekl na setkání se zástupci svazku Jakub Hanzl, generální ředitel Středočeských vodáren a.s. Zdůraznil také fakt, že dodávaná pitná voda je velmi kvalitní a ocenil spolupráci s vlastníky. Podle Jakuba Hanzla je vztah mezi vlastníkem a provozovatelem dlouhodobou otázkou vzájemné spolupráce a jasného nastavení fungování a stanovení výše investic do vodárenského majetku tak, aby cena vodného a stočného zůstávala na sociálně udržitelné výši. Provozovatel, tj.  Středočeské vodárny a.s., také představil unikátní projekt rekonstrukce bývalého kladenského vodojemu, který se promění v moderní dispečink s evropským centrem kybernetické bezpečnosti pro vodárenskou infrastrukturu a bude doplněný interaktivní expozicí biodiverzity. Celou rekonstrukci objektu ve vlastnictví VKM tak plně hradí provozovatel ze svého zisku. „Myslí, že je to jasná ukázka toho, jak chceme k provozování majetku VKM jako dlouhodobý partner obcí přistupovat,“ doplnil generální ředitel SVAS a.s. Jakub Hanzl.

Zástupci obcí se s provozovatelem dohodli na tom, že podobná setkání budou pravidelně během roku opakovat a budou na nich projednávat provozní otázky a potřeby obcí zastoupených ve svazku. Další setkání by se během jara mělo uskutečnit na některém z provozů čerpacího území Mělnické Vrutice.

Prudké výkyvy teplot z posledních dnů zaměstnávají vodohospodáře. Za posledních deset dnů řešili ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ví...
Území Kraje Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek a prochází jím hlavní evropské rozvodí dělící kraj na dvě téměř stejn...
Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius odpovídal 24. 2. 2020 na dotazy europoslanců, mezi které se zařadila i Henna Virkkune...
Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 m...